Universiteit Leiden     SubjectFinder - HY onderwerpscodes
Bibliotheek TCJK, Universiteit Leiden - 2007 - 2019

Gebruikersfuncties

Administrators


Uitleg

Op deze pagina kunt u diverse help-onderwerpen met betrekking tot de Harvard Yenching systematische catalogus in het algemeen en deze zoekmachine in het bijzonder vinden. Klik op een vraag om het antwoord op die vraag te tonen. Mochten er nog dingen onduidelijk zijn, aarzel dan niet om gebruik te maken van het feedback-formulier.

ALGEMEEN
Wat is de Harvard Yenching systematische catalogus?
Waarom deze zoekmachine?
Wat kan er met deze zoekmachine gevonden worden?
Wat als ik iets wil vinden dat buiten zowel het zoekgebied Japan als Korea ligt?

DE ZOEKMACHINE
Algemene inleiding
Algemene wenken bij het zoeken en over trefwoorden
Hoe moet ik met transcriptie omgaan in de zoekmachine?
Kan ik ook binnen een categorie zoeken?
Waarom vind ik zoveel irrelevante resultaten?
Wat houdt 'alles tonen in de catalogus' in?
Waarvoor dient de optie 'toon details'?
Waarvoor dient de optie 'toon categorieën'?
Waarvoor dient de optie 'doorzoek categorieën'?
Wat houdt '.. resultaten per pagina' in?
Waar zijn de knopjes met verlengde klinkers voor?
Waar dient de keuze tussen AND en OR voor?
Waar dient 'zoek op nummer' voor?
Waar dient 'toon tussen... tot...' voor?
Hoe zit het met het onderscheid tussen zoekgebieden Japan en Korea?
Waar is 'toevoegsel' voor?
Waarvoor dient de reset-knop?
Wat betekent (T)?
Wat is de bedoeling van de tabellen?
Op sommige codes kunnen tabellen worden toegepast. Wanneer dit het geval is, staat het aangegeven (zowel in korte als in uitgebreide view). Er zijn verschillende tabellen; tabel 1 t/m 3 en tabel A t/m H. Soms zijn er op een code meerdere tabellen toepasbaar. Om een tabel toe te passen, moet men de uitgebreide view aan hebben staan of in de eenvoudige view op >> geklikt hebben voor de details. Dan zal men achter de tabelvermelding ►►► zien staan. Door hier op te klikken, kunt u tabellen gaan toepassen.

Nu zal, naast de gedetailleerde omschrijving van de betreffende code, een kader zichtbaar worden waarin de 'gegenereerde code' staat, waarop geklikt kan worden om in de catalogus te zoeken. Daaronder staat een lijst met alle toepasbare tabellen (in de meeste gevallen is dit slechts één, dus zal van een lijst amper sprake zijn). Klik de toe te passen tabel aan en hij zal getoond worden. Klik nu de gewenste code in de tabel aan en de 'gegenereerde code' zal veranderen. Wanneer alles naar wens is, kan op de 'gegenereerde code' geklikt worden om naar boeken met die code te zoeken.

De tabellen zijn bedoeld om met een specifieke onderwerpscode nóg fijnmaziger te kunnen zoeken. Zo kan door gebruik te maken van tabel 2 bijvoorbeeld op het onderwerp worden gezocht binnen een bepaalde regio, en door middel van tabel 3 kan worden gezocht naar het onderwerp binnen een bepaalde tijdsperiode. Bij het catalogiseren wordt ook veelvuldig gebruik gemaakt van deze tabellen, dus het heeft zeker een meerwaarde om deze tabellen ter specificering te gebruiken. Indien een tabel wel toepasbaar is, maar niet door de gebruiker wordt toegepast, wordt over de gehele breedte van de betreffende onderwerpscode gezocht, d.w.z. alsof alle codes uit alle toepasbare tabellen erop toegepast zouden worden.

Als er een tabel toepasbaar is, moet ik die dan ook per se toepassen?
Ik heb een code gevonden, maar vind geen boeken in de catalogus?

DE BLADERFUNCTIE
Algemeen
Hoe zit het met de tabellen en moet ik die toepassen?
Hoe zit het met die 'alles tonen' optie?
Hoe zit het met het onderscheid tussen Japan en Korea?

OVERIG
De feedbackfunctie
De admin login
Informatie
Harvard Yenching systematische catalogus - zoekmachine voor onderwerpen