Universiteit Leiden     SubjectFinder - HY onderwerpscodes
Bibliotheek TCJK, Universiteit Leiden - 2007 - 2018

Gebruikersfuncties

Administrators


Bladeren

Via de bladerfunctie kan d.m.v. een zogeheten boom-structuur een code gevonden worden, door van groot naar klein te gaan. Men begint bij de hoofdcategorie, daarna worden subcategorieën binnen die hoofdcategorie getoond, net zolang totdat de kleinste categorie getoond is. Van die categorie worden tenslotte alle nummers getoond.

Er wordt nu voor Korea gezocht. Klik hier voor Japan.

Alles tonen staat aan. Klik hier om het uit te zetten.

Categorie:8000-8999AGRICULTURE AND TECHNOLOGY

Klik hier om een stap terug te gaan.

Categorie:8000-8999AGRICULTURE AND TECHNOLOGY
Categorie:8020-8239AGRICULTURE
Categorie:8040-8056Agricultural administration and legislation
Categorie:8040-8042Agricultural legislation
Categorie:8043-8047Agricultural organization and administration
Categorie:8048-8050Experimental stations
Categorie:8051-8053Agricultural museums
Categorie:8054-8056Expositions, fairs, etc.
Categorie:8057-8060Agricultural education
Categorie:8061-8064Agricultural statistics
Categorie:8066-8074History and geography of agriculture
Categorie:8080-8099Agricultural economics
Categorie:8100-8109Basic natural sciences in agriculture
Categorie:8130-8151Agronomy, cultivation of special crops
Categorie:8145-8151Field crops grouped geographically
Categorie:8152-8159Horticulture, gardening
Categorie:8160-8169Forestry, aboriculture
Categorie:8170-8199Animal husbandry, veterinary medicine
Categorie:8200-8219Sericulture
Categorie:8200-8205General
Categorie:8206-8209Natural history of silkworm
Categorie:8212-8216Silkworm culture
Categorie:8240-8269HOME ECONOMICS (DOMESTIC SCIENCE)
Categorie:8240-8289Home economics (domestic science)
Categorie:8280-8287Foods and cookery (gastronomy)
Categorie:8290-8299Technology in general
Categorie:8300-8349HANDICRAFTS AND ARTISAN TRADES
Categorie:8300-8399HANDICRAFTS AND ARTISAN TRADES
Categorie:8310-8319Metalworking trades
Categorie:8320-8329Woodworking trades
Categorie:8330-8339Masonry, plastering and painting
Categorie:8340-8349Paperworking traders
Categorie:8350-8359Leather- and boneworking trades
Categorie:8360-8369Dressmaking trades
Categorie:8370-8374Cleaning trades
Categorie:8380-8389Travelers servicing trades
Categorie:8390-8399Other trades and crafts
Categorie:8400-8499MANUFACTURES (INDUSTRIES USING POWER MACHINES)
Categorie:8470-8489Textile industries
Categorie:8490-8499Miscellaneous industries
Categorie:8500-8599CHEMICAL TECHNOLOGY
Categorie:8520-8529Explosives and pyrotechnics
Categorie:8530-8539Foods
Categorie:8540-8549Fermentation industries, beverages
Categorie:8550-8559Fat industries, illuminating industries
Categorie:8560-8569Clay industries, silicate industries
Categorie:8570-8579Dyes, pigments, paints and varnishes
Categorie:8580-8585Perfumeries and cosmetics
Categorie:8600-8699MINERAL INDUSTRIES AND MINING ENGINEERING
Categorie:8700-8899ENGINEERING
Categorie:8900-8999TECHNOLOGY OF WARFARE: MILITARY, NAVAL AND AERIAL-COMBAT SCIENCE
Categorie:8920-8929General: army, navy and air force
Categorie:8930-8959Army
Categorie:8960-8979Navy
Categorie:8980-8999Air force

K 8021General
Algemeen
Tabellen:1 ►►►
K 8031Old Chinese treatises on agriculture
Oude Chinese verhandelingen over landbouw
Tabellen:3 ►►►
K 8039Old Japanese treatises on agriculture
Oude Japanse verhandelingen over landbouw
Tabellen:Geen tabellen
K 8040China
China
Tabellen:Geen tabellen
K 8041Japan
Japan
Tabellen:Geen tabellen
K 8042Other countries
Overige landen
Tabellen:2 ►►►
K 8043China: national
China: nationaal
Tabellen:Geen tabellen
K 8044China: provincial and local
China: provinciaal en lokaal
Tabellen:2 ►►►
K 8045Japan: national
Japan: nationaal
Tabellen:Geen tabellen
K 8046Japan: district and local
Japan: per district en lokaal
Tabellen:2 ►►►
K 8047Other countries
Overige landen
Tabellen:2 ►►►
K 8048China
China
Tabellen:2 ►►►
K 8049Japan
Japan
Tabellen:2 ►►►
K 8050Other countries
Overige landen
Tabellen:2 ►►►
K 8051China
China
Tabellen:2 ►►►
K 8052Japan
Japan
Tabellen:2 ►►►
K 8053Other countries
Overige landen
Tabellen:2 ►►►
K 8054China
China
Tabellen:2 ►►►
K 8055Japan
Japan
Tabellen:2 ►►►
K 8056Other countries
Overige landen
Tabellen:2 ►►►
K 8057General
Algemeen
Tabellen:Geen tabellen
K 8058China
China
Tabellen:Geen tabellen
K 8059Japan
Japan
Tabellen:Geen tabellen
K 8060Other countries
Overige landen
Tabellen:2 ►►►
K 8061International
Internationaal
Tabellen:Geen tabellen
K 8062China
China
Tabellen:Geen tabellen
K 8063Japan
Japan
Tabellen:Geen tabellen
K 8064Other countries
Overige landen
Tabellen:2 ►►►
K 8066General
Algemeen
Tabellen:Geen tabellen
K 8068China: national
China: nationaal
Tabellen:Geen tabellen
K 8069China: local
China: lokaal
Tabellen:2 ►►►
K 8070Japan: national
Japan: nationaal
Tabellen:3 ►►►
K 8071Japan: local
Japan: lokaal
Tabellen:2 3 ►►►
K 8072Other countries
Andere landen
See 4380-4419
Tabellen:2 ►►►
K 8075Rural sociology
Rurale sociologie
See 4196
Tabellen:Geen tabellen
K 8080General treatises
Algemene verhandelingen
Tabellen:Geen tabellen
K 8081Agricultural policy
Landbouwpolitiek
Tabellen:Geen tabellen
K 8082Land utilization
Landgebruik
Tabellen:Geen tabellen
K 8083Relation of agriculture to other industries
Verhouding van landbouw tot andere industrieën
Tabellen:Geen tabellen
K 8084Agrarian problems. reform movements
Landhervormingsproblemen, hervormingsbewegingen
Tabellen:Geen tabellen
K 8085Farm relief, public granaries
Boederij ondersteuning, publieke graanschuren
Tabellen:Geen tabellen
K 8086Farm taxation
Belastingheffing van boerderijen
Tabellen:Geen tabellen
K 8087Agricultural production and consumption
Landbouwproduktie en -consumptie
Tabellen:Geen tabellen
K 8088Farm organization and management
Organisatie en leiding van boerderijen
Tabellen:Geen tabellen
K 8089Farm operation, farm records
Functionering van boerderijen, boerderijverslagen
Tabellen:Geen tabellen
K 8090Farm labor
Arbeid op boerderijen
Tabellen:Geen tabellen
K 8091Agricultural credit
Landbouwkrediet
Tabellen:Geen tabellen
K 8092Agricultural insurance
Landbouwverzekering
Tabellen:Geen tabellen
K 8093Agricultural cooperatives
Landbouwcoöperaties
Tabellen:Geen tabellen
K 8094Agricultural marketing
Landbouwmarketing
Tabellen:Geen tabellen
K 8095Agricultural prices
Landbouwprijzen
Tabellen:Geen tabellen
K 8096Land values and prices
Waarden en prijzen van land
Tabellen:Geen tabellen
K 8097Farm tenancy
Boederijbewoning
Tabellen:Geen tabellen
K 8101Agricultural meteorology
Landbouwkundige meteorologie
Tabellen:Geen tabellen
K 8102Agricultural microbiology
Landbouwkundige microbiologie
Tabellen:Geen tabellen
K 8103Agricultural botany
Landbouwkundige botanie
Tabellen:Geen tabellen
K 8104Agricultural zoology
Landbouwkundige zoölogie
Tabellen:Geen tabellen
K 8105Agricultural physics
Landbouwkundige natuurkunde
Tabellen:Geen tabellen
K 8106Argicultural chemistry in general
Landbouwkundige scheikunde in het algemeen
Tabellen:Geen tabellen
K 8107Soils
Bodems
Tabellen:Geen tabellen
K 8108Fertilizer, manures
Meststoffen
Tabellen:Geen tabellen
K 8110Farm implements and machinery, agricultural engineering
Landbouwimplementaties en machinerie; landbouwtechniek
Tabellen:Geen tabellen
K 8115Tillage, farm operations
Grondbewerking, landbouwhandelingen
Tabellen:Geen tabellen
K 8120Plant culture, breeding, seeds, etc.
Plantencultuur, kweken, zaden, etc.
Tabellen:Geen tabellen
K 8125Pests and diseases, protection of plants
Pesten en ziekten, bescherming van planten
Tabellen:Geen tabellen
K 8131Cereal crops, grains
Graangewassen, granen
Tabellen:Geen tabellen
K 8132Podded grains, legumes
Peulvruchten
Tabellen:Geen tabellen
K 8133Forage crops
Voedergewassen
Tabellen:Geen tabellen
K 8134Root crops
Wortelgewassen
Tabellen:Geen tabellen
K 8135Sugar and starch plants
Suiker- en zetmeelplanten
Tabellen:Geen tabellen
K 8136Textile and fiber plants
Textiel- en vezelplanten
Tabellen:Geen tabellen
K 8137Alcaloidal plants
Alcaloïdeplanten
Tabellen:Geen tabellen
K 8138Medicinal plants
Medicinale planten
Tabellen:Geen tabellen
K 8139Oil producing plants
Olieproducerende planten
Tabellen:Geen tabellen
K 8140Rubber and resin plants
Rubber- en harsplanten
Tabellen:Geen tabellen
K 8141Dye plants
Verfplanten
Tabellen:Geen tabellen
K 8142Spices and condiments
Kruiden en specerijen
Tabellen:Geen tabellen
K 8143Perfume plants
Parfumplanten
Tabellen:Geen tabellen
K 8144Other crops
Overige gewassen
Tabellen:Geen tabellen
K 8145Temperate zones
Gematigde zones
Tabellen:Geen tabellen
K 8146Arctic zones
Poolgebieden
Tabellen:Geen tabellen
K 8147Subtropic and tropic zones
Subtropische en tropische zones
Tabellen:Geen tabellen
K 8148Humid regions
Vochtige gebieden
Tabellen:Geen tabellen
K 8149Arid regions
Droge gebieden
Tabellen:Geen tabellen
K 8150Mountain regions
Berggebieden
Tabellen:Geen tabellen
K 8151Field crops by topographical subdivisions
Veldgewassen op topografische onderverdeling
Tabellen:2 ►►►
K 8152General
Algemeen
Tabellen:1 ►►►
K 8153Horticulture in general
Tuinbouw in het algemeen
Tabellen:Geen tabellen
K 8154Fruit culture (pomiculture, pomology)
Fruitkwekerij (fruitteelt, pomologie)
Tabellen:Geen tabellen
K 8155Vegetable culture (olericulture)
Groentekwekerij (olericultuur)
Tabellen:Geen tabellen
K 8156Flower culture (floriculture)
Bloemkwekerij (floricultuur)
Tabellen:Geen tabellen
K 8157Garden tools, greenhouses and greenhouse culture
Tuingereedschappen, kassen en kaskwekerijen
Tabellen:Geen tabellen
K 8158Bonsai
Bonsai
盆栽
Tabellen:Geen tabellen
K 8160General
Algemeen
Tabellen:1 ►►►
K 8161Basic natural sciences in forestry
Basale natuurwetenschappen bij bosbouw
Tabellen:Geen tabellen
K 8162Silviculture
Bosbouw
Tabellen:Geen tabellen
K 8163Forest protection
Woudbescherming
Tabellen:Geen tabellen
K 8164Forest technology
Bostechnologie
Tabellen:Geen tabellen
K 8165Forest utilization, lumbering
Bosgebruik, houthakken
Tabellen:Geen tabellen
K 8166Forest engineering
Bostechniek
Tabellen:Geen tabellen
K 8167Forest management
Bosbeheer
Tabellen:Geen tabellen
K 8168Forest economics policy and legislation
Economisch beleid en regelgeving voor bossen
Tabellen:Geen tabellen
K 8169Forest in relation to agriculture
Bosbouw in relatie met landbouw
Tabellen:Geen tabellen
K 8171Cows
Koeien
Tabellen:Geen tabellen
K 8172Animal culture in general
Veeteelt in het algemeen
Tabellen:Geen tabellen
K 8175Veterinary medicine
Medicijnen voor dieren
Tabellen:Geen tabellen
K 8180Horses
Paarden
Tabellen:Geen tabellen
K 8181Livestock, domestic animals
Kleinvee, huisdieren
Tabellen:Geen tabellen
K 8186Dairy and dairy products
Zuivel en zuivelprodukten
Tabellen:Geen tabellen
K 8190Aviculture, domestic birds
Vogelteelt, vogels als huisdier
Tabellen:Geen tabellen
K 8198Apiculture, bee-keeping
Bijenteelt, bijenhouden
Tabellen:Geen tabellen
K 8200Collections and periodicals
Verzamelingen en periodieken
Tabellen:Geen tabellen
K 8201Sericultural economics
Economie van zijdeteelt
Tabellen:Geen tabellen
K 8202Sericultural policies
Beleid van zijdeteelt
Tabellen:Geen tabellen
K 8203Law and legislation
Wet- en regelgeving
Tabellen:Geen tabellen
K 8204Organization in silk industries
Organisatie in zijdeindustrie
Tabellen:Geen tabellen
K 8205Commerce and trade
Commercie en handel
Tabellen:Geen tabellen
K 8206Anatomy
Anatomie
Tabellen:Geen tabellen
K 8207Physiology
Fysiologie
Tabellen:Geen tabellen
K 8208Pathology
Pathologie
Tabellen:Geen tabellen
K 8209Ecology
Ecologie
Tabellen:Geen tabellen
K 8210Silkworm eggs
Eitjes van de zijderups
Tabellen:Geen tabellen
K 8212Equipment and implements
Uitrusting en gereedschappen
Tabellen:Geen tabellen
K 8213Feeding and rearing
Voeden en grootbrengen
Tabellen:Geen tabellen
K 8214Diseases and injuries
Ziekten en wonden
Tabellen:Geen tabellen
K 8215Methods of protection
Methodes van bescherming
Tabellen:Geen tabellen
K 8216Others
Overige
Tabellen:Geen tabellen
K 8217Mulberry culture
Moerbeiboomkwekerij
Tabellen:Geen tabellen
K 8218Cocoon and its uses
Cocons en hun gebruik
Tabellen:Geen tabellen
K 8219Silk realing industry
Zijdeverwerkingsindustrie
See 8472
Tabellen:Geen tabellen
K 8220Aquatic and hunting industries; fishery and game
Water- en jachtindustrie; visserij en spel
Tabellen:Geen tabellen
K 8241General
Algemeen
Tabellen:1 ►►►
K 8250Household economics and administration
Economie van huishouden en beleid
Tabellen:Geen tabellen
K 8256Household tools
Huishoudmiddelen
Tabellen:Geen tabellen
K 8260Shelter: house, furniture, decoration
Huisvesting: huis, meubilair, decoratie
Tabellen:Geen tabellen
K 8265Clothes: cleaning, washing, etc.
Kleren: schoomaken, wassen, etc.
Tabellen:Geen tabellen
K 8275Toilet and personal beauty
Toilet- en persoonlijke verzorging
Tabellen:Geen tabellen
K 8281Chinese cookery
Chinese kookkunst
Tabellen:Geen tabellen
K 8282Japanese cookery
Japanse kookkunst
Tabellen:Geen tabellen
K 8283Other oriental cookery
Andere oosterse kookkunst
Tabellen:Geen tabellen
K 8284Western cookery
Westerse kookkunst
Tabellen:Geen tabellen
K 8288Nursery, domestic medicine
Verzorging, huishoudelijke medicijnen
Tabellen:Geen tabellen
K 8291Periodicals, societies
Periodieken, genootschappen
Tabellen:Geen tabellen
K 8292Collections, miscellanies
Verzamelingen, varia
Tabellen:Geen tabellen
K 8293Congresses, exhibitions
Congressen, tentoonstellingen
Tabellen:Geen tabellen
K 8294Museums
Musea
Tabellen:Geen tabellen
K 8295Study and teaching; bibliographies
Studie en onderwijs; bibliografieën
Tabellen:Geen tabellen
K 8296Dictionaries, encyclopedias
Woordenboeken, encyclopedieën
Tabellen:Geen tabellen
K 8297General treatises, compends, handbooks
Algemene verhandelingen, compendia, handboeken
Tabellen:Geen tabellen
K 8298History and biography
Geschiedenis en biografie
Tabellen:3 ►►►
K 8299Invention and industrial property (patents, trademarks, etc.)
Uitvinding en industrieel eigendom (patenten, handelsmerken, etc.)
Tabellen:Geen tabellen
K 8301General
Algemeen
Tabellen:1 ►►►
K 8311Gold and silver smithing
Goud- en zilversmederij
Tabellen:Geen tabellen
K 8313Watch repairing, etc.
Klokkenmakerij
Tabellen:Geen tabellen
K 8314Compasses (magnetic)
Kompassen (magnetisch)
Tabellen:Geen tabellen
K 8315Copper and brass smithing
Koper en messingsmederij
Tabellen:Geen tabellen
K 8317Tinsmithing
Tinsmederij
Tabellen:Geen tabellen
K 8318Blacksmithing
Hoefsmederij
Tabellen:Geen tabellen
K 8319Casting, moulding
Gietwerk
Tabellen:Geen tabellen
K 8321Carpentry
Timmermannen
Tabellen:Geen tabellen
K 8323Furniture making
Meubelmakerij
Tabellen:Geen tabellen
K 8325Box making
Dozenmakerij
Tabellen:Geen tabellen
K 8327Bamboo articles
Bamboe artikelen
Tabellen:Geen tabellen
K 8329Willow wares and vine articles; straw
Wilgen- en rank artikelen; stro
Tabellen:Geen tabellen
K 8331Masonry work
Metselwerk
Tabellen:Geen tabellen
K 8334Plastering
Pleisteren
Tabellen:Geen tabellen
K 8337Painting, varnishing, etc.
Schilderen, vernissen, etc.
Tabellen:Geen tabellen
K 8341Paperhanging
Behangen
Tabellen:Geen tabellen
K 8342Umbrellamaking
Paraplumakelij
Tabellen:Geen tabellen
K 8344Artificial flowers
Kunstmatige bloemen
Tabellen:Geen tabellen
K 8346Funeral paper articles
Papierartikelen voor begrafenissen
Tabellen:Geen tabellen
K 8347Japanese paper
Japans papier
See 6294
Tabellen:Geen tabellen
K 8352Harnesses and saddles
Paardentuigen en zadels
Tabellen:Geen tabellen
K 8354Boots and shoes
Laarzen en schoenen
Tabellen:Geen tabellen
K 8356Trunks and bags
Koffers en tassen
Tabellen:Geen tabellen
K 8357Articles of horn, bone and ivory
Artikelen van hoorn, bot en ivoor
Tabellen:Geen tabellen
K 8361Tailoring
Kleermakerij
Tabellen:Geen tabellen
K 8362Ready-made and second-hand clothes
Confectiekleding en tweedehands kleding
Tabellen:Geen tabellen
K 8365Millineries and haberdashers
Hoedenhandel en herenmode
Tabellen:Geen tabellen
K 8366Knit goods
Gebreide waren
Tabellen:Geen tabellen
K 8371Barbers and hairdressers
Kappers
Tabellen:Geen tabellen
K 8372Bathing houses
Badhuizen
Tabellen:Geen tabellen
K 8373Laundries
Wasserettes
Tabellen:Geen tabellen
K 8374Dry-cleaning and gyeing plants
Chemisch reinigen en verfapparaten
Tabellen:Geen tabellen
K 8375Toymaking trades
Speelgoedmakerij
Tabellen:Geen tabellen
K 8379Toymaking with religious background
Speelgoedmakerij met religieuze achtergrond
Tabellen:Geen tabellen
K 8381Inns and hotels
Herbergen en hotels
Tabellen:Geen tabellen
K 8383Travelers' agencies
Reisbureaus
Tabellen:Geen tabellen
K 8385Restaurants
Restaurants
Tabellen:Geen tabellen
K 8391Rice and flour millers
Rijst en meel molenaars
Tabellen:Geen tabellen
K 8392Butcheries
Slagerijen
Tabellen:Geen tabellen
K 8401General
Algemeen
Tabellen:1 ►►►
K 8410Metal manufactures
Metaalindustrie
Tabellen:Geen tabellen
K 8440Lumber and woodwork industries
Planken en houtwerkindustrie
Tabellen:Geen tabellen
K 8450Leather industries, tanning
Leerindustrie, looierijen
Tabellen:Geen tabellen
K 8460Paper manufacture and trade
Papierfabricage en handel
Tabellen:Geen tabellen
K 8472Silk manufacturers
Zijdeindustrie
Tabellen:Geen tabellen
K 8474Cotton manufactures
Katoenindustrie
Tabellen:Geen tabellen
K 8476Linen manufactures
Linnenindustrie
Tabellen:Geen tabellen
K 8478Woolen manufactures
Wolindustrie
Tabellen:Geen tabellen
K 8480Flax, hemp and jute manufactures
Vlas, hennep en jute industrieën
Tabellen:Geen tabellen
K 8481Rayon manufactures
Kunstzijdeindustrie
Tabellen:Geen tabellen
K 8482Carpet, rugs, etc.
Kleden, tapijten, etc.
Tabellen:Geen tabellen
K 8484Mattings
Matten
Tabellen:Geen tabellen
K 8486Lace, embroidery
Vlechten, borduren
See 6650-6659
Tabellen:Geen tabellen
K 8488Cordage
Touwwerk
Tabellen:Geen tabellen
K 8491India rubber industry
Vlakgomindustrie
Tabellen:Geen tabellen
K 8492Tobacco industrie
Tabaksindustrie
Tabellen:Geen tabellen
K 8493Flour-milling industrie
Meelmaalindustrie
Tabellen:Geen tabellen
K 8494Rice-cleaning industrie
Rijstschoonmaakindustrie
Tabellen:Geen tabellen
K 8496Animal products industries
Dierproduktenindustrieën
See 8497, 8498 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 8497Meat-packing industry
Vleesverpakkingsindustrie
Tabellen:Geen tabellen
K 8498Egg-drying industrie
Eierdroogindustrie
Tabellen:Geen tabellen
K 8501General
Algemeen
Tabellen:1 ►►►
K 8510Chemicals and their manufacture
Chemicaliën en produktie daarvan
Tabellen:Geen tabellen
K 8517Industrial electrochemistry
Industriële electrochemie
Tabellen:Geen tabellen
K 8521Fireworks
Vuurwerk
Tabellen:Geen tabellen
K 8522Matches
Lucifers
Tabellen:Geen tabellen
K 8524Fuel
Brandstof
Tabellen:Geen tabellen
K 8527Gun powder
Kruit
Tabellen:Geen tabellen
K 8531Sugar
Suiker
Tabellen:Geen tabellen
K 8532Salt
Zout
Tabellen:Geen tabellen
K 8533Condiments and flavoring products
Kruiderijen en smaakstoffen
Tabellen:Geen tabellen
K 8534Food preservation industry, canning
Voedselbewaringsindustrie, inblikken
Tabellen:Geen tabellen
K 8536Refrigeration and ice-making
Koeling en ijsproductie
Tabellen:Geen tabellen
K 8541Wine and spirit, alcohol
Wijn en spiritus, alcohol
Tabellen:Geen tabellen
K 8542Tea
Thee
Tabellen:Geen tabellen
K 8543Coffee, chocolate
Koffie, chocolademelk
Tabellen:Geen tabellen
K 8544Vinegar
Azijn
Tabellen:Geen tabellen
K 8545Soy sauce
Sojasaus
Tabellen:Geen tabellen
K 8546Artificial mineral waters
Kunstmatige mineraalwaters
Tabellen:Geen tabellen
K 8551Vegetable oils
Plantaardige olie
Tabellen:Geen tabellen
K 8552Animal oils and fats
Dierlijke oliën en vetten
Tabellen:Geen tabellen
K 8553Waxes
Wassen
Tabellen:Geen tabellen
K 8554Mineral oils, gases and waxes
Mineralenolie, -gassen en -wassen
Tabellen:Geen tabellen
K 8557Soaps
Zeep
Tabellen:Geen tabellen
K 8558Candles
Kaarsen
Tabellen:Geen tabellen
K 8561Pottery, earthenwares
Aardewerk
Tabellen:Geen tabellen
K 8563Ceramics, porcelains
Ceramiek, porselein
Tabellen:Geen tabellen
K 8564Enamel wares
Email waren
Tabellen:Geen tabellen
K 8566Glass wares
Glasprodukten
Tabellen:Geen tabellen
K 8567Artificial stones and gems
Kunstmatige stenen en juwelen
Tabellen:Geen tabellen
K 8569Cement
Cement
Tabellen:Geen tabellen
K 8571Bleaching chemicals
Bleekmiddelen
Tabellen:Geen tabellen
K 8572Dyeing
Verven
Tabellen:Geen tabellen
K 8573Dyes
Verfstoffen
Tabellen:Geen tabellen
K 8574Ink (India)
Inkt (India)
Tabellen:Geen tabellen
K 8575Paints, varnishes and lacquers
Verf, vernis en lak
Tabellen:Geen tabellen
K 8581Perfumes
Parfums
Tabellen:Geen tabellen
K 8582Incense
Wierook
Tabellen:Geen tabellen
K 8586Cellulose and plastics
Cellulose en plastic
Tabellen:Geen tabellen
K 8590Other chemical industries
Andere chemische industrieën
Tabellen:Geen tabellen
K 8601General
Algemeen
Tabellen:1 ►►►
K 8610Mining laws and legislation
Wetten en regelgeving m.b.t. mijnen
Tabellen:Geen tabellen
K 8620Mineral resources of various countries
Mineralenreserves van diverse landen
Tabellen:2 ►►►
K 8640Mining engineering
Mijnbouw
Tabellen:Geen tabellen
K 8660Metallurgy and assaying
Metallurgie en essayeren
Tabellen:Geen tabellen
K 8680Coal, petroleum and quarrying
Kolen, petroleum en steengroeve
Tabellen:Geen tabellen
K 8700Engineering in general
Techniek in het algemeen
Tabellen:1 ►►►
K 8710Physical engineering
Fysieke techniek
Tabellen:Geen tabellen
K 8715Chemical engineering
Chemische techniek
Tabellen:Geen tabellen
K 8719Future in engineering
Toekomst van techniek
Tabellen:Geen tabellen
K 8720Civil engineering
Civiele techniek
Tabellen:Geen tabellen
K 8730Hydraulic engineering: general
Hydraulische techniek: algemeen
Tabellen:Geen tabellen
K 8735Hydraulic engineering: canalisation
Hydraulische techniek: kanalisatie
Tabellen:Geen tabellen
K 8740Sanitary and municipal engineering
Saintaire en gemeentelijke techniek
Tabellen:Geen tabellen
K 8750Roads and pavements
Wegen en stoepen
Tabellen:Geen tabellen
K 8760Railroad engineering and operation
Spoorwegtechniek en beheersing
Tabellen:Geen tabellen
K 8780Bridge and roof engineering
Brug- en daktechniek
Tabellen:Geen tabellen
K 8790Building and construction engineering
Bouw, constructietechniek
Tabellen:Geen tabellen
K 8800Mechanical engineering and machinery
Mechanische techniek en machinerie
Tabellen:Geen tabellen
K 8830Electrical engineering and industries
Elektrische techniek en industrieën
Tabellen:Geen tabellen
K 8850Motor vehicles and automobile industries
Motorvoertuigen en autoindustrie
Tabellen:Geen tabellen
K 8860Aeronautical engineering, aerial navigation, aviation industries
Luchtvaarttechniek, luchtnavigatie, vliegtuigindustrie
Tabellen:Geen tabellen
K 8881Shipbuilding and marine engineering, navigation
Scheepsbouw en zeetechniek, navigatie
Tabellen:1 ►►►
K 8890Korean shipbuilding
Koreaanse scheepsbouw
Tabellen:3 ►►►
K 8901General
Algemeen
Tabellen:1 ►►►
K 8910Chinese ancient military treatises
Chinese antieke militaire verhandelingen
Tabellen:Geen tabellen
K 8919Japanese ancient military treatises
Japanse antieke militaire verhandelingen
Tabellen:Geen tabellen
K 8920General treatises
Algemene verhandelingen
Tabellen:Geen tabellen
K 8921National defense; philosophy of war
Nationale verdediging; oorlogsfilosofie
Tabellen:Geen tabellen
K 8921.5Disarmament
Ontwapening
See 4281
Tabellen:Geen tabellen
K 8922Organization and administration
Organisatie en bestuur
Tabellen:Geen tabellen
K 8923Military systems: conscription vs. voluntary enlistment
Militaire systemen: dienstplicht vs. vrijwillige opgave
Tabellen:Geen tabellen
K 8924Training and education
Training en onderwijs
Tabellen:Geen tabellen
K 8925Maintenance, military life and uniforms
Onderhoud, militaire leven en uniforms
Tabellen:Geen tabellen
K 8926Arms, ordnance, arsenals
Wapens, oorlogsmateriaal, arsenalen
Tabellen:Geen tabellen
K 8926.5Chemical and bacteriological weapons
Chemische en bacteriologische wapens
Tabellen:Geen tabellen
K 8927Nuclear weapons
Kernwapens
See 3394.12 for A-bomb
Tabellen:Geen tabellen
K 8928Tactics and strategy
Tactiek en strategie
Tabellen:Geen tabellen
K 8929Military examinations
Militaire onderzoeken
Tabellen:Geen tabellen
K 8931Organization and distribution
Organisatie en distributie
Tabellen:Geen tabellen
K 8934Administration
Bestuur
Tabellen:Geen tabellen
K 8937Maintenance
Onderhoud
Tabellen:Geen tabellen
K 8938Military agricultural colonies
Militaire landbouwkoloniën
Tabellen:Geen tabellen
K 8940Transport
Transport
Tabellen:Geen tabellen
K 8943Infantry
Infanterie
Tabellen:Geen tabellen
K 8946Cavalry
Cavalerie
Tabellen:Geen tabellen
K 8949Artillery
Artillerie
Tabellen:Geen tabellen
K 8951Missiles
Raketten
Tabellen:Geen tabellen
K 8952Engineering corps
Techniekkorps
Tabellen:Geen tabellen
K 8955Other services
Overige diensten
Tabellen:Geen tabellen
K 8956Ordnance
Oorlogsmateriaal
Tabellen:Geen tabellen
K 8958Maneuvers and tactics
Manoeuvres en taktieken
Tabellen:Geen tabellen
K 8961Organization and distribution
Organisatie en distributie
Tabellen:Geen tabellen
K 8964Administration
Bestuur
Tabellen:Geen tabellen
K 8967Maintenance
Onderhoud
Tabellen:Geen tabellen
K 8970Special branches of service
Speciale takken van diensten
Tabellen:Geen tabellen
K 8973Warships
Oorlogsschepen
Tabellen:Geen tabellen
K 8976Ordnance
Oorlogsmateriaal
Tabellen:Geen tabellen
K 8977Maneuvers and tactics
Manoeuvres en taktieken
Tabellen:Geen tabellen
K 8981Organization and distribution
Organisatie en distributie
Tabellen:Geen tabellen
K 8984Administration and maintenance
Bestuur en onderhoud
Tabellen:Geen tabellen
K 8990Special branches of service
Speciale takken van diensten
Tabellen:Geen tabellen
K 8993Military and naval airplanes
Militaire en marinevliegtuigen
Tabellen:Geen tabellen
K 8996Ordnance
Oorlogsmateriaal
Tabellen:Geen tabellen
K 8997Maneuvers and tactics
Manoeuvres en taktieken
Tabellen:Geen tabellen
Harvard Yenching systematische catalogus - zoekmachine voor onderwerpen