Universiteit Leiden     SubjectFinder - HY onderwerpscodes
Bibliotheek TCJK, Universiteit Leiden - 2007 - 2018

Gebruikersfuncties

Administrators


Bladeren

Via de bladerfunctie kan d.m.v. een zogeheten boom-structuur een code gevonden worden, door van groot naar klein te gaan. Men begint bij de hoofdcategorie, daarna worden subcategorieën binnen die hoofdcategorie getoond, net zolang totdat de kleinste categorie getoond is. Van die categorie worden tenslotte alle nummers getoond.

Er wordt nu voor Korea gezocht. Klik hier voor Japan.

Alles tonen staat aan. Klik hier om het uit te zetten.

Categorie:7000-7999NATURAL SCIENCES

Klik hier om een stap terug te gaan.

Categorie:7000-7999NATURAL SCIENCES
Categorie:7000-7019GENERAL
Categorie:7001-7019General
Categorie:7020-7099MATHEMATICS
Categorie:7100-7199ASTRONOMY
Categorie:7180-7199Chronology, horology, calendars
Categorie:7200-7299PHYSICS
Categorie:7300-7399CHEMISTRY
Categorie:7400-7499GEOLOGICAL SCIENCES
Categorie:7410-7429Geology of special countries
Categorie:7490-7499Paleontology
Categorie:7500-7599NATURAL HISTORY; BIOLOGY
Categorie:7530-7539Geographical distribution
Categorie:7540-7549Physiographic divisions
Categorie:7570-7599General biology
Categorie:7600-7699BOTANY
Categorie:7700-7799ZOOLOGY
Categorie:7730-7745Invertebrates
Categorie:7739-7745Arthropoda (articulata)
Categorie:7746-7769Vertebrates
Categorie:7800-7869PHYSICAL ANTHROPOLOGY (ANTHROPOGRAPHY, SOMATOLOGY, ANATOMY AND PHYSIOLOGY)
Categorie:7870-7899PSYCHOLOGY
Categorie:7900-7999MEDICAL SCIENCE
Categorie:7916-7919Public health
Categorie:7930-7939Internal medicine
Categorie:7940-7946Surgery
Categorie:7970-7979Materia medica and pharmacy
Categorie:7980-7988Therapeutics

K 7001General
Algemeen
Tabellen:Geen tabellen
K 7002Periodicals
Periodieken
Tabellen:Geen tabellen
K 7004Societies
Genootschappen
Tabellen:Geen tabellen
K 7006Collections
Verzamelingen
Tabellen:Geen tabellen
K 7008Bibliography
Bibliografie
Tabellen:Geen tabellen
K 7009Museums
Musea
Tabellen:Geen tabellen
K 7010Scientific education
Wetenschappelijk onderwijs
Tabellen:Geen tabellen
K 7011Voyages and expeditions
Reizen en expedities
Tabellen:Geen tabellen
K 7012Dictionaries, encyclopedias
Woordenboeken, encyclopedieën
Tabellen:Geen tabellen
K 7013Handbooks, manuals
Handboeken, handleidingen
Tabellen:Geen tabellen
K 7015Instruments and apparatus
Instrumenten en apparaten
Tabellen:Geen tabellen
K 7016History of science
Wetenschapsgeschiedenis
Tabellen:3 ►►►
K 7017General treatises
Algemene verhandelingen
Tabellen:Geen tabellen
K 7018Science fiction, futurology
Science fiction, futurologie
Tabellen:Geen tabellen
K 7019Philosophy, classification of sciences
Filosifie, klassificatie van wetenschappen
Tabellen:Geen tabellen
K 7021General
Algemeen
Tabellen:1 ►►►
K 7030History of Chinese mathematical treatises
Geschiedenis van Chinese wiskundige verhandelingen
Tabellen:3 ►►►
K 7040History of Japanese mathematic(al treatises)
Geschiedenis van Japanse wiskund(ig)e (verhandelingen)
Tabellen:3 ►►►
K 7044General mathematics
Algemene wiskunde
Tabellen:Geen tabellen
K 7045Arithmetic
Rekenkunde
Tabellen:Geen tabellen
K 7048Calculation by tallies
Rekenen met streepjes
Tabellen:Geen tabellen
K 7049Abacus
Abacus
Tabellen:Geen tabellen
K 7050Algebra
Algebra
Tabellen:Geen tabellen
K 7060Analysis (calculus, functions and differential equations)
Analyse (calculus, functies en differentiale vergelijkingen)
Tabellen:Geen tabellen
K 7070Geometry
Geometrie
Tabellen:Geen tabellen
K 7075Descriptive geometry
Beschrijvende geometrie
Tabellen:Geen tabellen
K 7080Trigonometry
Trigonometrie (driehoeksmeting)
Tabellen:Geen tabellen
K 7086Analytic geometry
Analytische geometrie
Tabellen:Geen tabellen
K 7090Analytic mechanics
Analytische mechanica
Tabellen:Geen tabellen
K 7098Miscellaneous mathematical subjects
Diverse wiskundige onderwerpen
Tabellen:Geen tabellen
K 7099Informatics
Informatica
Tabellen:Geen tabellen
K 7101General
Algemeen
Tabellen:1 ►►►
K 7110Practical astronomy
Praktische astronomie
Tabellen:Geen tabellen
K 7120Spherical astronomy
Sferische astronomie
Tabellen:Geen tabellen
K 7130Theoretical astronomy; celestial mechanics
Theoretische astronomie; wetenschap van de beweging van de hemellichamen
Tabellen:Geen tabellen
K 7140Descriptive astronomy; celestial phenomena; astrophysics
Beschrijvende astronomie; ruimtefenomenen; astrofysica
Tabellen:Geen tabellen
K 7150Earth geodesy
Geodesie van de aarde
Tabellen:Geen tabellen
K 7160Cartography
Cartografie
Tabellen:1 ►►►
K 7170Nautical astronomy
Nautische astronomie
Tabellen:Geen tabellen
K 7180General; indexes for commuting oriental dates into western dates
Algemeen; indices om oosterse data om te zetten in westerse data
Tabellen:Geen tabellen
K 7183Methods of finding the time
Methoden om tijd te vinden
Tabellen:Geen tabellen
K 7186Instruments for measuring time, e.g. sun-dials, hour glasses
Instrumenten om tijd te meten, bijv. zonnewijzers, zandlopers
Tabellen:Geen tabellen
K 7187Calendars in general
Kalenders in het algemeen
Tabellen:Geen tabellen
K 7188Chinese calendars
Chinese kalenders
Tabellen:Geen tabellen
K 7191Japanese calendars
Japanse kalenders
Tabellen:Geen tabellen
K 7192Other oriental calendars
Andere oosterse kalenders
Tabellen:Geen tabellen
K 7193Mohammedan calendars
Islamitische kalenders
Tabellen:Geen tabellen
K 7194Julian calendar
Juliaanse kalender
Tabellen:Geen tabellen
K 7196Gregorian calendar
Gregoriaanse kalender
Tabellen:Geen tabellen
K 7198Modern projects for reform of calendar
Moderne projecten voor kalenderhervorming
Tabellen:Geen tabellen
K 7201General
Algemeen
Tabellen:1 ►►►
K 7210Weights and measures
Gewichten en maten
Tabellen:Geen tabellen
K 7220Experimental mechanics
Experimentele mechanica
Tabellen:Geen tabellen
K 7230Constitution and properties of matter
Constitutie en eigenschappen van materie
Tabellen:Geen tabellen
K 7235Mechanics
Mechanica
Tabellen:Geen tabellen
K 7240Sound, acoustics
Geluid, akoestiek
Tabellen:Geen tabellen
K 7250Heat
Hitte
Tabellen:Geen tabellen
K 7260Light, optics
Licht, optica
Tabellen:Geen tabellen
K 7280Magnetism and electricity
Magnetisme en electriciteit
Tabellen:Geen tabellen
K 7290Radium
Radium
Tabellen:Geen tabellen
K 7301General
Algemeen
Tabellen:1 ►►►
K 7310Analytical chemistry
Analytische scheikunde
See 7314-7317
Tabellen:Geen tabellen
K 7314Qualitative analysis
Kwalitatieve analyse
Tabellen:Geen tabellen
K 7317Quantitative analysis
Kwantitatieve analyse
Tabellen:Geen tabellen
K 7320Inorganic chemistry
Anorganische scheikunde
Tabellen:Geen tabellen
K 7330Organic chemistry
Organische scheikunde
Tabellen:Geen tabellen
K 7340Biochemistry
Biochemie
Tabellen:Geen tabellen
K 7350Physical and theoretical chemistry
Natuurkundige en theoretische scheikunde
Tabellen:Geen tabellen
K 7370Electrolysis
Electrolyse
Tabellen:Geen tabellen
K 7390Crystallography
Kristallografie
Tabellen:Geen tabellen
K 7401General
Algemeen
Tabellen:1 ►►►
K 7411Geology of China: general
Geologie van China: algemeen
Tabellen:Geen tabellen
K 7412Geology of China: regional
Geologie van China: regionaal
Tabellen:2 ►►►
K 7413Geology of Japan: general
Geologie van Japan: algemeen
Tabellen:Geen tabellen
K 7414Geology of Japan: regional
Geologie van Japan: regionaal
Tabellen:2 ►►►
K 7415Geology of other Asiatic countries
Geologie van andere Aziatische landen
Tabellen:2 ►►►
K 7420Geology of western countries
Geologie van westerse landen
Tabellen:2 ►►►
K 7430Physical and dynamic geology
Fysieke en dynamische geologie
Tabellen:Geen tabellen
K 7430.2Seismology
Seismologie
Tabellen:Geen tabellen
K 7440Physiography
Fysische geografie
Tabellen:Geen tabellen
K 7446Oceanography
Oceanografie
Tabellen:Geen tabellen
K 7450Meteorology
Meteorologie
Tabellen:Geen tabellen
K 7460Stratigraphic (historical) geology
Statigrafische (historische) geologie
Tabellen:Geen tabellen
K 7470Petrology (lithology) and petrography
Petrologie (wetenschap der gesteenten), petrografie
Tabellen:Geen tabellen
K 7480Mineralogy
Mineralogie
Tabellen:Geen tabellen
K 7490General
Algemeen
Tabellen:1 ►►►
K 7491China: general
China: algemeen
Tabellen:Geen tabellen
K 7492China: regional
China: regionaal
Tabellen:2 ►►►
K 7493Japan: general
Japan: algemeen
Tabellen:Geen tabellen
K 7494Japan: regional
Japan: regionaal
Tabellen:2 ►►►
K 7501General
Algemeen
Tabellen:1 ►►►
K 7510Voyages and expeditions
Reizen en expedities
Tabellen:Geen tabellen
K 7521Collecting apparatus
Verzamelapparaten
Tabellen:Geen tabellen
K 7523Aquariums
Aquaria
Tabellen:Geen tabellen
K 7525Museums
Musea
Tabellen:Geen tabellen
K 7531General works
Algemene werken
Tabellen:Geen tabellen
K 7532Arctic regions
Noordpoolgebied
Tabellen:Geen tabellen
K 7535Antarctic regions
Zuidpoolgebied
Tabellen:Geen tabellen
K 7537Temperate regions
Gematigde gebieden
Tabellen:Geen tabellen
K 7539Tropical regions
Tropische gebieden
Tabellen:Geen tabellen
K 7541Land
Land
Tabellen:Geen tabellen
K 7546Water (general)
Water (algemeen)
Tabellen:Geen tabellen
K 7547Ocean
Oceaan
Tabellen:Geen tabellen
K 7549Fresh water
Vers water
Tabellen:Geen tabellen
K 7550Topographical divisions
Topografische verdelingen
Tabellen:2 ►►►
K 7560Microscopy
Microscopie
Tabellen:Geen tabellen
K 7571General works
Algemene werken
Tabellen:1 ►►►
K 7572General works on Japan: history
Algemene werken over Japan: geschiedenis
Tabellen:3 ►►►
K 7574General works on Japan: geography
Algemene werken over Japan: geografie
Tabellen:2 ►►►
K 7576Theory of descent; evolution; origin of species
Theorie van afstamming; evolutie; oorsprong van soorten
Tabellen:Geen tabellen
K 7586Genetics
Genetica
Tabellen:Geen tabellen
K 7589General physiology
Algemene fysiologie
Tabellen:Geen tabellen
K 7591General ecology
Algemene ecologie
Tabellen:Geen tabellen
K 7596General cytology
Algemene cytologie (celleer)
Tabellen:Geen tabellen
K 7601General
Algemeen
Tabellen:1 ►►►
K 7610Collecting and preservation
Verzamelen en bewaren
Tabellen:Geen tabellen
K 7620Topographical divisions (flora)
Topografische verdelingen (flora)
Tabellen:2 ►►►
K 7630Spermatophyta
Zaadplanten
Tabellen:Geen tabellen
K 7640Cryptogamic botany
Sporenplanten
Tabellen:Geen tabellen
K 7660Morphology, anatomy and embryology
Morfologie, anatomie en embryologie
Tabellen:Geen tabellen
K 7670Anatomy and histology
Anatomie en histologie (weefselleer)
Tabellen:Geen tabellen
K 7680Plant physiology
Plantenfysiologie
Tabellen:Geen tabellen
K 7690Ecology
Ecologie
Tabellen:Geen tabellen
K 7701General
Algemeen
Tabellen:1 ►►►
K 7710Collecting and preservation
Verzamelen en bewaren
Tabellen:Geen tabellen
K 7712Zoos
Dierentuinen
Tabellen:Geen tabellen
K 7720Topographical divisions (fauna)
Topografische verdelingen (fauna)
Tabellen:2 ►►►
K 7730General
Algemeen
Tabellen:Geen tabellen
K 7731Protozoa
Protozo
Tabellen:Geen tabellen
K 7732Porifera (sponges)
Sponzen
Tabellen:Geen tabellen
K 7733Coelenterata
Coelenterata
Tabellen:Geen tabellen
K 7734Echinodermata
Echinodermata
Tabellen:Geen tabellen
K 7735Acoelomata (vermes)
Acoelomata (vermes)
Tabellen:Geen tabellen
K 7736Brachiopoda
Brachiopoda
Tabellen:Geen tabellen
K 7737Polyzoa or bryozoa
Polyzoa of bryozoa
Tabellen:Geen tabellen
K 7738Mollusca
Mollusca (weekdieren)
Tabellen:Geen tabellen
K 7740Crustacea
Crustacea (schaaldieren)
Tabellen:Geen tabellen
K 7741Myriapoda
Myriapoda
Tabellen:Geen tabellen
K 7742Arachnida
Arachniden (spinnen)
Tabellen:Geen tabellen
K 7743Insecta (general)
Insecten (algemeen)
Tabellen:Geen tabellen
K 7745Butterflies
Vlinders
Tabellen:Geen tabellen
K 7746General
Algemeen
Tabellen:Geen tabellen
K 7747Prochordata
Prochordata
Tabellen:Geen tabellen
K 7748Ichthyology (fishes)
Ichtyologie (viskunde)
Tabellen:Geen tabellen
K 7752Reptilia, amphibia (batrachia)
Reptielen, amfibieën (batrachia)
Tabellen:Geen tabellen
K 7755Ornithology (birds)
Ornitologie (vogelkunde)
Tabellen:Geen tabellen
K 7761Mammalia
Zoogdieren
Tabellen:Geen tabellen
K 7770Ethology (habits, behavior, etc.)
Ethologie (gewoonten, gedrag, etc.)
Tabellen:Geen tabellen
K 7780Anatomy
Anatomie
Tabellen:Geen tabellen
K 7790Embryology
Embryologie
Tabellen:Geen tabellen
K 7801General
Algemeen
Tabellen:1 ►►►
K 7810Anthropography, anthropometry
Antropografie, antropometrie
Tabellen:1 ►►►
K 7820Somatology, anthropogeny
Somatologie, antropogenese
Tabellen:Geen tabellen
K 7821Human ecology
Menselijke ecologie
Tabellen:Geen tabellen
K 7830Human anatomy
Menselijke anatomie
Tabellen:Geen tabellen
K 7831Nervous system (anatomy)
Zenuwensysteem (anatomie)
Tabellen:Geen tabellen
K 7850Human physiology
Menselijke fysiologie
Tabellen:Geen tabellen
K 7870General
Algemeen
Tabellen:1 ►►►
K 7871General psychology
Algemene psychologie
Tabellen:Geen tabellen
K 7872Children psychology
Kinderpsychologie
Tabellen:Geen tabellen
K 7875Speculative psychology (body and mind)
Speculatieve psychologie (lichaam en geest)
Tabellen:Geen tabellen
K 7880Physiological and experimental psychology
Fysiologische en experimentele psychologie
Tabellen:Geen tabellen
K 7881Practical psychology
Praktische psychologie
Tabellen:Geen tabellen
K 7890Comparative and genetic psychology
Vergelijkende en genetische psychologie
Tabellen:Geen tabellen
K 7895Psychoanalysis (Freud et al.)
Psychoanalyse (Freud et al.)
Tabellen:Geen tabellen
K 7896Metapsychology, psychic research, psychology of the unconscious, etc.
Metapsychologie, psychisch onderzoek, psychologie van bewustelozen, etc.
Tabellen:Geen tabellen
K 7897Applied psychology
Toegepaste psychologie
Tabellen:Geen tabellen
K 7899Individual psychologists
Individuele psychologen
Tabellen:Geen tabellen
K 7901Japan: general
Japan: algemeen
Tabellen:1 ►►►
K 7910Ancient Chinese medical classics
Antieke Chinese medische klassieken
Tabellen:3 ►►►
K 7911Ancient Japanese medical classics
Antieke Japanse medische klassieken
Tabellen:3 ►►►
K 7911.01Ancient western medical classics
Antieke westerse medische klassieken
Tabellen:Geen tabellen
K 7912Hygiene
Hygiëne
Tabellen:Geen tabellen
K 7914Doctor's organizations
Doktersorganisaties
Tabellen:Geen tabellen
K 7915Patients organizations
Patiëntenorganisaties
Tabellen:Geen tabellen
K 7916Tables and statistics
Tabellen en statistieken
Tabellen:3 ►►►
K 7917Law and regulations
Wetgeving en regelgeving
Tabellen:3 ►►►
K 7918History and circumstances
Geschiedenis en omstandigheden
Tabellen:3 ►►►
K 7919Environment (quality of -)
Milieu (kwaliteit van -)
Tabellen:Geen tabellen
K 7920Bacteriology
Bacteriologie
Tabellen:Geen tabellen
K 7924Pathology
Pathologie
Tabellen:Geen tabellen
K 7930Diagnosis, pulse
DIagnose, hartslag
Tabellen:Geen tabellen
K 7931General treatises
Algemene verhandelingen
Tabellen:Geen tabellen
K 7932General works on fevers
Algemene werken over koortsen
Tabellen:Geen tabellen
K 7933Diseases of circulatory system
Ziekten van de bloedsomloop
Tabellen:Geen tabellen
K 7934Diseases of the respiratory system
Ziekten van het ademhalingssysteem
Tabellen:Geen tabellen
K 7935Diseases of the digestive system
Ziekten van het verteringssysteem
Tabellen:Geen tabellen
K 7936Diseases of glandular and lympathic system
Ziekten van klieren en lymfen
Tabellen:Geen tabellen
K 7937Diseases of locomotor system
Ziekten van het motorisch systeem
Tabellen:Geen tabellen
K 7938Diseases of nervous system
Ziekten van het zenuwensysteem
Tabellen:Geen tabellen
K 7939Constitutional, parasitical, infectious and other general diseases; AIDS
Constitutionele, parasitaire, infectie- en andere algemene ziekten; AIDS
Tabellen:Geen tabellen
K 7940General treatises
Algemene verhandelingen
Tabellen:Geen tabellen
K 7941Wounds, injuries and accidents
Wonden, letsel en ongelukken
Tabellen:Geen tabellen
K 7942Orthopaedic surgery
Orthopedische chirurgie
Tabellen:Geen tabellen
K 7943Regional surgery
Regionale chirurgie
Tabellen:Geen tabellen
K 7944Genito-urinary surgery
Genito-urinaire chirurgie
Tabellen:Geen tabellen
K 7945Dermatology
Dermatologie
Tabellen:Geen tabellen
K 7946Syphilology
Syphilologie
Tabellen:Geen tabellen
K 7947Ophthalmology
Oogheelkunde
Tabellen:Geen tabellen
K 7950Otology, rhinology, laryngology
Otologie (leer van het oor), rhinologie, laryngologie (leer van het strottenhoofd)
Tabellen:Geen tabellen
K 7954Dentistry
Tandheelkunde
Tabellen:Geen tabellen
K 7955Gynaecology and obstetrics
Gynaecologie en obstretiek
Tabellen:Geen tabellen
K 7965Pediatrics
Pediatrie (kindergeneeskunde)
Tabellen:Geen tabellen
K 7970General
Algemeen
Tabellen:1 ►►►
K 7971Drugs, pharmaceutical substances
Geneesmiddelen, farmaceutische substanties
Tabellen:Geen tabellen
K 7976Dispensatories, posology, pharmacopoeias
Handboek der geneesmiddelen, posologie, farmacopeeën
Tabellen:Geen tabellen
K 7978Dispensaries, apothecaries
Apotheken
Tabellen:Geen tabellen
K 7979Toxicology, poisons
Toxicologie, vergiften
Tabellen:Geen tabellen
K 7980General
Algemeen
Tabellen:Geen tabellen
K 7981Case records (including miscellaneous remedies and anecdotes)
Casuïstiek (inclusief diverse remedies en anekdotes)
Tabellen:Geen tabellen
K 7982Dietary cure, nestotherapy
Dieetkuren, nestotherapie
Tabellen:Geen tabellen
K 7983Vaccinotheraphy, serumtherapy
Vaccinotherapie, serumtherapie
Tabellen:Geen tabellen
K 7984Physiotherapy
Fysiotherapie
Tabellen:Geen tabellen
K 7985Phototherapy, thermotherapy
Fototherapie, thermotherapie
Tabellen:Geen tabellen
K 7986Electrotherapy, röntogenotherapy, radiotherapy
Electrotherapie, röntogenotherapie, radiotherapie
Tabellen:Geen tabellen
K 7987Psychotherapy, faith cure
Psychotherapie, geloofsheling
Tabellen:Geen tabellen
K 7988Emergency treatment
Spoedeisende behandeling
Tabellen:Geen tabellen
K 7989Acupunture, moxibustion, massage and other miscellaneous arts of cure
Acupunctuur, moxibustie, massage en andere diverse kunsten van genezing
Tabellen:Geen tabellen
K 7990Hospital management
Ziekenhuismanagement
Tabellen:Geen tabellen
K 7996Nursing
Verpleging
Tabellen:Geen tabellen
K 7999Medical miscellanies
Medische varia
Tabellen:Geen tabellen
Harvard Yenching systematische catalogus - zoekmachine voor onderwerpen