Universiteit Leiden     SubjectFinder - HY onderwerpscodes
Bibliotheek TCJK, Universiteit Leiden - 2007 - 2018

Gebruikersfuncties

Administrators


Bladeren

Via de bladerfunctie kan d.m.v. een zogeheten boom-structuur een code gevonden worden, door van groot naar klein te gaan. Men begint bij de hoofdcategorie, daarna worden subcategorieën binnen die hoofdcategorie getoond, net zolang totdat de kleinste categorie getoond is. Van die categorie worden tenslotte alle nummers getoond.

Er wordt nu voor Korea gezocht. Klik hier voor Japan.

Alles tonen staat aan. Klik hier om het uit te zetten.

Categorie:2000-3999HISTORICAL SCIENCES
Categorie:2300-3999HISTORY AND GEOGRAPHY

Klik hier om een stap terug te gaan.

Categorie:2300-3999HISTORY AND GEOGRAPHY
Categorie:2300-2399WORLD
Categorie:2300-2349Universal history
Categorie:2300-2318General
Categorie:2330-2349General political and social history
Categorie:2350-2399World geography
Categorie:2350-2365General
Categorie:2400-2449ASIA: HISTORY AND GEOGRAPHY
Categorie:2401-2410General
Categorie:2450-3299CHINA
Categorie:2450-2999CHINA: HISTORY
Categorie:2451-2459General
Categorie:2480-2509History of intercourse between China and other countries; diplomatic history
Categorie:2490-2509By countries
Categorie:2495-2504Modern Europe
Categorie:2505-2508America
Categorie:2510-2519General history of China (division by literary forms)
Categorie:2521-2533The three ancient dynasties (2205 B.C. - 254 B.C.)
Categorie:2535-2567Ch\'in, Han dynasties and the Three Kingdoms - general (255 B.C. - 280 A.D.)
Categorie:2536-2543Ch\'in dynasty (255 B.C. - 206 B.C.)
Categorie:2545-2559Han dynasty (206 B.C.-220 A.D.)
Categorie:2570-2599Chin dynasty and the epoch of southern and northern dynasties - general (265-589)
Categorie:2590-2999CHINESE HISTORY BY PERIODS
Categorie:2600-2649Sui, T\'ang and the Five Dynasties - general (589-960)
Categorie:2650-2660The Ten Kingdoms (south)
Categorie:2662-2713Sung, Liao, Chin and Yüan dynasties - general (960-1368)
Categorie:2665-2684Sung dynasty (960-1279)
Categorie:2700-2713Yüan dynasty (1280-1368)
Categorie:2720-2739Ming dynasty (1368-1644)
Categorie:2740-2959Ching dynasty (1644-1912)
Categorie:2741-2749General history
Categorie:2750-2959History by reigns and events
Categorie:2750-2759The Manchus before their entry into China
Categorie:2780-2799Shêng Tsu (Kang-hsi) (1662-1722)
Categorie:2800-2809Shih Tsung (Yung-chêng) (1723-1735)
Categorie:2810-2829Kao Tsung (Chien-lung) (1736-1795)
Categorie:2840-2849Jên Tsung (Chia-ching) (1796-1820)
Categorie:2850-2869Hsüan Tsung (Tao-kuang) (1821-1850)
Categorie:2870-2889Wên Tsung (Hsien-fêng) (1850-1861)
Categorie:2890-2899Mu Tsung (Tung-chih) (1861-1874)
Categorie:2900-2919Tê Tsung (Kuang-hsi) (1875-1908)
Categorie:2970-2999The Republic (1912-now)
Categorie:3000-3299CHINA: GEOGRAPHY AND LOCAL HISTORY
Categorie:3020-3031General systematic treatises
Categorie:3032-3049Special works
Categorie:3037-3040Hydrography
Categorie:3041-3049Scenery, antiquities, etc.
Categorie:3050-3079Local description and travel, guidebooks
Categorie:3080-3109Maps, atlases, plans of cities, etc.
Categorie:3110-3299Gazetteers (official local history and topography)
Categorie:3116-3119Liaoning
Categorie:3120-3123Kirin
Categorie:3124-3127Heilungkiang
Categorie:3128-3135Hopei (Chihli)
Categorie:3138-3141Shantung
Categorie:3143-3146Honan
Categorie:3148-3151Shansi
Categorie:3153-3156Shensi
Categorie:3158-3165Kansu
Categorie:3173-3176Hsikang
Categorie:3178-3181Szechuan
Categorie:3183-3186Hupei
Categorie:3188-3191Hunan
Categorie:3193-3196Kiangsi
Categorie:3198-3201Anhwei
Categorie:3202-3207Kiangsu
Categorie:3208-3211Chekiang
Categorie:3222-3225Fukien
Categorie:3228-3233Kwangtung
Categorie:3236-3239Kwangsi
Categorie:3243-3246Kweichow
Categorie:3248-3252Yunnan
Categorie:3255-3299The outlying territories
Categorie:3300-3479JAPAN
Categorie:3314-3319Special histories
Categorie:3324-3349Early history (earliest to 1185)
Categorie:3335-3338Nara period (710-784)
Categorie:3340-3349Heian period (794-1185)
Categorie:3350-3369Medieval history (1185-1600)
Categorie:3351-3355Kamakura period (1185-1333)
Categorie:3356-3359Nanbokuchō period
Categorie:3360-3364Muromachi period (1392-1573)
Categorie:3365-3369Azuchi-Momoyama period (1573-1600)
Categorie:3370-3379Modern history (Edo period, 1600-1868)
Categorie:3380-3396Recent history
Categorie:3381-3387Meiji period (1868-1912)
Categorie:3388-3389Taishō period (1912-1926)
Categorie:3390-3395Shōwa period (1926-1989)
Categorie:3401-3406General
Categorie:3410-3479Local history and gazetteers, guide books, maps
Categorie:3410-3419Kantō
Categorie:3420-3429Tōhoku
Categorie:3430-3439Chūbu
Categorie:3440-3449Kinki
Categorie:3450-3459Chūgoku
Categorie:3460-3467Kyūshū
Categorie:3468-3469Ryūkyū, Hokkaidō
Categorie:3480-3499KOREA
Categorie:3480General works
Categorie:3483-3489History by periods
Categorie:3490-3499Korea: Geography
Categorie:3500-3599OTHER COUNTRIES
Categorie:3600-3799EUROPE
Categorie:3800-3899AMERICA
Categorie:3900-3949AFRICA
Categorie:3950-3999OCEANIA AND POLAR REGIONS

K 2305Periodicals
Periodieken
Tabellen:Geen tabellen
K 2307Societies
Genootschappen
Tabellen:Geen tabellen
K 2309Collections
Collecties
Tabellen:Geen tabellen
K 2312Bibliography
Bibliografie
Tabellen:Geen tabellen
K 2314Dictionaries and encyclopedias
Woordenboeken en encyclopedieën
Tabellen:Geen tabellen
K 2316Chronology, charts
Chronologie, kaarten
Tabellen:Geen tabellen
K 2317History
Geschiedenis
Tabellen:Geen tabellen
K 2318Study and teaching
Studie en onderwijs
Tabellen:Geen tabellen
K 2320Historiography
Historiografie
Tabellen:Geen tabellen
K 2322Philosophy of history
Filosofie van geschiedenis
Tabellen:Geen tabellen
K 2324History of civilization and culture (and intercourse)
Geschiedenis van beschaving en cultuur (en betrekkingen)
See 2326-2329 for subdivision in periods
Tabellen:Geen tabellen
K 2326History of civilization and culture (and intercourse): to 1490 A.D.
Geschiedenis van beschaving en cultuur (en betrekkingen): tot 1490 n.Chr.
Tabellen:Geen tabellen
K 2327History of civilization and culture (and intercourse): to 1800 A.D.
Geschiedenis van beschaving en cultuur (en betrekkingen): tot 1800 n.Chr.
Tabellen:Geen tabellen
K 2328History of civilization and culture (and intercourse): to 1919 A.D.
Geschiedenis van beschaving en cultuur (en betrekkingen): tot 1919 n.Chr.
Tabellen:Geen tabellen
K 2329History of civilization and culture (and intercourse): to present
Geschiedenis van beschaving en cultuur (en betrekkingen): tot heden
Tabellen:Geen tabellen
K 2330General political and social history
Algemene politieke en sociale geschiedenis
See 2331-2349 for subdivision by period
Tabellen:Geen tabellen
K 2331Ancient (earliest to 500 A.D.)
Oudheid (vroegste periode tot 500 n.Chr.)
Tabellen:Geen tabellen
K 2333Medieval (500-1500)
Middeleeuwen (500-1500)
Tabellen:Geen tabellen
K 2337Modern - 16th century (1500-1599)
Moderne tijd - 16e eeuw (1500-1599)
Tabellen:Geen tabellen
K 2339Modern - 17th century (1600-1699)
Moderne tijd - 17e eeuw (1600-1699)
Tabellen:Geen tabellen
K 2341Modern - 18th century (1700-1799)
Moderne tijd - 18e eeuw (1700-1799)
Tabellen:Geen tabellen
K 2343Modern - 19th century (1800-1899)
Moderne tijd - 19e eeuw (1800-1899)
Tabellen:Geen tabellen
K 2346Modern - present age (1900-now)
Moderne tijd - huidige tijd (1900-nu)
Tabellen:Geen tabellen
K 2348World War I and after
Eerste Wereldoorlog en daarna
Tabellen:Geen tabellen
K 2349World War II and after
Tweede Wereldoorlog en daarna
Tabellen:Geen tabellen
K 2350Periodicals
Periodieken
Tabellen:Geen tabellen
K 2352Societies
Genootschappen
Tabellen:Geen tabellen
K 2354Collections
Collecties
Tabellen:Geen tabellen
K 2356Bibliography
Bibliografie
Tabellen:Geen tabellen
K 2358Study and teaching
Studie en onderwijs
Tabellen:Geen tabellen
K 2360Encyclopedias, dictionaries
Encyclopedieën, woordenboeken
Tabellen:Geen tabellen
K 2361Gazetteers
Geografische woordenboeken
Tabellen:Geen tabellen
K 2363Geographic names and terms
Geografische namen en termen
Tabellen:Geen tabellen
K 2365Tables: distances, geographical positions, etc.
Tabellen: afstanden, geografische posities, etc.
Tabellen:Geen tabellen
K 2366History of geography
Geschiedenis van geografie
Tabellen:Geen tabellen
K 2368Historical geography
Historische geografie
Tabellen:Geen tabellen
K 2370General systematic treatises
Algemene systematische verhandelingen
Tabellen:Geen tabellen
K 2375Voyages and travels (general)
Ondernemingen en reizen (algemeen)
Tabellen:3 ►►►
K 2376Miscellaneous records
Diverse verslagen
Tabellen:Geen tabellen
K 2380World maps and atlases
Wereldkaarten en atlassen
See 7150-7169 for cartography
Tabellen:Geen tabellen
K 2401Periodicals
Periodieken
Tabellen:Geen tabellen
K 2402Societies
Genootschappen
Tabellen:Geen tabellen
K 2404Collections
Collecties
Tabellen:Geen tabellen
K 2406Bibliography
Bibliografie
Tabellen:Geen tabellen
K 2408Dictionaries
Woordenboeken
Tabellen:Geen tabellen
K 2410Chronological tables, outlines, atlases
Chronologische tabellen, overzichten, atlassen
Tabellen:Geen tabellen
K 2412Historiography
Historiografie
Tabellen:Geen tabellen
K 2414General history
Algemene geschiedenis
Tabellen:Geen tabellen
K 2420History of civilization and culture
Geschiedenis van beschaving en cultuur
Tabellen:Geen tabellen
K 2430Gazetteers, dictionaries, guide books, etc.
Geografische woordenboeken, gidsen, etc.
Tabellen:Geen tabellen
K 2432Comprehensive works on geography
Uitvoerige werken over geografie
Tabellen:Geen tabellen
K 2434Description and travel
Beschrijving en reizen
See 2435-2440 for subdivision by periods
Tabellen:Geen tabellen
K 2435Description and travel: to 1491
Beschrijving en reizen: tot 1491
Tabellen:Geen tabellen
K 2436Description and travel: 1492-1800
Beschrijving en reizen: 1492-1800
Tabellen:Geen tabellen
K 2437Description and travel: 1801-1900
Beschrijving en reizen: 1801-1900
Tabellen:Geen tabellen
K 2438Description and travel: 1901-1925
Beschrijving en reizen: 1901-1925
Tabellen:Geen tabellen
K 2439Description and travel: 1926-1945
Beschrijving en reizen: 1926-1945
Tabellen:Geen tabellen
K 2440Description and travel: 1945-date
Beschrijving en reizen: 1945-nu
Tabellen:Geen tabellen
K 2451Periodicals
Periodieken
Tabellen:Geen tabellen
K 2452Societies
Genootschappen
Tabellen:Geen tabellen
K 2453Historical sources: archives, documents, etc.
Historische bronnen: archieven, documenten, etc.
Tabellen:Geen tabellen
K 2454Historical sources: official publications
Historische bronnen: officiële publicaties
Tabellen:Geen tabellen
K 2455Collections, dynastic histories
Collecties, dynastieke geschiedenis
Tabellen:Geen tabellen
K 2457Dictionaries, encyclopedias
Woordenboeken, encyclopedieën
Tabellen:Geen tabellen
K 2458Chronological tables
Chronologische tabellen
Tabellen:Geen tabellen
K 2459Charts
Grafieken
Tabellen:Geen tabellen
K 2460Chinese historiography
Chinese historiografie
Tabellen:Geen tabellen
K 2470History of Chinese civilization
Geschiedenis van de Chinese beschaving
Tabellen:3 ►►►
K 2480By periods
Op periodes
Tabellen:3 ►►►
K 2491Asia: ancient countries
Azië: antieke landen
Tabellen:Geen tabellen
K 2492Asia: modern countries (except Japan and Korea)
Azië: moderne landen (behalve Japan en Korea)
See 2493 for Japan and Korea
Tabellen:Geen tabellen
K 2493Japan and Korea
Japan en Korea
Tabellen:Geen tabellen
K 2494Ancient European countries (e.g. Roman Empire)
Antieke Europese landen (bijv. Romeinse Rijk)
Tabellen:Geen tabellen
K 2495Russia
Rusland
Tabellen:Geen tabellen
K 2496Great Britain
Groot-Brittanië
Tabellen:Geen tabellen
K 2497France
Frankrijk
Tabellen:Geen tabellen
K 2498Germany
Duitsland
Tabellen:Geen tabellen
K 2499Austria and Hungary
Oostenrijk en Hongarije
Tabellen:Geen tabellen
K 2500Italy
Italië
Tabellen:Geen tabellen
K 2501Spain and Portugal
Spanje en Portugal
Tabellen:Geen tabellen
K 2502Belgium and Holland
België en Nederland
Tabellen:Geen tabellen
K 2503Scandinavia (Denmark, Iceland, Norway, Sweden and Finland)
Scandinavië (Denemarken, IJsland, Noorwegen, Zweden en Finland)
Tabellen:Geen tabellen
K 2504Other modern European countries
Andere hedendaagse Europese landen
Tabellen:Geen tabellen
K 2505Canada
Canada
Tabellen:Geen tabellen
K 2506United States of America
Verenigde Staten
Tabellen:Geen tabellen
K 2507Mexico
Mexico
Tabellen:Geen tabellen
K 2508Other countries
Overige landen
Tabellen:Geen tabellen
K 2509Other continents and countries
Andere continenten en landen
Tabellen:Geen tabellen
K 2511Chi-chuan style
Chi-chuan stijl
Tabellen:Geen tabellen
K 2512Annals
Annalen
Tabellen:Geen tabellen
K 2513Topical records
Thematische archiefstukken
Tabellen:Geen tabellen
K 2514Historical essays
Historische essays
Tabellen:Geen tabellen
K 2515Historical critiques and book reviews
Historische kritieken en boekverslagen
Tabellen:Geen tabellen
K 2516Historical excerpts, textbooks
Historische uittreksels, tekstboeken
Tabellen:Geen tabellen
K 2517Miscellaneous
Varia
Tabellen:Geen tabellen
K 2518Chinese military history
Chinese militaire geschiedenis
Tabellen:Geen tabellen
K 2519Bibliography and indices
Bibliografie en indices
Tabellen:Geen tabellen
K 2520Ancient history - general (earliest to 256 B.C.)
Geschiedenis van de oudheid - algemeen (vroegste periode tot 256 v.Chr.)
Tabellen:Geen tabellen
K 2520.9Mythical and legendary period (the three mythical sovereigns and the five legendary emperors)
Mythische en legendarische periode (de drie mythische vorsten en de vijf legendarische keizers)
Tabellen:Geen tabellen
K 2521The three ancient dynasties
De drie antieke dynastieën
See 2522-2527 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 2522Hsia dynasty (2205? B.C. - 1766? B.C.)
Hsia dynastie (2205? v.Chr. - 1766? v.Chr.)
Tabellen:Geen tabellen
K 2523Shang (Yin) dynasty (1766? B.C. - 1122? B.C.)
Shang (Yin) dynastie (1766? v.Chr. - 1122? v.Chr.)
Tabellen:Geen tabellen
K 2524Western Chou (1122? B.C. - 770 B.C.)
Westelijke Chou (1122? B.C. - 770 v.Chr.)
Tabellen:Geen tabellen
K 2526Eastern Chou or the Ch'un Ch'iu period (770 B.C. - 479 B.C.)
Oostelijke Chou of the Ch'un Ch'iu periode (770 v.Chr. - 479 v.Chr.)
Tabellen:Geen tabellen
K 2527The last period of Chou or the Age of the Warring States (480 B.C. - 254 B.C.)
De laatste Chou-periode of het Tijdperk van de Strijdende Staten (480 v.Chr. - 254 v. Chr.)
Tabellen:Geen tabellen
K 2539Various kings previous to the first Emperor (255 B.C.-222 B.C.)
Diverse koningen voor de eerste Keizer (255 v.Chr. - 222 v.Chr.)
Tabellen:Geen tabellen
K 2540Shih Huang-ti (221-210 B.C.)
Shih Huang-ti (221-210 v.Chr.)
Tabellen:Geen tabellen
K 2542Erh Shih Huangti (209-207 B.C.)
Erh Shih Huangti (209-207 v.Chr.)
Tabellen:Geen tabellen
K 2550Former Han or Western Han (206 B.C. - 23 A.D.)
Voormalige Han of Westerse Han (206 v.Chr. - 23 n.Chr.)
See 2551-2554 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 2551Kao Ti or Kao Tsu (206-195 B.C.)
Kao Ti of Kao Tsu (206-195 v.Chr.)
Tabellen:Geen tabellen
K 2552.1Hui Ti (194-188 B.C.)
Hui Ti (194-188 v.Chr.)
Tabellen:Geen tabellen
K 2552.3Kao Hon (Lü Shih) (187-180 B.C.)
Kao Hon (Lü Shih) (187-180 v.Chr.)
Tabellen:Geen tabellen
K 2552.5Wên Ti (179-157 B.C.)
Wên Ti (179-157 v.Chr.)
Tabellen:Geen tabellen
K 2552.7Ching Ti (156-141 B.C.)
Ching Ti (156-141 v.Chr.)
Tabellen:Geen tabellen
K 2553Wu Ti (140-87 B.C.)
Wu Ti (140-87 v.Chr.)
Tabellen:Geen tabellen
K 2554.1Chao Ti (86-74 B.C.)
Chao Ti (86-74 v.Chr.)
Tabellen:Geen tabellen
K 2554.2Hsüan Ti (73-49 B.C.)
Hsüan Ti (73-49 v.Chr.)
Tabellen:Geen tabellen
K 2554.3Yüan Ti (48-33 B.C.)
Yüan Ti (48-33 v.Chr.)
Tabellen:Geen tabellen
K 2554.4Ch'êng Ti (32-7 B.C.)
Ch'êng Ti (32-7 v.Chr.)
Tabellen:Geen tabellen
K 2554.5Ai Ti (6 B.C. - 1 A.D.)
Ai Ti (6 v.Chr. - 1 n.Chr.)
Tabellen:Geen tabellen
K 2554.6P'ing Ti (1-5 A.D.)
P'ing Ti (1-5 n.Chr.)
Tabellen:Geen tabellen
K 2554.7Ju Tzû Ying (6-8 A.D.)
Ju Tzû Ying (6-8 n.Chr.)
Tabellen:Geen tabellen
K 2554.8Hsin Huang-ti (Wang Mang) (9-23 A.D.)
Hsin Huang-ti (Wang Mang) (9-23 n.Chr.)
Tabellen:Geen tabellen
K 2554.9Ti Hsüan or Kêng Shih Ti (23-25 A.D.)
Ti Hsüan or Kêng Shih Ti (23-25 n.Chr.)
Tabellen:Geen tabellen
K 2555Later Han or Eastern Han (25-220)
Latere Han of Oostelijke Han (25-220)
See 2557-2559 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 2557Kuang Wu Ti (25-57)
Kuang Wu Ti (25-57)
Tabellen:Geen tabellen
K 2558.1Ming Ti (58-75)
Ming Ti (58-75)
Tabellen:Geen tabellen
K 2558.2Chang Ti (76-88)
Chang Ti (76-88)
Tabellen:Geen tabellen
K 2558.3Ho Ti (89-105)
Ho Ti (89-105)
Tabellen:Geen tabellen
K 2558.4Shang Ti (106)
Shang Ti (106)
Tabellen:Geen tabellen
K 2558.5An Ti (107-125)
An Ti (107-125)
Tabellen:Geen tabellen
K 2558.6Shun Ti (126-144)
Shun Ti (126-144)
Tabellen:Geen tabellen
K 2558.7Ch'ung Ti (145)
Ch'ung Ti (145)
Tabellen:Geen tabellen
K 2558.8Chih Ti (146)
Chih Ti (146)
Tabellen:Geen tabellen
K 2559Huan Ti (147-167)
Huan Ti (147-167)
Tabellen:Geen tabellen
K 2559.7Ling Ti (168-189)
Ling Ti (168-189)
Tabellen:Geen tabellen
K 2559.8Hsien Ti (189-220)
Hsien Ti (189-220)
Tabellen:Geen tabellen
K 2560The Three Kingdoms (220-280)
De Drie Koninkrijken (220-280)
See 2563-2567 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 2563The Shu Kingdom (221-263)
Het Shu Koninkrijk (221-263)
Tabellen:Geen tabellen
K 2565The Wei Kingdom (220-265)
Het Wei Koninkrijk (220-265)
Tabellen:Geen tabellen
K 2567The Wu Kingdom (222-280)
Het Wu Koninkrijk (222-280)
Tabellen:Geen tabellen
K 2571Chin dynasty (265-420)
Chin dynastie (265-420)
See 2573-2578 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 2573Western Chin (265-317)
Westelijke Chin (265-317)
Tabellen:Geen tabellen
K 2576Eastern Chin (317-420)
Oostelijke Chin (317-420)
Tabellen:Geen tabellen
K 2578The five barbarian tribes and the sixteen kingdoms (304-439)
De vijf barbaarse stammen en de zestien koninkrijken (304-439)
Tabellen:Geen tabellen
K 2580Epoch of the southern and northern dynasties (420-589)
Tijdperk van de zuidelijke en noordelijke dynastieën (420-589)
See 2581-2599 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 2581The southern dynasties (420-589)
De zuidelijke dynastieën (420-589)
See 2582-2588 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 2582(Liu) Sung dynasty (420-479)
(Liu) Sung dynastie (420-479)
Tabellen:Geen tabellen
K 2584Southern Ch'i dynasty (479-502)
Zuidelijke Ch'i dynastie (479-502)
Tabellen:Geen tabellen
K 2586Liang dynasty (502-557)
Liang dynastie (502-557)
Tabellen:Geen tabellen
K 2588Ch'ên dynasty (557-589)
Ch'ên dynastie (557-589)
Tabellen:Geen tabellen
K 2590The northern dynasties (386-581)
De noordelijke dynastieën (386-581)
See 2591-2599 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 2591Northern Wei (386-534)
Nooordelijke Wei (386-534)
Tabellen:Geen tabellen
K 2593Western Wei (535-556)
Westelijke Wei (535-556)
Tabellen:Geen tabellen
K 2595Eastern Wei (534-550)
Oostelijke Wei (534-550)
Tabellen:Geen tabellen
K 2597Northern Ch'i (550-557)
Noordelijke Ch'i (550-557)
Tabellen:Geen tabellen
K 2599Northern Chou (557-581)
Noordelijke Chou (557-581)
Tabellen:Geen tabellen
K 2600Sui, T'ang and the Five Dynasties - general (589-960)
Sui, T'ang en de Vijf Dynastieën - algemeen (589-960)
See 2605-2649 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 2605Sui dynasty (589-618)
Sui dynastie (589-618)
See 2610-2618 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 2610Wên Ti (589-604)
Wên Ti (589-604)
Tabellen:Geen tabellen
K 2612Yang Ti (605-618)
Yang Ti (605-618)
Tabellen:Geen tabellen
K 2617Kung Ti Yu (618-618)
Kung Ti Yu (618-618)
Tabellen:Geen tabellen
K 2618Yüeh Wang T'ung (618)
Yüeh Wang T'ung (618)
Tabellen:Geen tabellen
K 2620T'ang dynasty (618-906)
T'ang dynastie (618-906)
See 2621-2639 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 2621Kao Tsu (618-626)
Kao Tsu (618-626)
Tabellen:Geen tabellen
K 2622T'ai Tsung (627-649)
T'ai Tsung (627-649)
Tabellen:Geen tabellen
K 2623Kao Tsung (650-683)
Kao Tsung (650-683)
Tabellen:Geen tabellen
K 2624Chung Tsung (684, 705-710)
Chung Tsung (684, 705-710)
Tabellen:Geen tabellen
K 2625Wu Hou, or the Empress Wu (690-710)
Wu Hou, of de Keizerin Wu (690-710)
Tabellen:Geen tabellen
K 2626Jui Tsung (684-712)
Jui Tsung (684-712)
Tabellen:Geen tabellen
K 2627Hsüan Tsung (Ming Wang Ti) (712-756)
Hsüan Tsung (Ming Wang Ti) (712-756)
Tabellen:Geen tabellen
K 2628Su Tsung (756-762)
Su Tsung (756-762)
Tabellen:Geen tabellen
K 2629Tai Tsung (763-779)
Tai Tsung (763-779)
Tabellen:Geen tabellen
K 2630Tê Tsung (780-805)
Tê Tsung (780-805)
Tabellen:Geen tabellen
K 2631.1Shun Tsung (805)
Shun Tsung (805)
Tabellen:Geen tabellen
K 2631.5Hsien Tsung (806-820)
Hsien Tsung (806-820)
Tabellen:Geen tabellen
K 2632.1Mu Tsung (821-824)
Mu Tsung (821-824)
Tabellen:Geen tabellen
K 2632.5Ching Tsung (825-826)
Ching Tsung (825-826)
Tabellen:Geen tabellen
K 2633Wên Tsung (827-840)
Wên Tsung (827-840)
Tabellen:Geen tabellen
K 2634Wu Tsung (841-846)
Wu Tsung (841-846)
Tabellen:Geen tabellen
K 2635Hsüan Tsung (847-859)
Hsüan Tsung (847-859)
Tabellen:Geen tabellen
K 2636I Tsung (860-873)
I Tsung (860-873)
Tabellen:Geen tabellen
K 2637Hsi Tsung (874-888)
Hsi Tsung (874-888)
Tabellen:Geen tabellen
K 2638Chao Tsung (889-904)
Chao Tsung (889-904)
Tabellen:Geen tabellen
K 2639Chao Hsüan Ti (904-906)
Chao Hsüan Ti (904-906)
Tabellen:Geen tabellen
K 2640Epoch of the Five Dynasties (north)
Tijdperk van de Vijf Dynastieën (noord)
See 2642-2649 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 2642Posterior Liang dynasty (907-923)
Posterieure Liang dynastie (907-923)
Tabellen:Geen tabellen
K 2644Posterior T'ang dynasty (923-936)
Posterieure T'ang dynastie (923-936)
Tabellen:Geen tabellen
K 2646Posterior Chin dynasty (936-947)
Posterieure Chin dynastie (936-947)
Tabellen:Geen tabellen
K 2648Posterior Han dynasty (947-951)
Posterieure Han dynastie (947-951)
Tabellen:Geen tabellen
K 2649Posterior Chou dynasty (951-960)
Posterieure Chou dynastie (951-960)
Tabellen:Geen tabellen
K 2651Wu (902-937)
Wu (902-937)
Tabellen:Geen tabellen
K 2652Min (909-944)
Min (909-944)
Tabellen:Geen tabellen
K 2653Ch'u (927-951)
Ch'u (927-951)
Tabellen:Geen tabellen
K 2654Wu Yüeh (907-978)
Wu Yüeh (907-978)
Tabellen:Geen tabellen
K 2655Former Shu (907-925)
Voormalige Shu (907-925)
Tabellen:Geen tabellen
K 2656Southern Han (917-971)
Zuidelijke Han (917-971)
Tabellen:Geen tabellen
K 2657Nan P'ing (907-963)
Nan P'ing (907-963)
Tabellen:Geen tabellen
K 2658Posterior Shu (934-965)
Posterieure Shu (934-965)
Tabellen:Geen tabellen
K 2659Southern T'ang (937-975)
Zuidelijke T'ang (937-975)
Tabellen:Geen tabellen
K 2660Northern Han (951-979)
Noordelijke Han (951-979)
Tabellen:Geen tabellen
K 2665Sung dynasty (960-1279)
Sung dynastie (960-1279)
See 2666 and 2676 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 2666Northern Sung dynasty (960-1127)
Noordelijke Sung dynastie (960-1127)
See 2667-2675 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 2667T'ai Tsu (960-976)
T'ai Tsu (960-976)
Tabellen:Geen tabellen
K 2668T'ai Tsung (976-997)
T'ai Tsung (976-997)
Tabellen:Geen tabellen
K 2669Chên Tsung (998-1022)
Chên Tsung (998-1022)
Tabellen:Geen tabellen
K 2670Jên Tsung (1023-1063)
Jên Tsung (1023-1063)
Tabellen:Geen tabellen
K 2671Ying Tsung (1064-4067)
Ying Tsung (1064-4067)
Tabellen:Geen tabellen
K 2672Shên Tsung (1068-1085)
Shên Tsung (1068-1085)
Tabellen:Geen tabellen
K 2673Chê Tsung (1086-1100)
Chê Tsung (1086-1100)
Tabellen:Geen tabellen
K 2674Hui Tsung (1101-1125)
Hui Tsung (1101-1125)
Tabellen:Geen tabellen
K 2675Ch'in Tsung (1126-1127)
Ch'in Tsung (1126-1127)
Tabellen:Geen tabellen
K 2676Southern Sung dynasty (1127-1279)
Zuidelijke Sung dynastie (1127-1279)
See 2678-2684 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 2678Kao Tsung (1127-1162)
Kao Tsung (1127-1162)
Tabellen:Geen tabellen
K 2679Hsiao Tsung (1163-1189)
Hsiao Tsung (1163-1189)
Tabellen:Geen tabellen
K 2680Kuang Tsung (1190-1194)
Kuang Tsung (1190-1194)
Tabellen:Geen tabellen
K 2681Ning Tsung (1195-1224)
Ning Tsung (1195-1224)
Tabellen:Geen tabellen
K 2682Li Tsung (1225-1264)
Li Tsung (1225-1264)
Tabellen:Geen tabellen
K 2683Tu Tsung (1265-1274)
Tu Tsung (1265-1274)
Tabellen:Geen tabellen
K 2684.3Kung Tsung (1275-1276)
Kung Tsung (1275-1276)
Tabellen:Geen tabellen
K 2684.5Tuan Tsung (1276-1278)
Tuan Tsung (1276-1278)
Tabellen:Geen tabellen
K 2684.7Ti Ping (1278-1279)
Ti Ping (1278-1279)
Tabellen:Geen tabellen
K 2685The Liao Kingdom (916-1201)
Het Liao Koninkrijk (916-1201)
See 2687-2688 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 2687Liao or Ch'i-tan (Kitan) (916-1125)
Liao of Ch'i-tan (Kitan) (916-1125)
Tabellen:Geen tabellen
K 2688Western Liao (1125-1201)
Westelijke Liao (1125-1201)
Tabellen:Geen tabellen
K 2690The Chin kingdom (1115-1234)
Het Chin koninkrijk (1115-1234)
Tabellen:Geen tabellen
K 2695The Hsi Hsia kingdom (982-1227)
Het Hsi Hsia koninkrijk (982-1227)
Tabellen:Geen tabellen
K 2700Yüan dynasty (1280-1368)
Yüan dynastie (1280-1368)
See 2701-2713 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 2701T'ai Tsu (Temuchin or Gengis) (1206-1228)
T'ai Tsu (Temuchin of Gengis) (1206-1228)
Tabellen:Geen tabellen
K 2702T'ai Tsung (Ogdai or Ogotai) (1229-1245)
T'ai Tsung (Ogdai of Ogotai) (1229-1245)
Tabellen:Geen tabellen
K 2703Ting Tsung (Gayuk or Kuyak) (1246-1250)
Ting Tsung (Gayuk of Kuyak) (1246-1250)
Tabellen:Geen tabellen
K 2704Hsien Tsung (Mangu or Mongka) (1251-1259)
Hsien Tsung (Mangu of Mongka) (1251-1259)
Tabellen:Geen tabellen
K 2705Shih Tsu (Kublai or Sitchen) (1260-1294)
Shih Tsu (Kublai of Sitchen) (1260-1294)
Tabellen:Geen tabellen
K 2706Ch'êng Tsung (Timur or Olcheitu) (1295-1307)
Ch'êng Tsung (Timur of Olcheitu) (1295-1307)
Tabellen:Geen tabellen
K 2707Wu Tsung (Kaisun or Guluk) (1308-1211)
Wu Tsung (Kaisun of Guluk) (1308-1211)
Tabellen:Geen tabellen
K 2708Jên Tsung (Ayuli Palpata) (1312-1320)
Jên Tsung (Ayuli Palpata) (1312-1320)
Tabellen:Geen tabellen
K 2709Ying Tsung (Sotpala) (1321-1323)
Ying Tsung (Sotpala) (1321-1323)
Tabellen:Geen tabellen
K 2710T'ai Ting Ti (Yesun Timur) (1324-1327)
T'ai Ting Ti (Yesun Timur) (1324-1327)
Tabellen:Geen tabellen
K 2711Ming Tsung (Hosila) (1328-1329)
Ming Tsung (Hosila) (1328-1329)
Tabellen:Geen tabellen
K 2712Wên Tsung (Tup Timur) (1330-1332)
Wên Tsung (Tup Timur) (1330-1332)
Tabellen:Geen tabellen
K 2713Shun Ti (Tohan Timur) (1333-1368)
Shun Ti (Tohan Timur) (1333-1368)
Tabellen:Geen tabellen
K 2718Ming and Ching dynasties - general (1368-1912)
Ming and Ching dynastieën - algemeen (1368-1912)
See 2720 and 2740-2959 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 2720Ming dynasty (1368-1644)
Ming dynastie (1368-1644)
See 2721-2739 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 2721T'ai Tsu (Hung-wu) (1368-1398)
T'ai Tsu (Hung-wu) (1368-1398)
Tabellen:Geen tabellen
K 2722Hui Ti (Chien-wên) (1399-1402)
Hui Ti (Chien-wên) (1399-1402)
Tabellen:Geen tabellen
K 2723Ch'êng Tsu (Yung-lo) (1403-1424)
Ch'êng Tsu (Yung-lo) (1403-1424)
Tabellen:Geen tabellen
K 2724Jên Tsung (Hung-hsi) (1425)
Jên Tsung (Hung-hsi) (1425)
Tabellen:Geen tabellen
K 2725Hsüan Tsung (Hsüan-tê) (1426-1435)
Hsüan Tsung (Hsüan-tê) (1426-1435)
Tabellen:Geen tabellen
K 2726Ying Tsung (Chêng-tung) (1436-1449)
Ying Tsung (Chêng-tung) (1436-1449)
Tabellen:Geen tabellen
K 2727Ching Ti or Tai Tsung (Ching-tai) (1450-1456)
Ching Ti of Tai Tsung (Ching-tai) (1450-1456)
Tabellen:Geen tabellen
K 2728Ying Tsung (T'ien-shun) (1457-1464)
Ying Tsung (T'ien-shun) (1457-1464)
Tabellen:Geen tabellen
K 2729Hsien Tsung (Ch'êng-hua) (1465-1487)
Hsien Tsung (Ch'êng-hua) (1465-1487)
Tabellen:Geen tabellen
K 2730Hsiao Tsung (Hung-chih) (1488-1505)
Hsiao Tsung (Hung-chih) (1488-1505)
Tabellen:Geen tabellen
K 2731Wu Tsung (Chêng-tê) (1506-1521)
Wu Tsung (Chêng-tê) (1506-1521)
Tabellen:Geen tabellen
K 2732Shih Tsung (Chia-ching) (1522-1566)
Shih Tsung (Chia-ching) (1522-1566)
Tabellen:Geen tabellen
K 2733Mu Tsung (Lung-ch'ing) (1567-1572)
Mu Tsung (Lung-ch'ing) (1567-1572)
Tabellen:Geen tabellen
K 2734Shên Tsung (Wan-li) (1573-1619)
Shên Tsung (Wan-li) (1573-1619)
Tabellen:Geen tabellen
K 2735Kuang Tsung (Tai-ch'ang) (1620)
Kuang Tsung (Tai-ch'ang) (1620)
Tabellen:Geen tabellen
K 2736Hsi Tsung (T'ien-ch'i) (1621-1627)
Hsi Tsung (T'ien-ch'i) (1621-1627)
Tabellen:Geen tabellen
K 2737Ssû Tsung (Ch'ung-chên) (1628-1643)
Ssû Tsung (Ch'ung-chên) (1628-1643)
Tabellen:Geen tabellen
K 2738The last four Ming princes (1644-1662)
De laatste vier Ming prinsen (1644-1662)
See 2739.1-2739.5 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 2739.1Prince Fu (Hung-kuan) (1644-1645)
Prins Fu (Hung-kuan) (1644-1645)
Tabellen:Geen tabellen
K 2739.3Prince T'ang (Lung-wu) (1645-1646)
Prins T'ang (Lung-wu) (1645-1646)
Tabellen:Geen tabellen
K 2739.4Prince Lu (Chien-kuo) (1646-1651)
Prince Lu (Chien-kuo) (1646-1651)
Tabellen:Geen tabellen
K 2739.5Prince Kwei (Yung-li) (1647-1662)
Prins Kwei (Yung-li) (1647-1662)
Tabellen:Geen tabellen
K 2741Chi-chuan
Chi-chuan
Tabellen:Geen tabellen
K 2742Annals
Annalen
Tabellen:Geen tabellen
K 2743Topical records
Thematische documenten
Tabellen:Geen tabellen
K 2744Outlines, textbooks
Uittreksels, tekstboeken
Tabellen:Geen tabellen
K 2745Tables, charts, atlases, maps
Tabellen, grafieken, atlassen, kaarten
Tabellen:Geen tabellen
K 2746Miscellaneous historical essays
Diverse historische essays
Tabellen:Geen tabellen
K 2747Critical studies and book reviews
Kritische studies en boekverslagen
Tabellen:Geen tabellen
K 2748Sources, documents
Bronnen, documenten
Tabellen:Geen tabellen
K 2749Bibliographies, indexes
Bibliografieën, indices
Tabellen:Geen tabellen
K 2760Shih Tsu (Shun-chih) (1644-1661)
Shih Tsu (Shun-chih) (1644-1661)
Tabellen:Geen tabellen
K 2781Chief internal events
Voorname interne gebeurtenissen
Tabellen:Geen tabellen
K 2783The revolt of the three viceroys
De opstand van de drie onderkoningen
Tabellen:Geen tabellen
K 2784Annexation of Formosa (Taiwan) (1683)
Annexatie van Formosa (Taiwan) (1683)
Tabellen:Geen tabellen
K 2785Expedition against the Jungars
Expeditie tegen de Jungaren
Tabellen:Geen tabellen
K 2786Conquest of Tibet (1706-1720)
Verovering van Tibet (1706-1720)
Tabellen:Geen tabellen
K 2787Patronage of arts and letters
Bescherming van kunsten en letteren
Tabellen:Geen tabellen
K 2788Literary inquisition
Literaire inquisitie
Tabellen:Geen tabellen
K 2789Tours of inspection
Inspectietours
Tabellen:Geen tabellen
K 2801Chief internal events
Voorname interne gebeurtenissen
Tabellen:Geen tabellen
K 2803Conquest of Kohonor (1723-1724)
Verovering van Kohonor (1723-1724)
Tabellen:Geen tabellen
K 2805Expedition against the Jungars
Expeditie tegen de Jungaren
Tabellen:Geen tabellen
K 2807Literary inquisition
Literaire inquisitie
Tabellen:Geen tabellen
K 2811Chief internal events
Voorname interne gebeurtenissen
Tabellen:Geen tabellen
K 2812Conquest of the Jungars (1754-1755)
Verovering van de Jungaren (1754-1755)
Tabellen:Geen tabellen
K 2813Control over Tibet established (1751)
Macht over Tibet bewerkstelligd (1751)
Tabellen:Geen tabellen
K 2814Pacification of the rebellions of the native tribes of the Tibetan border
Pacificatie van de rebellen van de oorspronkelijke stammen van de Tibetaanse grens
Tabellen:Geen tabellen
K 2815Expedition against Burma (1765-1769)
Expeditie tegen Burma (1765-1769)
Tabellen:Geen tabellen
K 2816Revolt in Formosa (Taiwan) suppressed
Opstand in Formosa (Taiwan) onderdrukt
Tabellen:Geen tabellen
K 2817Expedition against Annam (1788)
Expeditie tegen Annam (1788)
Tabellen:Geen tabellen
K 2818Pacification of the Mohameddan revolt in Kansu (1781, 1784)
Pacificatie van de Islamitische opstand in Kansu (1781, 1784)
Tabellen:Geen tabellen
K 2819Conquest of East Turkestan (1792); border defense measures
Verovering van Oost Turkestan (1792); maatregelen ter grensbescherming
Tabellen:Geen tabellen
K 2820Invasion of Nepal (1792)
Invasie van Nepal (1792)
Tabellen:Geen tabellen
K 2821Tributes by neighbouring countries
Tributen van buurlanden
Tabellen:Geen tabellen
K 2822Party politics
Partijpolitiek
Tabellen:Geen tabellen
K 2823Patronage of arts and letters
Bescherming van kunsten en letteren
Tabellen:Geen tabellen
K 2824Literary inquisition
Literaire inquisitie
Tabellen:Geen tabellen
K 2826Rebellion in Shantung (1774)
Rebellie in Shantung (1774)
Tabellen:Geen tabellen
K 2827Suppression of the revolt of the Miao tribesmen in Kweichow (1795-1797)
Onderdrukking van de opstand van de Miao stamleden in Kweichow (1795-1797)
Tabellen:Geen tabellen
K 2828Tours of inspection
Inspectietours
Tabellen:Geen tabellen
K 2829Other topics
Overige onderwerpen
Tabellen:Geen tabellen
K 2843The Pai Lien (White Lotus) rebellion
De Pai Lien (Witte Lotus) rebellie
Tabellen:Geen tabellen
K 2844The T'ien Li (Heavenly Reason) rebellion (1813)
De T'ien Li (Hemelse Rede) rebellie (1813)
Tabellen:Geen tabellen
K 2845Piracies along the coast
Piraterij langs de kust
Tabellen:Geen tabellen
K 2846Other rebellions
Overige rebellies
Tabellen:Geen tabellen
K 2849Tours of inspection
Inspectietours
Tabellen:Geen tabellen
K 2852Chief internal events
Voorname interne gebeurtenissen
Tabellen:Geen tabellen
K 2855The Mohammedan revolt in East Turkestan (1820-1831)
De islamitische opstand in Oost Turkestan (1820-1831)
Tabellen:Geen tabellen
K 2858The revolt of the Li and Yao tribes in Hunan, Kwangtung and Kwangsi (1821-1847)
De opstand van de Li en Yao stammen in Hunan, Kwangtung en Kwangsi (1821-1847)
Tabellen:Geen tabellen
K 2861Opium War with England (1839-1842)
Opiumoorlog met Engeland (1839-1842)
Tabellen:Geen tabellen
K 2872Chief internal events
Voorname interne gebeurtenissen
Tabellen:Geen tabellen
K 2875The Taiping rebellion (1850-1864)
De Taiping rebellie (1850-1864)
Tabellen:Geen tabellen
K 2883War with England and France (1858-1860)
Oorlog met Engeland en Frankrijk (1858-1860)
Tabellen:Geen tabellen
K 2887Pacification of the Nien Fei (1853-1868) (organized bandits in Anhwei, Kiangsu, Shantung and Shansi)
Pacificatie van de Nien Fei (1853-1868) (georganiseerde bandieten in Anhwei, Kiangsu, Shantung en Shansi)
Tabellen:Geen tabellen
K 2889The revolt of the Mohammedans in Yunnan and Kweichow (1855-1873)
De opstand van de islamieten in Yunnan en Kweichow (1855-1873)
Tabellen:Geen tabellen
K 2892Chief events in internal reform under leadership of Tseng Kuo-fan
Voorname gebeurtenissen bij interne hervormingen onder leiderschap van Tseng Kuo-fan
Tabellen:Geen tabellen
K 2897Suppression of the Mohammedan rebellions in Yunnan, Shensi and Kansu (1863-1873)
Onderdrukking van de islamitische rebellies in Yunnan, Shensi en Kansu (1863-1873)
Tabellen:Geen tabellen
K 2903Pacification of the revolts in Chinese Turkestan, which was organized as a new province entitled "Sinkiang"
Pacificatie van de opstanden in Chinees Turkestan, wat georganiseerd was als nieuwe provincie genaamd "Sinkiang"
Tabellen:Geen tabellen
K 2904Sino-Franco War over Indo-China
Sino-Franse Oorlog over Indo-China
Tabellen:Geen tabellen
K 2905The Sino-Japanese War (1894-1895)
De Sino-Japanse Oorlog (1894-1895)
Tabellen:Geen tabellen
K 2910The Reform Movement of 1898
De Hervormingsbeweging van 1898
Tabellen:Geen tabellen
K 2913The Boxer Uprising in 1900
De Boxer Opgang in 1900
Tabellen:Geen tabellen
K 2920Movement for constitutional government
Beweging voor constitutionele regering
Tabellen:Geen tabellen
K 2940Emperor P'u-i Hsüan-t'ung (1909-1912)
Keizer P'u-i Hsüan-t'ung (1909-1912)
Tabellen:Geen tabellen
K 2960The revolutionary movement before 1911
De revolutionaire beweging voor 1911
Tabellen:Geen tabellen
K 2971Provisional government in Nanking (1912)
Provisionele regering in Nanking (1912)
Tabellen:Geen tabellen
K 2975President Yüan Shih-k'ai (1912-1916)
President Yüan Shih-k'ai (1912-1916)
Tabellen:Geen tabellen
K 2980The nationalist government in Nanking
De nationalistische regering in Nanking
Tabellen:Geen tabellen
K 2987Internal progress
Interne vooruitgang
Tabellen:Geen tabellen
K 2988Chinese revolution
Chinese revolutie
Tabellen:Geen tabellen
K 2989The struggle for power between the Kuomintang and the Communist Party (1927-1936)
De strijd om de macht tussen de Kuomintang en de Communistische Partij (1927-1936)
Tabellen:Geen tabellen
K 2990Japanese invasion and the War of National Resistance
Japanse invasie en de Oorlog van Nationaal Verzet
Tabellen:Geen tabellen
K 2991Japanese occupation of the Three Eastern Provinces (Manchuria) (1931)
Japanse bezetting van de Drie Oostelijke Provincies (Mantsjoerije) (1931)
Tabellen:Geen tabellen
K 2992After Second World War developments (communism, paramount, etc.)
Ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog (communisme, overheersing, etc.)
Tabellen:Geen tabellen
K 2993Communism versus nationalism (1946-1948)
Communisme versus nationalisme (1946-1948)
Tabellen:Geen tabellen
K 2994V.R.C.
V.R.C.
Tabellen:Geen tabellen
K 3000General
Algemeen
Tabellen:1 ►►►
K 3020Historical geography of all periods
Historische geografie van alle perioden
Tabellen:Geen tabellen
K 3021Historical geography of particular periods
Historische geografie van specifieke perioden
Tabellen:3 ►►►
K 3030Modern geography (1912 to date)
Moderne geografie (1912 tot nu)
Tabellen:Geen tabellen
K 3033Political divisions
Politieke verdelingen
Tabellen:Geen tabellen
K 3034Frontiers; defense systems
Fronten; verdedigingssystemen
Tabellen:Geen tabellen
K 3035Orography
Gebergtebeschrijving (orografie)
Tabellen:Geen tabellen
K 3037General
Algemeen
Tabellen:Geen tabellen
K 3038Seas and oceans
Zeeën en oceanen
Tabellen:Geen tabellen
K 3039Rivers (including old works on irrigation flood control)
Rivieren (inclusief oude werken over irrigatie vloed beheersing)
See 3039.1-3039.9 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3039.1Yangtze river
Yangtze rivier
Tabellen:Geen tabellen
K 3039.2Yellow river
Gele rivier
Tabellen:Geen tabellen
K 3039.3Heilung river
Heilung rivier
Tabellen:Geen tabellen
K 3039.4Grand Canal and other canals
Grote Kanaal en andere kanalen
Tabellen:Geen tabellen
K 3039.5Pearl river
Parelrivier
Tabellen:Geen tabellen
K 3039.6Huai river
Huai rivier
Tabellen:Geen tabellen
K 3039.7Other rivers crossing several provinces
Andere rivieren door diverse provincies
Tabellen:Geen tabellen
K 3039.8Rivers within each province
Rivieren binnen een provincie
Subdivide by provinces
Tabellen:Geen tabellen
K 3039.9Irrigation works
Irrigatiewerken
Tabellen:Geen tabellen
K 3040Lakes
Meren
Arrange by names of lakes
Tabellen:Geen tabellen
K 3041General
Algemeen
Tabellen:Geen tabellen
K 3042Temples
Tempels
Tabellen:Geen tabellen
K 3043Memorial and ancestral halls
Gedenk- en voorouderhallen
Tabellen:Geen tabellen
K 3044Mausoleums and tombs
Mausoleums en tombes
Tabellen:Geen tabellen
K 3045Palaces
Paleizen
Tabellen:Geen tabellen
K 3046Pavilions and galleries
Paviljoens en galerijen
Tabellen:Geen tabellen
K 3047Famous cities, studies of cities, with maps, etc.
Beroemde steden, studies van steden, met kaarten, etc.
Tabellen:Geen tabellen
K 3048Parks and gardens
Parken en tuinen
Tabellen:Geen tabellen
K 3049Miscellaneous
Varia
Tabellen:Geen tabellen
K 3050General
Algemeen
Tabellen:Geen tabellen
K 3051Northern provinces
Noordelijke provincies
See 3052-3061 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3052The Three Eastern Provinces (Manchuria)
De Drie Oostelijke Provincies (Mantsjoerije)
Tabellen:Geen tabellen
K 3053Liaoning
Liaoning
Tabellen:Geen tabellen
K 3054Kirin
Kirin
Tabellen:Geen tabellen
K 3055Heilungkiang
Heilungkiang
Tabellen:Geen tabellen
K 3056Hopei
Hopei
Tabellen:Geen tabellen
K 3057Shantung
Shantung
Tabellen:Geen tabellen
K 3058Honan
Honan
Tabellen:Geen tabellen
K 3059Shansi
Shansi
Tabellen:Geen tabellen
K 3060Shensi
Shensi
Tabellen:Geen tabellen
K 3061Kansu
Kansu
Tabellen:Geen tabellen
K 3062Central provinces
Centrale provincies
See 3063-3070 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3063Hsikang
Hsikang
Tabellen:Geen tabellen
K 3064Szechuan
Szechuan
Tabellen:Geen tabellen
K 3065Hupei
Hupei
Tabellen:Geen tabellen
K 3066Hunan
Hunan
Tabellen:Geen tabellen
K 3067Kiangsi
Kiangsi
Tabellen:Geen tabellen
K 3068Anhwei
Anhwei
Tabellen:Geen tabellen
K 3069Kiangsu
Kiangsu
Tabellen:Geen tabellen
K 3070Chekiang
Chekiang
Tabellen:Geen tabellen
K 3071Southern provinces
Zuidelijke provincies
See 3072-3076 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3072Fukien
Fukien
Tabellen:Geen tabellen
K 3073Kwangtung
Kwangtung
Tabellen:Geen tabellen
K 3074Kwangsi
Kwangsi
Tabellen:Geen tabellen
K 3075Yunnan
Yunnan
Tabellen:Geen tabellen
K 3076Kweichow
Kweichow
Tabellen:Geen tabellen
K 3077The outlying territories and Formosa (Taiwan)
De buitenliggende territoria en Formosa (Taiwan)
See 3078-3079 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3078.1Inner Mongolia
Binnen Mongolië
Tabellen:Geen tabellen
K 3078.2Jehol
Jehol
Tabellen:Geen tabellen
K 3078.3Suiyuan
Suiyuan
Tabellen:Geen tabellen
K 3078.4Chahar
Chahar
Tabellen:Geen tabellen
K 3078.5Ninghsia
Ninghsia
Tabellen:Geen tabellen
K 3078.6Outer Mongolia
Buiten Mongolië
Tabellen:Geen tabellen
K 3079Northwest - general
Noordwesten - algemeen
Tabellen:Geen tabellen
K 3079.1Sinkiang (Chinese Turkestan)
Sinkiang (Chinees Turkestan)
Tabellen:Geen tabellen
K 3079.5Chinghai (Kokonor) and Tibet
Chinghai (Kokonor) en Tibet
Tabellen:Geen tabellen
K 3080National
Nationaal
Tabellen:Geen tabellen
K 3081Northern provinces
Noordelijke provincies
See 3082-3091 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3082The Three Eastern Provinces (Manchuria)
De Drie Oostelijke Provincies (Mantsjoerije)
Tabellen:Geen tabellen
K 3083Liaoning
Liaoning
Tabellen:Geen tabellen
K 3084Kirin
Kirin
Tabellen:Geen tabellen
K 3085Heilungkiang
Heilungkiang
Tabellen:Geen tabellen
K 3086Hopei
Hopei
Tabellen:Geen tabellen
K 3087Shantung
Shantung
Tabellen:Geen tabellen
K 3088Honan
Honan
Tabellen:Geen tabellen
K 3089Shansi
Shansi
Tabellen:Geen tabellen
K 3090Shensi
Shensi
Tabellen:Geen tabellen
K 3091Kansu
Kansu
Tabellen:Geen tabellen
K 3092Central provinces
Centrale provincies
See 3093-3100 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3093Hsikang
Hsikang
Tabellen:Geen tabellen
K 3094Szechuan
Szechuan
Tabellen:Geen tabellen
K 3095Hupei
Hupei
Tabellen:Geen tabellen
K 3096Hunan
Hunan
Tabellen:Geen tabellen
K 3097Kiangsi
Kiangsi
Tabellen:Geen tabellen
K 3098Anhwei
Anhwei
Tabellen:Geen tabellen
K 3099Kiangsu
Kiangsu
Tabellen:Geen tabellen
K 3100Chekiang
Chekiang
Tabellen:Geen tabellen
K 3101Southern provinces
Zuidelijke provincies
See 3102-3107 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3102Fukien
Fukien
Tabellen:Geen tabellen
K 3103Kwangtung
Kwangtung
Tabellen:Geen tabellen
K 3104Kwangsi
Kwangsi
Tabellen:Geen tabellen
K 3105Yunnan
Yunnan
Tabellen:Geen tabellen
K 3106Kweichow
Kweichow
Tabellen:Geen tabellen
K 3107.1Mongolia
Mongolië
Tabellen:Geen tabellen
K 3107.2Jehol
Jehol
Tabellen:Geen tabellen
K 3107.3Suiyuan
Suiyuan
Tabellen:Geen tabellen
K 3107.4Chahar
Chahar
Tabellen:Geen tabellen
K 3107.5Ninghsia
Ninghsia
Tabellen:Geen tabellen
K 3107.6Outer Mongolia
Buiten Mongolië
Tabellen:Geen tabellen
K 3108Sinkiang (Chinese Turkestan)
Sinkiang (Chinees Turkestan)
Tabellen:Geen tabellen
K 3109Chinghai (Kokonor), Tibet and Formosa (Taiwan)
Chinghai (Kokonor), Tibet en Formosa (Taiwan)
Tabellen:Geen tabellen
K 3110Northern provinces
Noordelijke provincies
Tabellen:Geen tabellen
K 3114The Three Eastern Provinces (Manchuria)
De Drie Oostelijke Provincies (Mantsjoerije)
Tabellen:Geen tabellen
K 3116Whole province
Hele provincie
Tabellen:Geen tabellen
K 3117Prefectures
Prefecturen
Tabellen:Geen tabellen
K 3118Districts
Districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3119Towns and villages
Steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3120Whole province
Hele provincie
Tabellen:Geen tabellen
K 3121Prefectures
Prefecturen
Tabellen:Geen tabellen
K 3122Districts
Districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3123Towns and villages
Steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3124Whole province
Hele provincie
Tabellen:Geen tabellen
K 3125Prefectures
Prefecturen
Tabellen:Geen tabellen
K 3126Districts
Districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3127Towns and villages
Steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3128Whole province
Hele provincie
Tabellen:Geen tabellen
K 3129Chingchao (district of Peking)
Chingchao (district van Peking)
Tabellen:Geen tabellen
K 3133Prefectures
Prefecturen
Tabellen:Geen tabellen
K 3134Districts
Districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3135Towns and villages
Steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3138Whole province
Hele provincie
Tabellen:Geen tabellen
K 3139Prefectures
Prefecturen
Tabellen:Geen tabellen
K 3140Districts
Districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3141Towns and villages
Steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3143Whole province
Hele provincie
Tabellen:Geen tabellen
K 3144Prefectures
Prefecturen
Tabellen:Geen tabellen
K 3145Districts
Districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3146Towns and villages
Steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3148Whole province
Hele provincie
Tabellen:Geen tabellen
K 3149Prefectures
Prefecturen
Tabellen:Geen tabellen
K 3150Districts
Districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3151Towns and villages
Steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3153Whole province
Hele provincie
Tabellen:Geen tabellen
K 3154Prefectures
Prefecturen
Tabellen:Geen tabellen
K 3155Districts
Districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3156Towns and villages
Steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3158Whole province
Hele provincie
Tabellen:Geen tabellen
K 3159Prefectures
Prefecturen
Tabellen:Geen tabellen
K 3160Districts
Districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3161Towns and villages
Steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3170Central provinces
Centrale provincies
Tabellen:Geen tabellen
K 3173Whole province
Hele provincie
Tabellen:Geen tabellen
K 3174Prefectures
Prefecturen
Tabellen:Geen tabellen
K 3175Districts
Districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3176Towns and villages
Steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3178Whole province
Hele provincie
Tabellen:Geen tabellen
K 3179Prefectures
Prefecturen
Tabellen:Geen tabellen
K 3180Districts
Districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3181Towns and villages
Steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3183Whole province
Hele provincie
Tabellen:Geen tabellen
K 3184Prefectures
Prefecturen
Tabellen:Geen tabellen
K 3185Districts
Districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3186Towns and villages
Steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3188Whole province
Hele provincie
Tabellen:Geen tabellen
K 3189Prefectures
Prefecturen
Tabellen:Geen tabellen
K 3190Districts
Districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3191Towns and villages
Steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3193Whole province
Hele provincie
Tabellen:Geen tabellen
K 3194Prefectures
Prefecturen
Tabellen:Geen tabellen
K 3195Districts
Districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3196Towns and villages
Steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3198Whole province
Hele provincie
Tabellen:Geen tabellen
K 3199Prefectures
Prefecturen
Tabellen:Geen tabellen
K 3200Districts
Districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3201Towns and villages
Steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3202Nanking
Nanking
Tabellen:Geen tabellen
K 3203Whole province
Hele provincie
Tabellen:Geen tabellen
K 3204Prefectures
Prefecturen
Tabellen:Geen tabellen
K 3205Districts
Districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3206Towns and villages
Steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3208Whole province
Hele provincie
Tabellen:Geen tabellen
K 3209Prefectures
Prefecturen
Tabellen:Geen tabellen
K 3210Districts
Districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3211Towns and villages
Steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3220Southern provinces
Zuidelijke provincies
Tabellen:Geen tabellen
K 3222Whole province
Hele provincie
Tabellen:Geen tabellen
K 3223Prefectures
Prefecturen
Tabellen:Geen tabellen
K 3224Districts
Districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3225Towns and villages
Steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3228Whole province
Hele provincie
Tabellen:Geen tabellen
K 3229Prefectures
Prefecturen
Tabellen:Geen tabellen
K 3230Districts
Districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3231Towns and villages
Steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3236Whole province
Hele provincie
Tabellen:Geen tabellen
K 3237Prefectures
Prefecturen
Tabellen:Geen tabellen
K 3238Districts
Districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3239Towns and villages
Steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3243Whole province
Hele provincie
Tabellen:Geen tabellen
K 3244Prefectures
Prefecturen
Tabellen:Geen tabellen
K 3245Districts
Districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3246Towns and villages
Steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3248Whole province
Hele provincie
Tabellen:Geen tabellen
K 3249Prefectures
Prefecturen
Tabellen:Geen tabellen
K 3250Districts
Districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3251Towns and villages
Steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3260Northwest - general
Noordwesten - algemeen
Tabellen:Geen tabellen
K 3261Mongolia
Mongolië
See 3509
Tabellen:Geen tabellen
K 3262Inner Mongolia
Binnen Mongolië
Tabellen:Geen tabellen
K 3263Jehol
Jehol
Tabellen:Geen tabellen
K 3266Suiyuan
Suiyuan
Tabellen:Geen tabellen
K 3268Chahar
Chahar
Tabellen:Geen tabellen
K 3271Ninghsia
Ninghsia
Tabellen:Geen tabellen
K 3274Outer Mongolia
Buiten Mongolië
Tabellen:Geen tabellen
K 3275Sinkiang (Chinese Turkestan)
Sinkiang (Chinees Turkestan)
Tabellen:Geen tabellen
K 3282Chinghai (Kokonor)
Chinghai (Kokonor)
Tabellen:Geen tabellen
K 3290Tibet
Tibet
Tabellen:Geen tabellen
K 3299Taiwan (Formosa)
Taiwan (Formosa)
Tabellen:Geen tabellen
K 3302Periodicals
Periodieken
Tabellen:Geen tabellen
K 3303Museum publications
Museumpublicaties
Tabellen:Geen tabellen
K 3304Societies, congresses, symposia
Genootschappen, congressen, symposia
Tabellen:Geen tabellen
K 3305Collections
Collecties
Tabellen:Geen tabellen
K 3307Theory and philosophy / ideology of history
Theorie en filosifie / ideologie van geschiedenis
Tabellen:Geen tabellen
K 3308Bibliographies
Bibliografieën
Tabellen:Geen tabellen
K 3309Study and teaching
Studie en onderwijs
Tabellen:Geen tabellen
K 3310Dictionaries
Woordenboeken
Tabellen:3 ►►►
K 3311Charts; photographs
Grafieken; foto's
Tabellen:Geen tabellen
K 3312Chronological tables
Chronologische tabellen
Tabellen:Geen tabellen
K 3314Cultural history
Culturele geschiedenis
文化史
Tabellen:3 ►►►
K 3316Cultural relations with western nations
Culturele relaties met westerse landen
Tabellen:2 3 ►►►
K 3319Military history
Militaire geschiedenis
Tabellen:3 ►►►
K 3321.1Articles by different authors compiled
Artikelen door diverse auteurs gecompileerd
Tabellen:3 ►►►
K 3321.2Articles by one author compiled
Artikelen door één auteur gecompileerd
Tabellen:3 ►►►
K 3321.3Historical narrations
Historische vertellingen
史話
Tabellen:3 ►►►
K 3321.4Historical treatises
Historische verhandelingen
Tabellen:Geen tabellen
K 3321.5Collected works of one author
Verzamelde werken van één auteur
Tabellen:3 ►►►
K 3322Historical excerpts
Historische uittreksels
Tabellen:Geen tabellen
K 3323Historical auxiliary sciences
Historische hulpwetenschappen
See 3323.1-3323.3 for subdivision; see also 2161.6
Tabellen:Geen tabellen
K 3323.1Epigraphy (deciphering of inscriptions)
Epigrafie (ontcijfering van inscripties)
Tabellen:Geen tabellen
K 3323.2Paleography (diplomatics) (old handwritings)
Paleografie (diplomatiek) (oude handschriften)
Tabellen:Geen tabellen
K 3323.3Numismatics (coins)
Numismatiek (munt- en penningkunde)
Tabellen:Geen tabellen
K 3323.6Aereal survey
Tabellen:Geen tabellen
K 3324Jōmon (earliest history; mythological age, until ca. 660 B.C.)
Jōmon (vroegste geschiedenis, mythologisch tijdperk, tot ong. 660 v.Chr.)
縄文時代
Tabellen:Geen tabellen
K 3325Kojiki
Kojiki
古事記
Tabellen:Geen tabellen
K 3326Rikkokushi
Rikkokushi
六国史
See 3326.1-3326.6 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3326.1Nihon shoki (till 697)
Nihon shoki (tot 697)
日本書紀
Tabellen:Geen tabellen
K 3326.2Shoku Nihongi (697-791)
Shoku Nihongi (697-791)
続日本紀
Tabellen:Geen tabellen
K 3326.3Nihon kōki (792-833)
Nihon kōki (792-833)
日本後紀
Tabellen:Geen tabellen
K 3326.4Shoku Nihon kōki (833-850)
Shoku Nihon kōki (833-850)
続日本後紀
Tabellen:Geen tabellen
K 3326.5Montoku jitsuroku (850-858)
Montoku jitsuroku (850-858)
日本文徳天皇実録
Tabellen:Geen tabellen
K 3326.6Sandai jitsuroku (858-887)
Sandai jitsuroku (858-887)
日本三代実録
Tabellen:Geen tabellen
K 3327Sendai kuji hongi
Sendai kuji hongi
先代旧事本紀
Tabellen:Geen tabellen
K 3327.2Ruijū kokushi (892)
Ruijū kokushi (892)
類聚国史
Tabellen:Geen tabellen
K 3327.3Nihon kiryaku
Nihon kiryaku
日本紀略
Tabellen:Geen tabellen
K 3327.4Hyakurenshō
Hyakurenshō
百練抄
Tabellen:Geen tabellen
K 3327.5Azuma kagami
Azuma kagami
吾妻鏡
See 1947.98 for Kuji hongi; see 1947.3 for Kogo shūi
Tabellen:Geen tabellen
K 3328Rekishi; Gunki Monogatari
Rekishi; Gunki Monogatari
歴史、軍記物語
Add first two letters for subdivision (e.g. Ei=Eiga monogatari; Gi=Gikeiki; same for Gukanshō; Heike Monogatari; Hōgen monogatari; Ima kagami; Ōkagami; Soga monogatari; Taiheiki)
Tabellen:Geen tabellen
K 3329Yamato period (660 B.C.-710 A.D.)
Yamato periode (660 v.Chr.-710 n.Chr.)
大和時代
See 3329.1-3329.6 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3329.1Early ancient history; clan-family (uji-kabane) age (660 B.C. - 645 A.D.)
Vroege antieke geschiedenis; clan-familie (uji-kabane) tijdperk (660 v.Chr.-645 n.Chr.)
Tabellen:Geen tabellen
K 3329.2Founding of Yamato kingdom (660-98 B.C.); emperor Jinmu (660-585 B.C.) up to Kaika, 158-98 B.C.
Oprichting Yamato koninkrijk (660-98 v.Chr.); keizer Jinmu (660-585 v.Chr.) tot aan Kaika, 158-98 v.Chr.
Tabellen:Geen tabellen
K 3329.3Expansion of Yamato kingdom (97 B.C. - 190 A.D.); Sujin, 97-30 B.C. up to Seimu, 131-190 A.D.
Expansie van het Yamato koninkrijk; Sujin, 97-30 v.Chr. tot aan Seimu, 131-190 n.Chr.
Tabellen:Geen tabellen
K 3329.4Introduction of Chinese civilization (192-507); Chūai, 192-200 up to Buretsu, 498-506
Introductie van de Chinese beschaving (192-507); Chūai, 192-200 tot aan Buretsu, 498-506
Tabellen:Geen tabellen
K 3329.5Rise of Soga family (508-592); Keitai, 508-531 up to Sushun, 587-592
Opkomst van de Soga-familie (508-592); Keitai, 508-531 tot aan Sushun, 587-592
Tabellen:Geen tabellen
K 3329.6Asuka period; beginning of legislations (592-645); Suiko, 592-628 (Shōtoku taishi, 593-621/2) up to Kōgyoku, 641-645
Asuka periode; begin van wetgeving (592-645); Suiko, 592-628 (Shōtoku taishi, 593-621/2) tot aan Kōgyoku, 641-645
飛鳥時代:推古天皇、舒明天皇、皇極天皇
Tabellen:Geen tabellen
K 3330Late ancient history; court nobles (kuge) age (645-1185)
Late antieke geschiedenis; tijdperk van de hofadel (kuge) (645-1185)
Tabellen:Geen tabellen
K 3331Sinification (645-707)
Sinificatie (645-707)
Tabellen:Geen tabellen
K 3332Taika reform (Kōtoku, 645-654 and Saimei, 654-661)
Taika hervormingen (Kōtoku, 645-654 en Saimei, 654-661)
大化の改新:孝徳天皇、斉明天皇
Tabellen:Geen tabellen
K 3333Ōmi jidai (Tenji, 661-672 and Kōbun, 672)
Ōmi jidai (Tenji, 661-672 en Kōbun, 672)
天智天皇、弘文天皇
Tabellen:Geen tabellen
K 3334Tenmu, 672-686 up to Monmu, 697-707
Tenmu, 672-686 tot aan Monmu, 697-707
天武天皇、持統天皇、文武天皇
Tabellen:Geen tabellen
K 3335Nara period (710-784)
Nara periode (710-784)
奈良時代
See 3336-3338 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3336Genmei, 707-715 and Genshō, 715-724
Genmei, 707-715 en Genshō, 715-724
元明天皇、元正天皇
Tabellen:Geen tabellen
K 3337Shōmu, 724-749 and Kōken, 749-758
Shōmu, 724-749 en Kōken, 749-758
聖武天皇、孝謙天皇
Tabellen:Geen tabellen
K 3338Junnin, 758-764, Shōtoku, 764-770 and Kōnin, 770-781
Junnin, 758-764, Shōtoku, 764-770 en Kōnin, 770-781
淳仁天皇、称徳天皇、光仁天皇
Tabellen:Geen tabellen
K 3339Nagaoka period (784-794)
Nagaoka periode (784-794)
長岡時代
Tabellen:Geen tabellen
K 3340Heian period (794-1185)
Heian periode (794-1185)
平安時代
See 3341-3350 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3341Early Heian period (794-858; Kanmu, 781-806 up to Montoku, 850-858)
Vroege Heian periode (794-858; Kanmu, 781-806 tot aan Montoku, 850-858)
Tabellen:Geen tabellen
K 3342Fujiwara period (858-1068)
Fujiwara periode (858-1068)
藤原時代
Tabellen:Geen tabellen
K 3343Appearance of regents and imperial advisers (Seiwa, 858-876 up to Kōkō, 884-887)
Verschijning van regenten en keizerlijke adviseurs (Seiwa, 858-876 tot aan Kōkō, 884-887)
清和天皇、陽成天皇、光孝天皇
Tabellen:Geen tabellen
K 3344Suspension of regents and imperial advisers (Uda, 887-897 up to Murakami, 946-967)
Schorsing van regenten en keizerlijke adviseurs (Uda, 887-897 tot aan Murakami, 946-967)
宇多天皇、醍醐天皇、朱雀天皇、村上天皇
Tabellen:Geen tabellen
K 3345Prosperity of regents and imperial advisers (Reizei, 967-969 up to Ichijō, 986-1011)
Bloei van regenten en keizerlijke adviseurs (Reizei, 967-969 tot aan Ichijō, 986-1011)
冷泉天皇、円融天皇、花山天皇、一條天皇
Tabellen:Geen tabellen
K 3346Sanjō, 1011-1016 up to Go-Reizei, 1045-1068
Sanjō, 1011-1016 tot aan Go-Reizei, 1045-1068
三條天皇、後一條天皇、後朱雀天皇、後冷泉天皇
Tabellen:Geen tabellen
K 3347Cloister government by retired sovereigns (in) (1068-1155) (Go-Sanjō, 1011-1016 up to Konoe, 1142-1155)
Kloosterregering door afgetreden vorsten (in) (1068-1155) (Go-Sanjō, 1011-1016 tot aan Konoe, 1142-1155)
後三條天皇、白河天皇、堀河天皇、鳥羽天皇、崇徳天皇、近衞天皇
Tabellen:Geen tabellen
K 3347.9Genpei period (1155-1186)
Genpei periode (1155-1186)
源平時代
Tabellen:Geen tabellen
K 3348Emergence of dominance of feudal barons (buke) (1158-1165) (Go-Shirakawa, 1155-1158 up to Nijō, 1158-1165)
Opkomst van dominantie van feodale baronnen (buke) (1158-1165) (Go-Shirakawa, 1155-1158 tot aan Nijō, 1158-1165)
後白河天皇、二條天皇
Tabellen:Geen tabellen
K 3349Rokuhara period (1165-1185)
Rokuhara periode (1165-1185)
六波羅時代
Tabellen:Geen tabellen
K 3349.2Taira family supremacy (1165-1168) (Rokujō, 1165-1168 and Takakura, 1168-1180)
Suprematie van de Taira familie (1165-1168) (Rokujō, 1165-1168 and Takakura, 1168-1180)
六條天皇、高倉天皇
Tabellen:Geen tabellen
K 3349.7Rise of Minamoto clan: Heike monogatari (Antoku, 1180-1185)
Opkomst van de Minamoto clan: Heike monogatari (Antoku, 1180-1185)
平家物語、安徳天皇
Tabellen:Geen tabellen
K 3349.9Feudal barons (buke) age (1156-1863)
Tijdperk van de feodale baronnen (buke) (1156-1863)
武家の時代
Tabellen:Geen tabellen
K 3350Medieval history (1185-1600)
Geschiedenis van de middeleeuwen (1185-1600)
See 3351-3369 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3351Kamakura period (1185-1333)
Kamakura periode (1185-1333)
鎌倉時代
Tabellen:Geen tabellen
K 3352Minamoto shōguns (1185-1221) (Go-Toba, 1183-1198 up to Juntoku, 1210-1221)
Minamoto shōguns (1185-1221) (Go-Toba, 1183-1198 tot aan Juntoku, 1210-1221)
源の将軍;後鳥羽天皇、土御門天皇、順徳天皇
Tabellen:Geen tabellen
K 3353Puppet Fujiwara shōguns under Hōjō regents (1221-1246) (Chūkyō, 1221 up to Go-Saga, 1242-1246)
Fujiwara stromannen shōguns onder Hōjō regenten (1221-1246) (Chūkyō, 1221 tot aan Go-Saga, 1242-1246)
仲恭天皇、後堀河天皇、四條天皇、後嵯峨天皇
Tabellen:Geen tabellen
K 3354Puppet imperial prince shōguns under regents (1246-1321) (Go-Fukakusa, 1242-1259 and Kameyama, 1259-1274)
Keizerlijke prins shōgun stromannen onder regenten (1246-1321) (Go-Fukakusa, 1242-1259 en Kameyama, 1259-1274)
後深草天皇、亀山天皇
Tabellen:Geen tabellen
K 3354.6Mongol invasion (1271-1281)
Invasie van Mongolië (1271-1281)
Tabellen:Geen tabellen
K 3354.7Go-Uda, 1274-1287 up to Hanazono, 1308-1318
Go-Uda, 1274-1287 tot aan Hanazono, 1308-1318
後宇多天皇、伏見天皇、後伏見天皇、後二條天皇、花園天皇
Tabellen:Geen tabellen
K 3355Overthrow of the Kamakura shōgunate (1318-1333) (Go-Daigo, 1318-1339)
Omverwerping van het Kamakura shōgunaat (1318-1333) (Go-Daigo, 1318-1339)
後醍醐天皇
Tabellen:Geen tabellen
K 3356Yoshino period (Nanbokuchō) (1333-1392)
Yoshino periode (Nanbokuchō) (1333-1392)
吉野時代(南北朝)
See 3357-3359 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3357Southern dynasty; government by the emperor 1333-1336
Zuidelijke dynastie; regering door de keizer 1333-1336
南朝
Tabellen:Geen tabellen
K 3358Court in Yoshino, 1336-1392 (Go-Murakami, 1339-1368 up to Go-Kameyama, 1383-1392)
Hof in Yoshino, 1336-1392 (Go-Murakami, 1339-1368 tot aan Go-Kameyama, 1383-1392)
吉野朝:後村上天皇、長慶天皇、後亀山天皇
Tabellen:Geen tabellen
K 3359Northern dynasty (Kōgon, 1331-1333 up to Go-Enyū, 1371-1382)
Noordelijke dynastie (Kōgon, 1331-1333 tot aan Go-Enyū, 1371-1382)
北朝:光厳天皇、光明天皇、崇光天皇、後光嚴天皇、後円融天皇
Tabellen:Geen tabellen
K 3360Muromachi period (1392-1573); Ashikaga shōguns
Muromachi periode (1392-1573); Ashikaga shōguns
室町時代;足利将軍
Tabellen:Geen tabellen
K 3361Powerul shōguns, 1392-1441 (Go-Komatsu, 1382-1412 up to Go-Hanazono, 1428-1464)
Krachtige shōguns, 1392-1441 (Go-Komatsu, 1382-1412 tot aan Go-Hanazono, 1428-1464)
後小松天皇、称光天皇、後花園天皇
Tabellen:Geen tabellen
K 3362Decline of the shōgunate, 1441-1466 (Go-Tsuchimikado, 1464-1500)
Ondergang van het shōgunaat, 1441-1466 (Go-Tsuchimikado, 1464-1500)
後土御門天皇
shogunate shogunaat gotsuchimikado
Tabellen:Geen tabellen
K 3363Ōnin war (war in and around Kyōto, 1467-1491)
Ōnin oorlog (oorlog in en om Kyōto, 1467-1491)
Tabellen:Geen tabellen
K 3364Sengoku jidai, 1491-1590 (Go-Kashiwabara, 1500-1526 up to Ōgimachi, 1557-1582)
Sengoku jidai, 1491-1590 (Go-Kashiwabara, 1500-1526 tot aan Ōgimachi, 1557-1582)
戦国時代(後柏原天皇、後奈良天皇、正親町天皇)
ogimachi
Tabellen:Geen tabellen
K 3365Azuchi-Momoyama period (1573-1600)
Azuchi-Momoyama periode (1573-1600)
安土桃山時代
Tabellen:Geen tabellen
K 3366Unification by Oda Nobunaga, 1573-1582
Unificatie door Oda Nobunaga, 1573-1582
織田信長の統一
Tabellen:Geen tabellen
K 3367Unification by Toyotomi Hideyoshi, 1582-1600 (Go-Yōzei, 1586-1611)
Unificatie door Toyotomi Hideyoshi, 1582-1600 (Go-Yōzei, 1586-1611)
豊臣秀吉の統一(後陽成天皇)
Tabellen:Geen tabellen
K 3368Korean campaigns, 1592-1598
Koreaanse campagnes, 1592-1598
Tabellen:Geen tabellen
K 3369Battle of Sekigahara, 1600
Slag bij Sekigahara, 1600
関が原の戦い
Tabellen:Geen tabellen
K 3370Modern history: Edo period (Tokugawa shōguns)
Moderne geschiedenis: Edo periode (Tokugawa shōguns)
江戸時代、徳川将軍
See 3371-3379 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3371Establishment of shōgunate, 1600-1651
Vestiging van het shōgunaat, 1600-1651
Tabellen:Geen tabellen
K 3372Tokugawa Ieyasu, 1603-1605 (Go-Mizunoo, 1611-1629)
Tokugawa Ieyasu, 1603-1605 (Go-Mizunoo, 1611-1629)
徳川家康(後水尾天皇)
Tabellen:Geen tabellen
K 3373Tokugawa Iemitsu, 1623-1651 (Meishō, 1629-1643 and Go-Kōmyō, 1643-1654)
Tokugawa Iemitsu, 1623-1651 (Meishō, 1629-1643 en Go-Kōmyō, 1643-1654)
徳川家光(明正天皇、後光明天皇)
Tabellen:Geen tabellen
K 3374Genroku jidai, 1688-1704 (Go-Sai-in, 1654-1663 up to Nakamikado, 1709-1735)
Genroku jidai, 1688-1704 (Go-Sai-in, 1654-1663 tot aan Nakamikado, 1709-1735)
元禄時代(後西天皇、霊元天皇、東山天皇、中御門天皇)
Tabellen:Geen tabellen
K 3375Sakuramachi, 1735-1747 up to Kōkaku, 1779-1817
Sakuramachi, 1735-1747 tot aan Kōkaku, 1779-1817
桜町天皇、桃園天皇、後桜町天皇、後桃園天皇、光格天皇
Tabellen:Geen tabellen
K 3376Decline of the shōgunate, 1786-1853 (Ninkō, 1817-1846, Kōmei, 1846-1866)
Ondergang van het shōgunaat, 1786-1853 (Ninkō, 1817-1846, Kōmei, 1846-1866)
仁孝天皇、孝明天皇
Tabellen:Geen tabellen
K 3377Bakumatsu period; end of shōgunate and opening of Japan, 1853-1867
Bakumatsu periode; einde van het shōgunaat en opening van Japan, 1853-1867
幕末時代
Tabellen:Geen tabellen
K 3378Visit of Commodore M.C. Perry, 1853-1854
Bezoek van Commodore M.C. Perry, 1853-1854
Tabellen:Geen tabellen
K 3379Accident of Sakurada, etc. 1860-1867
Ongeluk van Sakurada, etc. 1860-1867
桜田門外の変、など
Tabellen:Geen tabellen
K 3380Recent history: constitutional age (1867-present)
Recente geschiedenis: constitutioneel tijdperk (1867-heden)
See 3381-3396 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3381Adoption of western civilization; Meiji (Mutsuhito), 1867-1912
Adoptie van westerse beschaving; Meiji (Mutsuhito), 1867-1912
明治時代
Tabellen:Geen tabellen
K 3382.1Imperial power reestablishment, 1868-1874
Herstel van de keizerlijke macht, 1868-1874
Tabellen:Geen tabellen
K 3382.3Regional revolts, 1874-1877
Regionale opstanden, 1874-1877
Tabellen:Geen tabellen
K 3383Imperialism; political and commercial expansion (1874-1926)
Imperialisme; politieke en commerciële expansie (1874-1926)
帝国主義
Tabellen:Geen tabellen
K 3384Sino-Japanese war, 1904-1905
Sino-Japanse oorlog, 1904-1905
Tabellen:Geen tabellen
K 3385Siege of Peking, 1900
Belegering van Peking, 1900
See 2913
Tabellen:Geen tabellen
K 3386Russo-Japanese war, 1904-1905
Russisch-Japanse oorlog, 1904-1905
Tabellen:Geen tabellen
K 3386.51905-1910
1905-1910
Tabellen:Geen tabellen
K 3387Annexation of Korea, 1910
Annexatie van Korea, 1910
See Korea 3488
Tabellen:Geen tabellen
K 3388Taishō (Yoshihito), 1912-1926
Taishō (Yoshihito), 1912-1926
大正時代
Tabellen:Geen tabellen
K 3389.3First World War (1915-1919)
Eerste Wereldoorlog (1915-1919)
第一次世界大戦
Tabellen:Geen tabellen
K 3389.4Acquisition of Micronesia, ...-1945
Acquisitie van Micronesië, ...-1945
Tabellen:Geen tabellen
K 3389.5Siberian expedition, 1918-1922
Siberische expeditie, 1918-1922
Tabellen:Geen tabellen
K 3389.6Daishinsai (the great earthquake), 1923
Daishinsai (de grote aardbeving), 1923
大震災
Tabellen:Geen tabellen
K 3390Shōwa (Hirohito), 1926-1989
Shōwa (Hirohito), 1926-1989
昭和時代
See 3391-3395 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3391Invasion of China and Second World War, 1931-1945
Invasie van China en Tweede Wereldoorlog, 1931-1945
第二次世界大戦
See 3391.2-3393.9 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3391.2Shanghai incident (1932)
Shanghai incident (1932)
Tabellen:Geen tabellen
K 3391.7Occupation of North-East China, 1931-1936
Bezetting van Noordoost China, 1931-1936
See 2990
Tabellen:Geen tabellen
K 3392Great campaign in China, 1937-1945
Grote camapgne in China, 1937-1945
See 2991
Tabellen:Geen tabellen
K 3392.8Taiso (against Soviet Union) in Manchuria
Taiso (tegen Sovjet Unie) in Mantsjoerije
Tabellen:Geen tabellen
K 3393Attack on the United States of America and other Pacific countries, 1941-1945
Aanval op de Verenigde Staten van Amerika en andere landen aan de Grote Oceaan, 1941-1945
Tabellen:Geen tabellen
K 3393.6Occupation of Netherlands Indies
Bezetting van Nederlands Indië
Tabellen:Geen tabellen
K 3393.7War with British empire and United States of America
Oorlog met Britse rijk en de Verenigde Staten van Amerika
Tabellen:Geen tabellen
K 3393.9Before surrender
Vóór capitulatie
Tabellen:Geen tabellen
K 3394After World War II up to present
Na de Tweede Wereldoorlog tot nu
See 3395
Tabellen:Geen tabellen
K 3394.1Surrender; war tribunals
Capitulatie; oorlogstribunalen
Tabellen:Geen tabellen
K 3394.12A-bomb (nuclear bomb)
A-bom (atoombom)
Tabellen:Geen tabellen
K 3394.2Occupation; SCAP (Supreme Commander for the Allied Powers) government
Bezetting; SCAP (Supreme Commander for the Allied Powers) regering
連合国軍最高司令官
Tabellen:Geen tabellen
K 3394.3After peace treaty (1952)
Na vredesverdrag (1952)
Tabellen:Geen tabellen
K 3395Shōwa period after World War II
Shōwa periode na de Tweede Wereldoorlog
昭和(戦後)
Tabellen:Geen tabellen
K 3396Heisei (Akihito), 1989-
Heisei (Akihito), 1989-
平成時代
Tabellen:Geen tabellen
K 3401Periodicals
Periodieken
Tabellen:Geen tabellen
K 3402Societies
Genootschappen
Tabellen:Geen tabellen
K 3403Collections
Collecties
Tabellen:Geen tabellen
K 3404Bibliography
Bibliografie
Tabellen:Geen tabellen
K 3405Study and teaching
Studie en onderwijs
Tabellen:Geen tabellen
K 3406Dictionaries
Woordenboeken
Tabellen:Geen tabellen
K 3407Maps, atlases, plans of cities, etc.
Kaarten, atlassen, plattegronden van steden, etc.
See 3407.1-3407.8; for minute subdivisions and maps, see 3410-3479
Tabellen:Geen tabellen
K 3407.1Kantō
Kantō
関東
Tabellen:3 ►►►
K 3407.2Tōhoku
Tōhoku
東北
Tabellen:3 ►►►
K 3407.3Chūbu
Chūbu
中部
Tabellen:3 ►►►
K 3407.4Kinki
Kinki
近畿
Tabellen:3 ►►►
K 3407.5Chūgoku and Shikoku
Chūgoku en Shikoku
中国、四国
Tabellen:3 ►►►
K 3407.6Kyūshū, Ryūkyū
Kyūshū, Ryūkyū
九州、琉球
Tabellen:3 ►►►
K 3407.7Hokkaidō, Karafuto (Saghalien)
Hokkaidō, Karafuto (Koerillen)
北海道、樺太
Tabellen:3 ►►►
K 3407.8Taiwan
Taiwan
台湾
Tabellen:3 ►►►
K 3408General systematic treatises: historical geography
Algemene systematische verhandelingen: historische geografie
Combine with Table III code 2 for Fudoki
Tabellen:3 ►►►
K 3409.1Political divisions
Politieke verdelingen
Tabellen:Geen tabellen
K 3409.2Orography (mountain description)
Orografie (gebergtebeschrijving)
Tabellen:Geen tabellen
K 3409.3Hydrography
Hydrografie
Tabellen:Geen tabellen
K 3409.4Sceneries, antiquities, etc.
Landschappen, antiquiteiten, etc.
Tabellen:Geen tabellen
K 3409Special works
Bijzondere werken
See 3409.1-3409.8 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3409.5Mausoleums and tombs
Mausoleums en tombes
Tabellen:Geen tabellen
K 3409.6Palaces
Paleizen
Tabellen:Geen tabellen
K 3409.7Pavillions and galleries
Paviljoens en galerijen
Tabellen:Geen tabellen
K 3409.8Parks and gardens
Parken en tuinen
Tabellen:Geen tabellen
K 3409.9Description and travel
Beschrijving en reizen
Incl. Kihaengmun
Tabellen:3 ►►►
K 3410Kantō region
Kantō gebied
関東
Tabellen:Geen tabellen
K 3411Tōkyō metropolitan prefecture; Musashi (bu)
Metropolitische prefectuur Tōkyō; Musashi (bu)
東京都
See 3412-3413.9 for subdivision; see also Saitama
Tabellen:Geen tabellen
K 3412Tōkyō city
Tōkyō stad
東京都市
Tabellen:3 ►►►
K 3413.1Hachiōji city
Hachiōji stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3413.3Nishitama-gun
Nishitama-gun
Tabellen:Geen tabellen
K 3413.4Minamitama-gun
Minamitama-gun
Tabellen:Geen tabellen
K 3413.5Kitatama-gun
Kitatama-gun
Tabellen:Geen tabellen
K 3413.6Ōshima
Ōshima
Tabellen:Geen tabellen
K 3413.7Hachiōjima
Hachiōjima
Tabellen:Geen tabellen
K 3413.8Ogasawarajima
Ogasawarajima
Tabellen:Geen tabellen
K 3413.9Tōkyō metropolitan prefecture: towns and villages
Metropolitische prefectuur Tōkyō: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3414Kanagawa prefecture; Sagami (Sō)
Kanagawa prefectuur; Sagami (Sō)
神奈川県
See 3414.1-3414.9 for subdivision; see also Musashi
Tabellen:Geen tabellen
K 3414.1Yokohama city
Yokohama stad
横浜市
Tabellen:Geen tabellen
K 3414.5Yokosuka city
Yokosuka stad
横須賀市
Tabellen:Geen tabellen
K 3414.6Kawasaki city
Kawasaki stad
川崎市
Tabellen:Geen tabellen
K 3414.7Hiratsuka city
Hiratsuka stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3414.8Kanagawa prefecture: districts (gun)
Kanagawa prefectuur: districten (gun)
Tabellen:Geen tabellen
K 3414.9Kanagawa prefecture: towns and villages
Kanagawa prefectuur: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3415Chiba prefecture; Kazusa, Shimōsa (Sō), Awa (Bō)
Chiba prefectuur; Kazusa, Shimōsa (Sō), Awa (Bō)
千葉県
See 3415.1-3415.9 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3415.1Chiba city
Chiba stad
千葉市
Tabellen:Geen tabellen
K 3415.2Chōshi city
Chōshi stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3415.3Ichikawa city
Ichikawa stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3415.4Funabashi city
Funabashi stad
船橋市
Tabellen:Geen tabellen
K 3415.8Chiba prefecture: districts
Chiba prefectuur: districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3415.9Chiba prefecture: towns and villages
Chiba prefectuur: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3416Ibaraki prefecture; Hitachi (Jō)
Ibaraki prefectuur; Hitachi (Jō)
茨城県
See 3416.1-3416.9 for subdivision; see also Shimōsa
Tabellen:Geen tabellen
K 3416.1Mito city
Mito stad
水戸市
Tabellen:Geen tabellen
K 3416.8Ibaraki prefecture: districts
Ibaraki prefectuur: districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3416.9Ibaraki prefecture: towns and villages
Ibaraki prefectuur: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3417Saitama prefecture; Musashi (Bu)
Saitama prefectuur; Musashi (Bu)
埼玉県
See 3417.1-3417.9 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3417.1Kawagoe city
Kawagoe stad
川越市
Tabellen:Geen tabellen
K 3417.2Kawaguchi city
Kawaguchi stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3417.3Kumagaya city
Kumagaya stad
熊谷市
Tabellen:Geen tabellen
K 3417.4Urawa city
Urawa stad
浦和市
Tabellen:Geen tabellen
K 3417.8Saitama prefecture: districts
Saitama prefectuur: districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3417.9Saitama prefecture: towns and villages
Saitama prefectuur: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3418Gunma prefecture; Kōtsuke (Jō)
Gunma prefectuur; Kōtsuke (Jō)
群馬県
See 3418.1-3418.9 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3418.1Maebashi city
Maebashi stad
前橋市
Tabellen:Geen tabellen
K 3418.2Takasaki city
Takasaki stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3418.3Kiryū city
Kiryū stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3418.8Gunma prefecture: districts
Gunma prefectuur: districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3418.9Gunma prefecture: towns and villages
Gunma prefectuur: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3419Tochigi prefecture; Shimotsuke (Ya)
Tochigi prefectuur; Shimotsuke (Ya)
栃木県
See 3419.1-3419.9 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3419.1Utsunomiya city
Utsunomiya stad
宇都宮市
Tabellen:Geen tabellen
K 3419.2Ashikaga city
Ashikaga stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3419.3Tochigi city
Tochigi stad
栃木市
Tabellen:Geen tabellen
K 3419.8Tochigi prefecture: districts
Tochigi prefectuur: districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3419.9Tochigi prefecture: towns and villages
Tochigi prefectuur: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3420Tōhoku (Ōu) region
Tōhoku (Ōu) gebied
東北
Tabellen:Geen tabellen
K 3421Fukushima prefecture; Iwashiro, Iwaki
Fukushima prefectuur; Iwashiro, Iwaki
福島県
See 3421.1-3421.9 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3421.1Fukushima city
Fukushima stad
福島市
Tabellen:Geen tabellen
K 3421.2Wakamatsu city
Wakamatsu stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3421.3Kōriyama city
Kōriyama stad
郡山市
Tabellen:Geen tabellen
K 3421.4Taira city
Taira stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3421.8Fukushima prefecture: districts
Fukushima prefectuur: districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3421.9Fukushima prefecture: towns and villages
Fukushima prefectuur: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3423Miyagi prefecture; Rikuzen
Miyagi prefectuur; Rikuzen
宮城県
See 3423.1-3423.9 for subdivision; see also Iwaki
Tabellen:Geen tabellen
K 3423.1Sendai city
Sendai stad
仙台市
Tabellen:Geen tabellen
K 3423.2Ishinomaki city
Ishinomaki stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3423.8Miyagi prefecture: districts
Miyagi prefectuur: districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3423.9Miyagi prefecture: towns and villages
Miyagi prefectuur: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3425Iwate prefecture; Rikuchū
Iwate prefectuur; Rikuchū
岩手県
See 3425.1-3425.9 for subdivision; see also Mutsu, Rikuzen
Tabellen:Geen tabellen
K 3425.1Morioka city
Morioka stad
盛岡市
Tabellen:Geen tabellen
K 3425.2Kamaishi city
Kamaishi stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3425.8Iwate prefecture: districts
Iwate prefectuur: districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3425.9Iwate prefecture: towns and villages
Iwate prefectuur: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3426Aomori prefecture; Mutsu (Ō)
Aomori prefectuur; Mutsu (Ō)
青森県
See 3426.1-3426.9 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3426.1Aomori city
Aomori stad
青森市
Tabellen:Geen tabellen
K 3426.2Hirosaki city
Hirosaki stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3426.3Hachinohe city
Hachinohe stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3426.8Aomori prefecture: districts
Aomori prefectuur: districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3426.9Aomori prefecture: towns and villages
Aomori prefectuur: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3427Akita prefecture; Ugo (U)
Akita prefectuur; Ugo (U)
秋田県
See 3427.1-3427.9 for subdivision; see also Ugo
Tabellen:Geen tabellen
K 3427.1Akita city
Akita stad
秋田市
Tabellen:Geen tabellen
K 3427.8Akita prefecture: districts
Akita prefectuur: districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3427.9Akita prefecture: towns and villages
Akita prefectuur: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3429Yamagata prefecture; Uzen (U)
Yamagata prefectuur; Uzen (U)
山形県
See 3429.1-3429.9 for subdivision; see also Ugo
Tabellen:Geen tabellen
K 3429.1Yamagata city
Yamagata stad
山形市
Tabellen:Geen tabellen
K 3429.2Yonezawa city
Yonezawa stad
米沢市
Tabellen:Geen tabellen
K 3429.3Tsuruoka city
Tsuruoka stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3429.4Sakata city
Sakata stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3429.8Yamagata prefecture: districts
Yamagata prefectuur: districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3429.9Yamagata prefecture: towns and villages
Yamagata prefectuur: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3430Chūbu region
Chūbu gebied
中部
Tabellen:Geen tabellen
K 3431Niigata prefecture; Echigo (Echi), Sado (Sa) Island
Niigata prefectuur; Echigo (Echi), Sado (Sa) Eiland
新潟県
See 3431.1-3431.9 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3431.1Niigata city
Niigata stad
新潟市
Tabellen:Geen tabellen
K 3431.2Nagaoka city
Nagaoka stad
長岡市
Tabellen:Geen tabellen
K 3431.3Takaga city
Takaga stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3431.4Sanjō city
Sanjō stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3431.8Niigata prefecture: districts
Niigata prefectuur: districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3431.9Niigata prefecture: towns and villages
Niigata prefectuur: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3432Toyama prefecture; Etchu (Echi)
Toyama prefectuur; Etchu (Echi)
富山県
See 3432.1-3432.9 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3432.1Toyama city
Toyama stad
富山市
Tabellen:Geen tabellen
K 3432.2Takaoka city
Takaoka stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3432.8Toyama prefecture: districts
Toyama prefectuur: districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3432.9Toyama prefecture: towns and villages
Toyama prefectuur: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3433Ishikawa prefecture; Noto (No), Kaga (Ka)
Ishikawa prefectuur; Noto (No), Kaga (Ka)
石川県
See 3433.1-3433.9 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3433.1Kanazawa city
Kanazawa stad
金沢市
Tabellen:Geen tabellen
K 3433.8Ishikawa prefecture: districts
Ishikawa prefectuur: districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3433.9Ishikawa prefecture: towns and villages
Ishikawa prefectuur: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3434Fukui prefecture; Echizen (Echi), Wakasa (Jaku)
Fukui prefectuur; Echizen (Echi), Wakasa (Jaku)
福井県
See 3434.1-3434.9 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3434.1Fukui city
Fukui stad
福井市
Tabellen:Geen tabellen
K 3434.2Tsuruga city
Tsuruga stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3434.8Fukui prefecture: districts
Fukui prefectuur: districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3434.9Fukui prefecture: towns and villages
Fukui prefectuur: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3435Gifu prefecture; Hida (Hi), Mino (Nō)
Gifu prefectuur; Hida (Hi), Mino (Nō)
岐阜県
See 3435.1-3435.9 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3435.1Gifu city
Gifu stad
岐阜市
Tabellen:Geen tabellen
K 3435.2Ōgaki city
Ōgaki stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3435.3Takayama city
Takayama stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3435.8Gifu prefecture: districts
Gifu prefectuur: districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3435.9Gifu prefecture: towns and villages
Gifu prefectuur: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3436Nagano prefecture; Shinano (Shin)
Nagano prefectuur; Shinano (Shin)
長野県
See 3436.1-3436.9 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3436.1Nagano city
Nagano stad
長野市
Tabellen:Geen tabellen
K 3436.2Matsumoto city
Matsumoto stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3436.3Ueda city
Ueda stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3436.4Okatani city
Okatani stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3436.5Iida city
Iida stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3436.8Nagano prefecture: districts
Nagano prefectuur: districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3436.9Nagano prefecture: towns and villages
Nagano prefectuur: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3437Yamanashi prefecture; Kai (Kō)
Yamanashi prefectuur; Kai (Kō)
山梨県
See 3437.1-3437.9 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3437.1Kōfu city
Kōfu stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3437.8Yamanashi prefecture: districts
Yamanashi prefectuur: districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3437.9Yamanashi prefecture: towns and villages
Yamanashi prefectuur: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3438Shizuoka prefecture; Izu (Zu), Suruga (Sun), Tōtōmi (En)
Shizuoka prefectuur; Izu (Zu), Suruga (Sun), Tōtōmi (En)
静岡県
See 3438.1-3438.9 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3438.1Shizuoka city
Shizuoka stad
静岡市
Tabellen:Geen tabellen
K 3438.2Hamamatsu city
Hamamatsu stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3438.3Numazu city
Numazu stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3438.4Shimizu city
Shimizu stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3438.5Atami city
Atami stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3438.8Shizuoka prefecture: districts
Shizuoka prefecture: districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3438.9Shizuoka prefecture: towns and villages
Shizuoka prefectuur: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3439Aichi prefecture; Mikawa (San), Owari (Bi)
Aichi prefectuur; Mikawa (San), Owari (Bi)
愛知県
See 3439.1-3439.9 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3440Kinki region
Kinki gebied
近畿
Tabellen:Geen tabellen
K 3441Kyōto metropolitan prefecture; Yamashiro (Jō), Tamba (Tan), Tango (Tan)
Kyōto metropolitische prefectuur; Yamashiro (Jō), Tamba (Tan), Tango (Tan)
京都府
See 3441.1-3442.9 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3441.1Kyōto city
Kyōto stad
京都市
Tabellen:Geen tabellen
K 3442.1Fukuchiyama city
Fukuchiyama stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3442.8Kyōto metropolitan prefecture: districts
Kyōto metropolitische prefectuur: districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3442.9Kyōto metropolitan prefecture: towns and villages
Kyōto metropolitische prefectuur: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3443Ōsaka metropolitan prefecture; Settsu (settsu), Kawachi (Ka), Izumi (sen)
Ōsaka metropolitische prefectuur; Settsu (settsu), Kawachi (Ka), Izumi (sen)
大阪府
See 3443.1-3444.9 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3443.1Ōsaka city
Ōsaka stad
大阪市
Tabellen:Geen tabellen
K 3444.1Sakai city
Sakai stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3444.2Kishiwada city
Kishiwada stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3444.3Fuse city
Fuse stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3444.4Toyonaka city
Toyonaka stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3444.8Ōsaka metropolitan prefecture: districts
Ōsaka metropolitische prefectuur: districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3444.9Ōsaka metropolitan prefecture: towns and villages
Ōsaka metropolitische prefectuur: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3445Hyōgo prefecture; Tajima (Tan), Harima (Ban), Awaji (Tan)
Hyōgo prefectuur; Tajima (Tan), Harima (Ban), Awaji (Tan)
兵庫県
See 3445.1-3445.9 for subdivision; see also Tamba, Settsu
Tabellen:Geen tabellen
K 3445.1Kōbe city
Kōbe stad
神戸市
Tabellen:Geen tabellen
K 3445.2Himeji city
Himeji stad
姫路市
Tabellen:Geen tabellen
K 3445.3Amagasaki city
Amagasaki stad
尼崎市
Tabellen:Geen tabellen
K 3445.4Akashi city
Akashi stad
明石市
Tabellen:Geen tabellen
K 3445.5Nishinomiya city
Nishinomiya stad
西宮市
Tabellen:Geen tabellen
K 3445.8Hyōgo prefecture: districts
Hyōgo prefectuur: districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3445.9Hyōgo prefecture: towns and villages
Hyōgo prefectuur: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3446Wakayama prefecture; Kii (Ki)
Wakayama prefectuur; Kii (Ki)
和歌山県
See 3446.1-3446.9 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3446.1Wakayama city
Wakayama stad
和歌山市
Tabellen:Geen tabellen
K 3446.2Shingū city
Shingū stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3446.3Kainan city
Kainan stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3446.8Wakayama prefecture: districts
Wakayama prefectuur: districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3446.9Wakayama prefecture: towns and villages
Wakayama prefectuur: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3447Nara prefecture; Yamato (Wa)
Nara prefectuur; Yamato (Wa)
奈良県
See 3447.1-3447.9 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3447.1Nara city
Nara stad
奈良市
Tabellen:Geen tabellen
K 3447.8Nara prefecture: districts
Nara prefectuur: districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3447.9Nara prefecture: towns and villages
Nara prefectuur: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3448Mie prefecture; Iga (I), Shima (Shi), Ise (Sei)
Mie prefectuur; Iga (I), Shima (Shi), Ise (Sei)
三重県
See 3448.1-3448.9 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3448.1Tsu city
Tsu stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3448.2Yokkaichi city
Yokkaichi stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3448.3Ujiyamada city
Ujiyamada stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3448.4Matsuzaka city
Matsuzaka stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3448.5Kuwana city
Kuwana stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3448.8Mie prefecture: districts
Mie prefectuur: districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3448.9Mie prefecture: towns and villages
Mie prefectuur: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3449Shiga prefecture; Ōmi (Gō)
Shiga prefectuur; Ōmi (Gō)
滋賀県
See 3449.1-3449.9 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3449.1Ōtsu city
Ōtsu stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3449.2Hikone city
Hikone stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3449.8Shiga prefecture: districts
Shiga prefectuur: districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3449.9Shiga prefecture: towns and villages
Shiga prefectuur: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3450Chūgoku
Chūgoku
中国
Tabellen:Geen tabellen
K 3450.5Shikoku region
Shikoku gebied
四国
Tabellen:Geen tabellen
K 3451Tottori prefecture; Inaba (In), Hōki (Haku)
Tottori prefectuur; Inaba (In), Hōki (Haku)
鳥取県
See 3451.1-3451.9 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3451.1Tottori city
Tottori stad
鳥取市
Tabellen:Geen tabellen
K 3451.2Yonago city
Yonago stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3451.8Tottori prefecture: districts
Tottori prefectuur: districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3451.9Tottori prefecture: towns and villages
Tottori prefectuur: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3452Shimane prefecture; Izumo (Un), Iwami (Seki), Oki (In)
Shimane prefectuur; Izumo (Un), Iwami (Seki), Oki (In)
島根県
See 3452.1-3452.9 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3452.1Matsue city
Matsue stad
松江市
Tabellen:Geen tabellen
K 3452.8Shimane prefecture: districts
Shimane prefectuur: districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3452.9Shimane prefecture: towns and villages
Shimane prefectuur: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3453Yamaguchi prefecture; Suō (Bō), Nagato (Chō)
Yamaguchi prefectuur; Suō (Bō), Nagato (Chō)
山口県
See 3453.1-3453.9 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3453.1Yamaguchi city
Yamaguchi stad
山口市
Tabellen:Geen tabellen
K 3453.2Shimonoseki city
Shimonoseki stad
下関市
Tabellen:Geen tabellen
K 3453.3Ube city
Ube stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3453.4Hagi city
Hagi stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3453.5Tokuyama city
Tokuyama stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3453.6Hōfu city
Hōfu stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3453.8Yamaguchi prefecture: districts
Yamaguchi prefectuur: districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3453.9Yamaguchi prefecture: towns and villages
Yamaguchi prefectuur: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3454Hiroshima prefecture; Bingo (Bi), Aki (Gei)
Hiroshima prefectuur; Bingo (Bi), Aki (Gei)
広島県
See 3454.1-3454.9 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3454.1Hiroshima city
Hiroshima stad
広島市
Tabellen:Geen tabellen
K 3454.2Kure city
Kure stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3454.3Onomichi city
Onomichi stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3454.4Fukuyama city
Fukuyama stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3454.5Mihara city
Mihara stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3454.8Hiroshima prefecture: districts
Hiroshima prefectuur: districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3454.9Hiroshima prefecture: towns and villages
Hiroshima prefectuur: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3455Okayama prefecture; Mimasaka (Saku), Bizen (Bi), Bitchū (Bi)
Okayama prefectuur; Mimasaka (Saku), Bizen (Bi), Bitchū (Bi)
岡山県
See 3455.1-3455.9 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3455.1Okayama city
Okayama stad
岡山市
Tabellen:Geen tabellen
K 3455.2Kurashiki city
Kurashiki stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3455.3Tsuyama city
Tsuyama stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3455.8Okayama prefecture: districts
Okayama prefectuur: districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3455.9Okayama prefecture: towns and villages
Okayama prefectuur: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3456Kagawa prefecture; Sanuki (San)
Kagawa prefectuur; Sanuki (San)
香川県
See 3456.1-3456.9 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3456.1Takamatsu city
Takamatsu stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3456.2Marugame city
Marugame stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3456.8Kagawa prefecture: districts
Kagawa prefectuur: districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3456.9Kagawa prefecture: towns and villages
Kagawa prefectuur: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3457Tokushima prefecture; Awa (A)
Tokushima prefectuur; Awa (A)
徳島県
See 3457.1-3457.9 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3457.1Tokushima city
Tokushima stad
徳島市
Tabellen:Geen tabellen
K 3457.8Tokushima prefecture: districts
Tokushima prefectuur: districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3457.9Tokushima prefecture: towns and villages
Tokushima prefectuur: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3458Ehime prefecture; Iyo (Yo)
Ehime prefectuur; Iyo (Yo)
愛媛県
See 3458.1-3458.9 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3458.1Matsuyama city
Matsuyama stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3458.2Imabari city
Imabari stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3458.3Uwajima city
Uwajima stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3458.4Yawatahama city
Yawatahama stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3458.5Niihama city
Niihama stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3458.8Ehime prefecture: districts
Ehime prefectuur: districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3458.9Ehime prefecture: towns and villages
Ehime prefectuur: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3459Kōchi prefecture; Tosa (To)
Kōchi prefectuur; Tosa (To)
高知県
See 3459.1-3459.9 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3459.1Kōchi city
Kōchi stad
高知市
Tabellen:Geen tabellen
K 3459.8Kōchi prefecture: districts
Kōchi prefectuur: districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3459.9Kōchi prefecture: towns and villages
Kōchi prefectuur: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3460Kyūshū region
Kyūshū gebied
九州
Tabellen:Geen tabellen
K 3461Fukuoka prefecture; Chikuzen (Chiku), Chikugo (Chiku)
Fukuoka prefectuur; Chikuzen (Chiku), Chikugo (Chiku)
福岡県
See 3461.1-3461.9 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3461.1Fukuoka city
Fukuoka stad
福岡市
Tabellen:Geen tabellen
K 3461.2Kurume city
Kurume stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3461.3Moji city
Moji stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3461.4Kokura city
Kokura stad
小倉市
Tabellen:Geen tabellen
K 3461.5Wakamatsu city
Wakamatsu stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3461.6Ōmuta city
Ōmuta stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3461.7Yawata city
Yawata stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3461.71Tobata city
Tobata stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3461.72Nōgata city
Nōgata stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3461.73Iizuka city
Iizuka stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3461.8Fukuoka prefecture: districts
Fukuoka prefectuur: districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3461.9Fukuoka prefecture: towns and villages
Fukuoka prefectuur: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3462Saga prefecture; Hizen (Hi)
Saga prefectuur; Hizen (Hi)
佐賀県
See 3462.1-3462.9 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3462.1Saga city
Saga stad
佐賀市
Tabellen:Geen tabellen
K 3462.2Karatsu city
Karatsu stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3462.8Saga prefecture: districts
Saga prefectuur: districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3462.9Saga prefecture: towns and villages
Saga prefectuur: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3463Nagasaki prefecture; Iki (I), Tsushima (Tai)
Nagasaki prefectuur; Iki (I), Tsushima (Tai)
長崎県
See 3463.1-3463.9 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3463.1Nagasaki city
Nagasaki stad
長崎市
Tabellen:Geen tabellen
K 3463.2Sasebo city
Sasebo stad
佐世保市
Tabellen:Geen tabellen
K 3463.8Nagasaki prefecture: districts
Nagasaki prefectuur: districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3463.9Nagasaki prefecture: towns and villages
Nagasaki prefectuur: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3464Kumamoto prefecture; Higo (Hi)
Kumamoto prefectuur; Higo (Hi)
熊本県
See 3464.1-3464.9 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3464.1Kumamoto city
Kumamoto stad
熊本市
Tabellen:Geen tabellen
K 3464.8Kumamoto prefecture: districts
Kumamoto prefectuur: districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3464.9Kumamoto prefecture: towns and villages
Kumamoto prefectuur: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3465Ōita prefecture; Buzen (Hō), Bungo (Hō)
Ōita prefectuur; Buzen (Hō), Bungo (Hō)
大分県
See 3465.1-3465.9 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3465.1Ōita city
Ōita stad
大分市
Tabellen:Geen tabellen
K 3465.2Beppu city
Beppu stad
別府市
Tabellen:Geen tabellen
K 3465.3Nakatsu city
Nakatsu stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3465.4Usa city
Usa stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3465.8Ōita prefecture: districts
Ōita prefectuur: districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3465.9Ōita prefecture: towns and villages
Ōita prefectuur: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3466Miyazaki prefecture; Hyūga (Nichi)
Miyazaki prefectuur; Hyūga (Nichi)
宮崎県
See 3466.1-3466.9 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3466.1Miyazaki city
Miyazaki stad
宮崎市
Tabellen:Geen tabellen
K 3466.2Miyakonojō city
Miyakonojō stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3466.3Nobeoka city
Nobeoka stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3466.8Miyazaki prefecture: districts
Miyazaki prefectuur: districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3466.9Miyazaki prefecture: towns and villages
Miyazaki prefectuur: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3467Kagoshima prefecture; Satsuma (Satsu), Ōsumi (Gū)
Kagoshima prefectuur; Satsuma (Satsu), Ōsumi (Gū)
鹿児島県
See 3467.1-3467.9 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3467.1Kagoshima city
Kagoshima stad
鹿児島市
Tabellen:Geen tabellen
K 3467.8Kagoshima prefecture: districts
Kagoshima prefectuur: districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3467.9Kagoshima prefecture: towns and villages
Kagoshima prefectuur: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3468Okinawa prefecture; Ryūkyū (Liuchiu)
Okinawa prefectuur; Ryūkyū (Liuchiu)
沖縄県、琉球
See 3468.1-3468.9 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3468.1Naha city
Naha stad
那覇市
Tabellen:Geen tabellen
K 3468.2Shuri city
Shuri stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3468.8Okinawa prefecture: districts
Okinawa prefectuur: districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3468.9Okinawa prefecture: towns and villages
Okinawa prefectuur: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3469Hokkaidō (Ezo)
Hokkaidō (Ezo)
北海道
See 3469.1-3469.99 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3469.1Ishikari kuni
Ishikari kuni
See 3469.11-3469.19 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3469.11Sapporo city
Sapporo stad
札幌市
Tabellen:Geen tabellen
K 3469.12Asahikawa city
Asahikawa stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3469.13Ishikari sub-prefecture
Ishikari sub-prefectuur
Tabellen:Geen tabellen
K 3469.14Sorachi sub-prefecture
Sorachi sub-prefectuur
Tabellen:Geen tabellen
K 3469.15Kamikawa sub-prefecture
Kamikawa sub-prefectuur
Tabellen:Geen tabellen
K 3469.19Ishikari kuni: towns and villages
Ishikari kuni: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3469.2Shiribeshi kuni
Shiribeshi kuni
See 3469.21-3469.24 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3469.21Otaru city
Otaru stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3469.22Shiribeshi sub-prefecture
Shiribeshi sub-prefectuur
Tabellen:Geen tabellen
K 3469.24Shiribeshi kuni: towns and villages
Shiribeshi kuni: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3469.25Oshima kuni
Oshima kuni
See 3469.26-3469.29 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3469.26Hakodate city
Hakodate stad
函館市
Tabellen:Geen tabellen
K 3469.27Hiyama sub-prefecture
Hiyama sub-prefectuur
Tabellen:Geen tabellen
K 3469.28Oshima sub-prefecture
Oshima sub-prefectuur
Tabellen:Geen tabellen
K 3469.29Oshima kuni: towns and villages
Oshima kuni: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3469.3Iburi kuni
Iburi kuni
See 3469.31-3469.34 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3469.31Muroran city
Muroran stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3469.32Iburi sub-prefecture
Iburi sub-prefectuur
Tabellen:Geen tabellen
K 3469.34Iburi kuni: towns and villages
Iburi kuni: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3469.35Hidaka kuni; Hidaka sub-prefecture
Hidaka kuni; Hidaka sub-prefectuur
See 3469.39 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3469.39Hidaka kuni: towns and villages
Hidaka kuni: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3469.4Tokachi kuni
Tokachi kuni
See 3469.41-3469.49 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3469.41Obihiro city
Obihiro stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3469.45Tokachi sub-prefecture
Tokachi sub-prefectuur
Tabellen:Geen tabellen
K 3469.49Tokachi kuni: towns and villages
Tokachi stad: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3469.5Kushiro kuni
Kushiro kuni
See 3469.51-3469.59 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3469.51Kushiro city
Kushiro stad
Tabellen:Geen tabellen
K 3469.55Kushiro sub-prefecture
Kushiro sub-prefectuur
Tabellen:Geen tabellen
K 3469.59Kushiro kuni: towns and villages
Kushiro kuni: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3469.6Nemuro and Chishima kuni; Nemuro sub-prefecture
Nemuro en Chishima kuni; Nemuro sub-prefectuur
See 3469.69 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3469.69Nemuro and Chishima kuni: towns and villages
Nemuro en Chishima kuni: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3469.7Kitami kuni
Kitami kuni
See 3469.73-3469.79 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3469.73Abashiri subprefecture
Abashiri subprefectuur
Tabellen:Geen tabellen
K 3469.76Sōya subprefecture
Sōya subprefectuur
Tabellen:Geen tabellen
K 3469.79Kitami kuni: towns and villages
Kitami kuni: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3469.8Teshio kuni; Rumoe subprefecture
Teshio kuni; Rumoe subprefectuur
See 3469.89 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3469.89Teshio kuni: towns and villages
Teshio kuni: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3469.9Karafuto (Kuyehtao; Saghalien; Kurillen)
Karafuto (Kuyehtao; Saghalien; Koerillen)
樺太
See 3469.98-3469.99 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3469.98Karafuto: districts
Karafuto: districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3469.99Karafuto: towns and villages
Karafuto: steden en dorpen
Tabellen:Geen tabellen
K 3470Taiwan (Formosa): colonial period (1895-1945)
Taiwan (Formosa): koloniale periode (1895-1945)
台湾
See 3471-3479 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3471Taihoku (Taipei)
Taihoku (Taipei)
Tabellen:Geen tabellen
K 3472Shinchiku (Shinchu)
Shinchiku (Shinchu)
Tabellen:Geen tabellen
K 3473Taichū (Taichung)
Taichū (Taichung)
Tabellen:Geen tabellen
K 3474Tainan
Tainan
Tabellen:Geen tabellen
K 3475Takao (Kaohsiung)
Takao (Kaohsiung)
Tabellen:Geen tabellen
K 3476Taitō (Taitung)
Taitō (Taitung)
Tabellen:Geen tabellen
K 3477Karenkō (Hualienkang)
Karenkō (Hualienkang)
Tabellen:Geen tabellen
K 3478Bōko (P'êng hu; Pescadores)
Bōko (P'êng hu; Pescadores)
Tabellen:Geen tabellen
K 3479Taiwan: aboriginal districts
Taiwan: aboriginal districten
Tabellen:Geen tabellen
K 3480.10Historical sources
Historische bronnen
Tabellen:3 ►►►
K 3480.11Historiography
Geschiedschrijving (historiografie)
Tabellen:3 ►►►
K 3480.12Historical essays
Historische essays
See 3321.1-3321.5 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 3481.10Cultural relations with foreign countries
Culturele relaties met andere landen
Combine with table II for Asian countries only, see 3316
Tabellen:2 3 ►►►
K 3481.11(Diplomatic) foreign relations - general
(Diplomatieke) buitenlandse betrekkingen - algemeen
Tabellen:3 ►►►
K 3481.12(Diplomatic) foreign relations with specific countries
(Diplomatieke) buitenlandse betrekkingen met specifieke landen
Tabellen:2 3 ►►►
K 3482General history
Algemene geschiedenis
Tabellen:Geen tabellen
K 3483.1Paleolithicum & Mesolithicum (c. 500.000 B.C. - c. 5th mill. B.C.)
Paleolithicum & Mesolithicum (c. 500.000 v. Chr. - c. 5de mill. v. Chr.)
Tabellen:Geen tabellen
K 3483Prehistory (c. 500.000 B.C. - 4th century B.C.)
Prehistorie (c. 500.000 v. Chr. - 4e eeuw na Christus)
Tabellen:Geen tabellen
K 3483.2Neolithicum (c. 5de mill. v. Chr. - c. 800 v. Chr.)
Neolithicum (c. 5de mill. v. Chr. - c. 800 v. Chr.)
Tabellen:Geen tabellen
K 3483.3Bronze Age (Walled-town states) (c. 800 B.C. - 4th cent. B.C.)
Bronstijd (ommuurde stads-staten) ((c. 800 V. Chr. - 4de eeuw B.C.)
Tabellen:Geen tabellen
K 3484Beginning of historical period (Introduction of iron & Chinese script. Confederated kingdoms [formation of --] : c. 4th cent. B.C. - 313 A.D.)
Begin van historische periode (Introductie van ijzer en het Chinese schrift. Confederale staten [formatie van--] : c. 4de eeuw v. Chr. - 313 na Chr.)
Tabellen:Geen tabellen
K 3484.1Chosŏn (c. 4th cent. B.C. - 108 B.C.)
Chosŏn (c. 4de eeuw v. Chr. - 108 v. Chr.)
Tabellen:Geen tabellen
K 3484.1.1Old Chosŏn (c. 4th cent. B.C. - 194 B.C.)
Oud Chosŏn (c. 4de eeuw v. Chr. - 194 v. Chr.)
Tabellen:Geen tabellen