Universiteit Leiden     SubjectFinder - HY onderwerpscodes
Bibliotheek TCJK, Universiteit Leiden - 2007 - 2018

Gebruikersfuncties

Administrators


Bladeren

Via de bladerfunctie kan d.m.v. een zogeheten boom-structuur een code gevonden worden, door van groot naar klein te gaan. Men begint bij de hoofdcategorie, daarna worden subcategorieën binnen die hoofdcategorie getoond, net zolang totdat de kleinste categorie getoond is. Van die categorie worden tenslotte alle nummers getoond.

Er wordt nu voor Korea gezocht. Klik hier voor Japan.

Alles tonen staat aan. Klik hier om het uit te zetten.

Categorie:1000-1999PHILOSOPHY AND RELIGION

Klik hier om een stap terug te gaan.

Categorie:1000-1999PHILOSOPHY AND RELIGION
Categorie:1000-1008PHILOSOPHY IN GENERAL
Categorie:1009-1499ORIENTAL PHILOSOPHY
Categorie:1010-1429CHINESE PHILOSOPHY
Categorie:1430-1469KOREAN PHILOSOPHY
Categorie:1440-1449SCHOOLS
Categorie:1442-1443Confucianism (all works on Confucianism by Koreans are classed here)
Categorie:1450-1459THE INDIVIDUAL PHILOSOPHERS
Categorie:1460-1462Rangaku philosophy
Categorie:1463-1469Philosophy since 1870
Categorie:1470-1499HINDU PHILOSOPHY
Categorie:1480-1486Systems and schools
Categorie:1490-1499Other oriental philosophers
Categorie:1500-1539OCCIDENTAL PHILOSOPHY
Categorie:1501-1520History and works of individual philosophers
Categorie:1521-1539Division by countries: general treatises and works on/of individual philosophers
Categorie:1540-1569PHILOSOPHICAL PROBLEMS AND SYSTEMS
Categorie:1570-1609LOGIC
Categorie:1590-1596General treatises
Categorie:1600-1609Special topics
Categorie:1610-1649METAPHYSICS
Categorie:1650-1699ETHICS
Categorie:1651-1659General
Categorie:1660-1679General treatises
Categorie:1671-1674Japanese - individual
Categorie:1680-1689Special topics
Categorie:1700-1729RELIGION IN GENERAL
Categorie:1730-1738MYTHOLOGY (INCLUDING LEGENDS)
Categorie:1739-1749OCCULTISM, NUMEROLOGY
Categorie:1750-1779HISTORY OF RELIGIONS IN VARIOUS COUNTRIES
Categorie:1752-1759History of religions in China
Categorie:1772-1779History of religions in occidental countries
Categorie:1780-1799(CHINESE) STATE CULTS
Categorie:1780-1785General treatises
Categorie:1786-1790The cult of Confucius
Categorie:1794-1796The cult of Kuan and Yueh
Categorie:1800-1919BUDDHISM
Categorie:1801-1814General
Categorie:1815-1839THE TRIPITAKA (CLASSIFIED)
Categorie:1815-1826Sūtra-pitaka (including commentaries)
Categorie:1816-1817Hīnayāna sūtra
Categorie:1818-1826Mahāyāna sūtra
Categorie:1827-1832Vinaya-pitaka (including commentaries)
Categorie:1833-1839Abidharma-pitaka (including commentaries)
Categorie:1840-1856Rituals and practices
Categorie:1857-1867Miscellaneous (relations with other religions, apologetics, missionary work)
Categorie:1868-1883Sects
Categorie:1884-1904History and biography
Categorie:1906-1913Monasteries and temples
Categorie:1914-1918Buddhistic art
Categorie:1920-1939TAOISM
Categorie:1921-1928Collections of Taoist scriptures
Categorie:1925-1928The four groups of commentaries
Categorie:1932-1934History and biography
Categorie:1940-1974SHINTOISM
Categorie:1944-1945Shrines and gods
Categorie:1947-1948Sacred books, rituals, divine service
Categorie:1952-1969Sects
Categorie:1953-1954Classical schools
Categorie:1955-1969Modern sects
Categorie:1975-1987CHRISTIANITY
Categorie:1988-1999OTHER RELIGIONS
Categorie:1988-1990ISLAM (MOHAMMEDANISM)
Categorie:1991-1999OTHER RELIGIONS

K 1380Lo Chia-Lun
Lo Chia-Lun
Tabellen:Geen tabellen
K 1385Other contemporary writers
Andere schrijvers uit die tijd
Tabellen:Geen tabellen
K 1400Hu Shih (and criticism on him)
Hu Shih (en kritiek op hem)
Tabellen:Geen tabellen
K 1430General
Algemeen
Tabellen:1 ►►►
K 1441Polemics between various schools
Polemiek tussen verschillende scholen
Tabellen:Geen tabellen
K 1442General treatises and histories
Algemene verhandelingen en geschiedenis
Tabellen:Geen tabellen
K 1442.1General treatises and histories: ancient times
Algemene verhandelingen en geschiedenis: oudheid
Tabellen:Geen tabellen
K 1442.2General treatises and histories: middle ages
Algemene verhandelingen en geschiedenis: middeleeuwen
Tabellen:Geen tabellen
K 1442.3General treatises and histories: early modern age
Algemene verhandelingen en geschiedenis: vroegmoderne periode
Tabellen:Geen tabellen
K 1442.4General treatises and histories: modern age
Algemene verhandelingen en geschiedenis: moderne tijd
Tabellen:Geen tabellen
K 1442.5General treatises and histories: continuous
Algemene verhandelingen en geschiedenis: doorlopend
Tabellen:Geen tabellen
K 1442.6General treatises and histories: outlines
Algemene verhandelingen en geschiedenis: schetsen
Tabellen:Geen tabellen
K 1442.7General treatises and histories: special research
Algemene verhandelingen en geschiedenis: bijzonder onderzoek
Tabellen:Geen tabellen
K 1442.9General collections
Algemene verzamelingen
Tabellen:Geen tabellen
K 1443Systems and sects
Systemen en sekten
Tabellen:Geen tabellen
K 1443.2Conservative schools
Conservatieve scholen
Tabellen:Geen tabellen
K 1443.3Rationalism
Rationalisme
Tabellen:Geen tabellen
K 1443.31Materialism
Materialisme
Tabellen:Geen tabellen
K 1443.36Chuhsiism, Neo-Confucianism (Yi Huang)
Chuhsiisme, Neo-Confucianisme (Yi Huang)
Tabellen:Geen tabellen
K 1443.41Kyōto Chuhsiism, Hayashi school
Kyōto Chuhsiisme, Hayashi school
Tabellen:Geen tabellen
K 1443.42Matsunaga Sekigo-school
Matsunaga Sekigo-school
Tabellen:Geen tabellen
K 1443.49Ōsaka Chuhsiism
Ōsaka Chuhsiisme
Tabellen:Geen tabellen
K 1443.47Southern Chuhsiism, Yamazaki Ansai school
Zuidelijk Chuhsiisme, Yamazaki Ansai school
Tabellen:Geen tabellen
K 1443.5Idealism
Idealisme
Tabellen:Geen tabellen
K 1443.52Subjective school, Wang Yang-ming school
Subjectieve school, Wang Yang-ming school
Tabellen:Geen tabellen
K 1443.6Japanese moralism
Japans moralisme
Tabellen:Geen tabellen
K 1443.62Independent school
Onafhankelijke school
Tabellen:Geen tabellen
K 1443.64Systematicism
Systematicisme
Tabellen:Geen tabellen
K 1443.65Hōtoku kyō
Hōtoku kyō
報徳教
Tabellen:Geen tabellen
K 1443.66Mito school
Mito school
水戸
Tabellen:Geen tabellen
K 1443.7Classicism
Classicisme
Tabellen:Geen tabellen
K 1443.71Sokō
Sokō
Tabellen:Geen tabellen
K 1443.72Kyōto school, Itō Jinsai school
Kyōto school, Itō Jinsai school
Tabellen:Geen tabellen
K 1443.74Edo school, Ogyū Sorai school
Edo school, Ogyū Sorai school
Tabellen:Geen tabellen
K 1443.76Eclecticism
Eclecticisme
Tabellen:Geen tabellen
K 1443.8School for textual criticism
School voor tekstuele kritiek
Tabellen:Geen tabellen
K 1443.9Others
Overige
Tabellen:Geen tabellen
K 1448Japanism, Yamatoism, Nationalism
Japanisme, Yamatoisme, Nationalisme
See code no. 4298
Tabellen:3 ►►►
K 1449Japanology
Japanologie
Tabellen:1 ►►►
K 1451General collections and selections
Algemene collecties en selecties
Tabellen:Geen tabellen
K 1452Individual collections and selections
Individuele collecties en selecties
Tabellen:3 ►►►
K 1453General research
Algemeen onderzoek
Tabellen:Geen tabellen
K 1454Individual research
Individueel onderzoek
Tabellen:Geen tabellen
K 1456Kada no Azumamaro, 1669-1736
Kada no Azumamaro, 1669-1736
荷田春満
Tabellen:B ►►►
K 1457Kamo Mabuchi, 1697-1769
Kamo Mabuchi, 1697-1769
賀茂真淵
Tabellen:B ►►►
K 1458Motoori Norinaga, 1730-1801
Motoori Norinaga, 1730-1801
本居宣長
Tabellen:B ►►►
K 1459Hirata Atsutane, 1776-1843
Hirata Atsutane, 1776-1843
平田篤胤
Tabellen:B ►►►
K 1461History of rangaku philosophy: collections and series
Geschiedenis van rangaku filosofie: collecties en series
蘭学思想史:集・叢書
Tabellen:Geen tabellen
K 1462History of rangaku philosophy: individual
Geschiedenis van rangaku filosofie: individueel
蘭学思想史:個人別
Tabellen:Geen tabellen
K 1463History of Korean philosophy (special histories)
Geschiedenis van Koreaanse filosofie (speciale geschiedenissen)
韓国哲学史
Tabellen:Geen tabellen
K 1464Relations between philosophy and religion
Verhouding tussen filosofie en religie
従来の哲学・宗教との関係
See 4299
Tabellen:Geen tabellen
K 1465Relations with western philosophy
Verhoudingen met westerse filosofie
西洋哲学との関係
Tabellen:Geen tabellen
K 1466Collections and series
Collecties en series
集・叢書
Tabellen:Geen tabellen
K 1467Individual philosophers of the Meiji, Taishō and Shōwa periods
Individuele filosofen uit de Meiji, Taishō en Shōwa perioden
明治・大正・昭和の哲学者(個人別)
Tabellen:Geen tabellen
K 1468Individual philosophers of the Shōwa period after World War 2 and of the Heisei period
Individuele filosofen uit de Shōwa periode na de Tweede Wereldoorlog en uit de Heisei periode
昭和(戦後)・平成の哲学者(個人別)
Tabellen:Geen tabellen
K 1469Philosophy of science
Wetenschapsfilosofie
科学思想(論)
Tabellen:Geen tabellen
K 1470General
Algemeen
Tabellen:1 ►►►
K 1481Pūrva-mīmāńsā
Pūrva-mīmāńsā
Tabellen:Geen tabellen
K 1482Vedānta (Uttara-mīmāńsā)
Vedānta (Uttara-mīmāńsā)
Tabellen:Geen tabellen
K 1483Sāńkhya
Sāńkhya
Tabellen:Geen tabellen
K 1484Yoga
Yoga
Tabellen:Geen tabellen
K 1485Vaiséşika
Vaiséşika
Tabellen:Geen tabellen
K 1486Nyāya
Nyāya
For Hetu-vidyā, see 1813.8
Tabellen:Geen tabellen
K 1487The individual philosophers
De individuele filosofen
Tabellen:3 ►►►
K 1492Egyptian
Egyptische
エジプト
Tabellen:Geen tabellen
K 1493Jewish
Joodse
Tabellen:Geen tabellen
K 1494Persian
Persische
Tabellen:Geen tabellen
K 1495Chaldaean
Chaldeaanse
Tabellen:Geen tabellen
K 1496Phenician
Fenicische
Tabellen:Geen tabellen
K 1497Others
Overige
Tabellen:Geen tabellen
K 1501General treatises
Algemene verhandelingen
Tabellen:Geen tabellen
K 1502General history
Algemene geschiedenis
Tabellen:Geen tabellen
K 1504Ancient Greece
Het oude Griekenland
Tabellen:Geen tabellen
K 1505Socrates
Socrates
Tabellen:Geen tabellen
K 1507Plato
Plato
Tabellen:Geen tabellen
K 1509Aristotle
Aristoteles
Tabellen:Geen tabellen
K 1511Romans and others
Romeinen en anderen
Tabellen:Geen tabellen
K 1512Early Christian and medieval
Vroeg-Christelijke en middeleeuwse
Tabellen:Geen tabellen
K 1516Renaissance
Renaissance
Tabellen:Geen tabellen
K 1520Modern
Moderne
Tabellen:Geen tabellen
K 1521American - general
Amerikaanse - algemeen
Tabellen:Geen tabellen
K 1522American - individual philosophers
Amerikaanse - individuele filosofen
Tabellen:Geen tabellen
K 1523British - general
Britse - algemeen
Tabellen:Geen tabellen
K 1524British - individual philosophers
Britse - individuele filosofen
Tabellen:Geen tabellen
K 1525France - general
Frankrijk - algemeen
Tabellen:Geen tabellen
K 1526France - individual philosophers
Frankrijk - individuele filosofen
Tabellen:Geen tabellen
K 1527Germany - general
Duitsland - algemeen
Tabellen:Geen tabellen
K 1528Germany - individual philosophers
Duitsland - individuele filosofen
Tabellen:Geen tabellen
K 1529Italy - general
Italië - algemeen
Tabellen:Geen tabellen
K 1530Italy - individual philosophers
Italië - individuele filosofen
Tabellen:Geen tabellen
K 1531Netherlands - general
Nederland - algemeen
Tabellen:Geen tabellen
K 1532Netherlands - individual philosophers
Nederland - individuele filosofen
Tabellen:Geen tabellen
K 1533Russia and other Slavic countries - general
Rusland en andere Slavische landen - algemeen
Tabellen:Geen tabellen
K 1534Russia and other Slavic countries - individual philosophers
Rusland en andere Slavische landen - individuele filosofen
Tabellen:Geen tabellen
K 1535Spain and Portugal - general
Spanje en Portugal - algemeen
Tabellen:Geen tabellen
K 1536Spain and Portugal - individual philosophers
Spanje en Portugal - individuele filosofen
Tabellen:Geen tabellen
K 1537Scandinavia - general
Scandinavië - algemeen
Tabellen:Geen tabellen
K 1538Scandinavia - individual philosophers
Scandinavië - individuele filosofen
Tabellen:Geen tabellen
K 1539Other countries
Andere landen
Tabellen:Geen tabellen
K 1540Phenomenology
Fenomenologie
現象学
See 1558.5
Tabellen:Geen tabellen
K 1541Agnosticism
Agnosticisme
Tabellen:Geen tabellen
K 1542Criticism
Kritiek
Tabellen:Geen tabellen
K 1543Dogmatism
Dogmatisme
Tabellen:Geen tabellen
K 1544Dualism
Dualisme
Tabellen:Geen tabellen
K 1545Eclecticism
Eclecticisme
Tabellen:Geen tabellen
K 1546Empiricism (associationalism)
Empiricisme (associationalisme)
Tabellen:Geen tabellen
K 1547Evolution
Evolutie
Tabellen:Geen tabellen
K 1548Humanism, new-humanism
Humanisme, nieuw-humanisme
Tabellen:Geen tabellen
K 1549Fatalism
Fatalisme
Tabellen:Geen tabellen
K 1550Dialectic
Dialectiek
弁証法
Tabellen:Geen tabellen
K 1551Idealism
Idealisme
Tabellen:Geen tabellen
K 1553Materialism
Materialisme
Tabellen:Geen tabellen
K 1554Monism
Monisme
Tabellen:Geen tabellen
K 1555Mysticism
Mysticisme
Tabellen:Geen tabellen
K 1556Nihilism
Nihilisme
Tabellen:Geen tabellen
K 1557Optimism, meliorism
Optimisme, meliorisme
Tabellen:Geen tabellen
K 1558Pessimism
Pessimisme
Tabellen:Geen tabellen
K 1558.5Phenomenology
Fenomenologie
現象学
See 1540
Tabellen:Geen tabellen
K 1559Positivism
Positivisme
Tabellen:Geen tabellen
K 1560Pragmatism, instrumentalism
Pragmatisme, instrumentalisme
Tabellen:Geen tabellen
K 1561Rationalism
Rationalisme
Tabellen:Geen tabellen
K 1562Realism
Realisme
Tabellen:Geen tabellen
K 1563Scepticism
Scepticisme
Tabellen:Geen tabellen
K 1564Structuralism
Structuralisme
Tabellen:Geen tabellen
K 1565Scholasticism
Scholasticisme
Tabellen:Geen tabellen
K 1566Spiritualism, transcendentalism
Spiritualisme, transcendentalisme
See 1551
Tabellen:Geen tabellen
K 1567Utilitarianism
Utilitarianisme
Tabellen:Geen tabellen
K 1568Vitalism
Vitalisme
Tabellen:Geen tabellen
K 1569Existentialism
Existentialisme
Tabellen:Geen tabellen
K 1570General
Algemeen
Tabellen:Geen tabellen
K 1571Periodicals
Periodieken
Tabellen:Geen tabellen
K 1572Societies
Gemeenschappen
Tabellen:Geen tabellen
K 1573Collections
Collecties
Tabellen:Geen tabellen
K 1574Bibliography
Bibliografie
Tabellen:Geen tabellen
K 1575Encyclopedias
Encyclopedieën
Tabellen:Geen tabellen
K 1578History
Geschiedenis
Tabellen:Geen tabellen
K 1580Treatises on Chinese logicians
Verhandelingen over Chinese logici
Works of ancient Chinese logicians are classed in 1065-1429. They may be classified here as well (1580-1589).
Tabellen:Geen tabellen
K 1590General treatises
Algemene verhandelingen
Tabellen:Geen tabellen
K 1591Deductive logic
Deductieve logica
Tabellen:Geen tabellen
K 1592Inductive and empirical logic
Inductieve en empirische logica
Tabellen:Geen tabellen
K 1593Genetic and evolutionary logic
Genetische en evolutionaire logica
Tabellen:Geen tabellen
K 1594Mathematical and algebraic logic (symbolic)
Mathematische en algebraïsche logica (symboliek)
Tabellen:Geen tabellen
K 1595Mechanical logical methods and systems
Mechanische logische methoden en systemen
Tabellen:Geen tabellen
K 1596Logic of chance, probability
Logica van kansen, waarschijnlijkheid
Tabellen:Geen tabellen
K 1600Special topics
Bijzondere onderwerpen
Tabellen:Geen tabellen
K 1601Hindu logic
Hindu logica
Tabellen:Geen tabellen
K 1610General
Algemeen
Tabellen:1 ►►►
K 1620Epistemology, theory of knowledge
Epistemologie, theorie van kennis
Tabellen:Geen tabellen
K 1628Methodology
Methodologie
Tabellen:Geen tabellen
K 1630Ontology
Ontologie
Tabellen:Geen tabellen
K 1640Cosmology
Kosmologie
Tabellen:Geen tabellen
K 1647Theory of value
Theorie van waarde
Tabellen:Geen tabellen
K 1649Special topics
Bijzondere onderwerpen
Tabellen:Geen tabellen
K 1651Periodicals
Periodieken
Tabellen:Geen tabellen
K 1652Societies
Gemeenschappen
Tabellen:Geen tabellen
K 1653Miscellany
Diversen
Tabellen:Geen tabellen
K 1654Bibliographies
Bibliografieën
Tabellen:Geen tabellen
K 1655Study and teaching
Studie en onderwijs
Tabellen:Geen tabellen
K 1656Dictionaries
Woordenboeken
Tabellen:Geen tabellen
K 1657Compends
Compendia
Tabellen:Geen tabellen
K 1658History
Geschiedenis
Tabellen:Geen tabellen
K 1658.1History - China
Geschiedenis - China
Tabellen:Geen tabellen
K 1658.4History - Japan and Korea
Geschiedenis - Japan en Korea
Tabellen:Geen tabellen
K 1658.5History - India
Geschiedenis - India
Tabellen:Geen tabellen
K 1658.6History - occident
Geschiedenis - westen
Tabellen:Geen tabellen
K 1660Chinese - collective
Chinese - collectief
Tabellen:Geen tabellen
K 1661Chinese - individual
Chinese - individueel
Subdivision by dates of authors
Tabellen:3 ►►►
K 1670Japanese - collective
Japanse - collectief
Tabellen:Geen tabellen
K 1671Nara-Heian period (700-1186)
Nara-Heian periode (700-1186)
Tabellen:Geen tabellen
K 1672Kamakura-Muromachi period (1186-1603)
Kamakura-Muromachi periode (1186-1603)
Tabellen:Geen tabellen
K 1673Tokugawa period (1603-1911)
Tokugawa periode (1603-1911)
Tabellen:Geen tabellen
K 1674Present age (1912-now)
Moderne tijd (1912-nu)
Tabellen:Geen tabellen
K 1676Indian - collective
Indiaas - collectief
Tabellen:Geen tabellen
K 1677Indian - individual
Indiaas - individueel
Tabellen:Geen tabellen
K 1678Occidental - collective
Westers - collectief
Tabellen:Geen tabellen
K 1679Occidental - individual
Westers - individueel
Tabellen:Geen tabellen
K 1681Personal ethics
Persoonlijke ethiek
Here are common moral precepts and anecdotes of good conduct classed. Maxims, mottoes etc., are entered in 5787 (literary miscellany).
Tabellen:Geen tabellen
K 1682Family ethics
Familie ethiek
See 1682.1 - 1682.9 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 1682.1Home life
Gezinsleven
Tabellen:Geen tabellen
K 1682.2Duties of parents and children
Plichten van ouders en kinderen
Tabellen:Geen tabellen
K 1682.3Duties of fathers
Plichten van vaders
Tabellen:Geen tabellen
K 1682.4Duties of mothers
Plichten van moeders
Tabellen:Geen tabellen
K 1682.5Duties of sons and daughters
Plichten van zoons en dochters
Tabellen:Geen tabellen
K 1682.6Duties of brothers and sisters
Plichten van broers en zussen
Tabellen:Geen tabellen
K 1682.7Duties of husbands and wives
Plichten van echtgenoten onderling
Tabellen:Geen tabellen
K 1682.8Duties of masters, mistresses and servants
Plichten van meesters, meesteressen en dienaars
Tabellen:Geen tabellen
K 1682.9Other topics concerning family ethics
Andere onderwerpen m.b.t. familie ethiek
Tabellen:Geen tabellen
K 1683Sexual ethics
Seksuele ethiek
Tabellen:Geen tabellen
K 1684Social ethics
Sociale ethiek
Tabellen:Geen tabellen
K 1685Political ethics
Politieke ethiek
See 1685.1 - 1685.8 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 1685.1Political ethics: leadership
Politieke ethiek: leiderschap
Tabellen:Geen tabellen
K 1685.2Political ethics: duties of public officers
Politieke ethiek: plichten van ambtenaren
Tabellen:Geen tabellen
K 1685.3Political ethics: duties of monarchs and ministers
Politieke ethiek: plichten van monarchen en ministers
Tabellen:Geen tabellen
K 1685.4Political ethics: monarchs
Politieke ethiek: monarchen
Tabellen:Geen tabellen
K 1685.5Political ethics: ministers
Politieke ethiek: ministers
Tabellen:Geen tabellen
K 1685.6Political ethics: duties of citizens, patriotism
Politieke ethiek: plichten van burgers, patriotisme
Tabellen:Geen tabellen
K 1685.7Political ethics: bushidō (the way of the warrior)
Politieke ethiek: bushidō (de weg van de krijger)
See 4165
Tabellen:Geen tabellen
K 1685.8Political ethics: international ethics
Politieke ethiek: internationale ethiek
Tabellen:Geen tabellen
K 1686Chinese imperial rescripts
Chinese keizerlijke rescripten
Tabellen:3 ►►►
K 1686.9Japanese imperial rescripts
Japanse keizerlijke rescripten
Tabellen:Geen tabellen
K 1687Professional and business ethics
Professionele en zakelijke ethiek
Tabellen:Geen tabellen
K 1688Ethics of amusements
Ethiek van amusement
Tabellen:Geen tabellen
K 1689Other ethical topics
Andere ethische onderwerpen
Tabellen:Geen tabellen
K 1700General
Algemeen
Tabellen:1 ►►►
K 1710Science of religion
Wetenschap van religie
Tabellen:Geen tabellen
K 1712Psychology of religion
Psychologie van religie
Tabellen:Geen tabellen
K 1714Sociology of religion, religion and folklore
Sociologie van religie, religie en folklore
Tabellen:Geen tabellen
K 1715Philosophy of religion
Filosofie van religie
Tabellen:Geen tabellen
K 1717Religion and philosophy
Religie en filosofie
Tabellen:Geen tabellen
K 1718Religion and science
Religie en wetenschap
Tabellen:Geen tabellen
K 1720Origin of religions
Oorsprong van religies
Tabellen:Geen tabellen
K 1721Comparative religion
Vergelijkende religie
See 1751-1779 for history of religions in individual countries
Tabellen:Geen tabellen
K 1722Universal religion
Universele religie
Tabellen:Geen tabellen
K 1723Primitive religions
Primitieve religies
See 1723.1-1723.8 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 1723.1Primitive religions: popular beliefs
Primitieve religies: volksgeloven
Tabellen:Geen tabellen
K 1723.2Primitive religions: shamanism
Primitieve religies: shamanisme
Tabellen:Geen tabellen
K 1723.3Primitive religions: nature worship
Primitieve religies: natuuraanbidding
Tabellen:Geen tabellen
K 1723.4Primitive religions: fetishism
Primitieve religies: fetisjisme
Tabellen:Geen tabellen
K 1723.5Primitive religions: talismans and amulets
Primitieve religies: talismannen en amuletten
Tabellen:Geen tabellen
K 1723.7Primitive religions: ancestor worship
Primitieve religies: voorouderverering
Tabellen:Geen tabellen
K 1723.8Witchcraft as a primitive religion
Hekserij als primitieve religie
Tabellen:Geen tabellen
K 1724Mysticism
Mysticisme
Tabellen:Geen tabellen
K 1725Theism
Theïsme
Tabellen:Geen tabellen
K 1726Pantheism and atheism
Pantheïsme en atheïsme
Tabellen:Geen tabellen
K 1727Faith and belief, salvation
Vertrouwen en geloof, redding
Tabellen:Geen tabellen
K 1728Enlightenment, emancipation
Verlichting, emancipatie
Tabellen:Geen tabellen
K 1729Immortality, transmigration
Onsterfelijkheid, transmigratie
Tabellen:Geen tabellen
K 1730General and comparative works
Algemene en vergelijkende werken
Tabellen:Geen tabellen
K 1731Chinese
Chinese
Tabellen:Geen tabellen
K 1732Mythology of other races in China
Mythologie van andere rassen in China
Tabellen:Geen tabellen
K 1733Japanese
Japanse
Tabellen:Geen tabellen
K 1734Korean
Koreaanse
Tabellen:Geen tabellen
K 1734.8Formosan
Formosaanse
Tabellen:Geen tabellen
K 1734.9Ryūkyū
Ryūkyū
Tabellen:Geen tabellen
K 1735Hindu
Hindu
Tabellen:Geen tabellen
K 1736Mythology of other oriental countries
Mythologie van andere oosterse landen
See 1736.1-1736.6 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 1736.1Burmese
Burmese
Tabellen:Geen tabellen
K 1736.2Siamese
Siamese
Tabellen:Geen tabellen
K 1736.3Annamese
Annamese
Tabellen:Geen tabellen
K 1736.4Philippine
Filippijnse
Tabellen:Geen tabellen
K 1736.5Malayan
Maleisische
Tabellen:Geen tabellen
K 1736.6Javanese and Sumatran
Javaanse en Sumatraanse
Tabellen:Geen tabellen
K 1737Greek and Roman
Griekse en Romeinse
Tabellen:Geen tabellen
K 1738Other countries
Andere landen
Tabellen:Geen tabellen
K 1739General; popular superstitions
Algemeen; populaire bijgeloven
Tabellen:Geen tabellen
K 1740Divination by the "Book of Changes"
Vergoddelijking door het "Boek van Veranderingen"
Tabellen:Geen tabellen
K 1741Divination by all other means than the "Book of Changes"
Vergoddelijking door alle andere middelen dan het "Boek van Veranderingen"
Tabellen:Geen tabellen
K 1742Astrology
Astrologie
Tabellen:Geen tabellen
K 1742.5Dream explanations
Verklaring van dromen
Tabellen:Geen tabellen
K 1743Divination by the positive and negative principles and the "law of five elements"
Vergoddelijking door de positieve en negatieve principes en de "wet van vijf elementen"
Tabellen:Geen tabellen
K 1744Ch'i-mên-tun-chia (manipulation of yin & yang to obscure the body etc. (Morohashi))
Ch'i-mên-tun-chia (manipulatie van yin & yang om het lichaam te vervagen etc. (Morohashi))
Tabellen:Geen tabellen
K 1745Physiognomy
Fysionomie
Tabellen:Geen tabellen
K 1746Fortune telling
Toekomstvoorspelling
Tabellen:Geen tabellen
K 1747Geomancy
Geomantiek
Tabellen:Geen tabellen
K 1748Witchcraft, demonology
Hekserij, demonologie
Tabellen:Geen tabellen
K 1749Miscellaneous superstitious arts
Diverse bijgelovige kunsten
Tabellen:Geen tabellen
K 1750General history of world religions
Algemene geschiedenis van wereldreligies
Tabellen:Geen tabellen
K 1751History of religions in Asia
Geschiedenis van religies in Azië
Tabellen:Geen tabellen
K 1752History of religions in China
Geschiedenis van religies in China
See 1753-1759 for subdivision in periods
Tabellen:Geen tabellen
K 1753Earliest to Han Dynasty (? to 106 B.C.)
Vroegste periode tot Han Dynastie (? tot 106 v.Chr.)
Tabellen:Geen tabellen
K 1754Han Dynasty to Sui Dynasty (206 B.C. - 589 A.D.)
Han Dynastie tot Sui Dynastie (206 v.Chr. - 589 n.Chr.)
Tabellen:Geen tabellen
K 1755Sui, T'ang and the Five Short Dynasties (589-960)
Sui, T'ang en de Vijf Korte Dynastieën (589-960)
Tabellen:Geen tabellen
K 1756Sung and Yüan Dynasties (960-1368)
Sung en Yüan Dynastieën (960-1368)
Tabellen:Geen tabellen
K 1757Ming Dynasty (1368-1644)
Ming Dynastie (1368-1644)
Tabellen:Geen tabellen
K 1758Ch'ing Dynasty (1644-1912)
Ch'ing Dynastie (1644-1912)
Tabellen:Geen tabellen
K 1759The Republic (1912-now)
De Republiek (1912-nu)
Tabellen:Geen tabellen
K 1760History of religions in Japan
Geschiedenis van religies in Japan
Tabellen:3 ►►►
K 1770History of religions in India
Geschiedenis van religies in India
Tabellen:Geen tabellen
K 1771History of religions in other Asiatic countries
Geschiedenis van religies in andere Aziatische landen
Tabellen:Geen tabellen
K 1772America
Amerika
Tabellen:Geen tabellen
K 1773Britain
Groot-Brittannië
Tabellen:Geen tabellen
K 1774France
Frankrijk
Tabellen:Geen tabellen
K 1775Germany
Duitsland
Tabellen:Geen tabellen
K 1776Italy
Italië
Tabellen:Geen tabellen
K 1777Spain
Spanje
Tabellen:Geen tabellen
K 1778Russia
Rusland
Tabellen:Geen tabellen
K 1779Other occidental countries
Andere westerse landen
Tabellen:Geen tabellen
K 1781Rituals
Rituelen
Tabellen:Geen tabellen
K 1782Worship of heaven and earth
Aanbidding van hemel en aarde
Periodical subdivision by authors
Tabellen:3 ►►►
K 1783Local district temples
Tempels in locale districten
Tabellen:2 ►►►
K 1784Imperial ancestral temples
Tempels van keizerlijke voorouders
Tabellen:3 ►►►
K 1786.1General treatises
Algemene verhandelingen
Tabellen:Geen tabellen
K 1786.2Genealogies
Genealogieën
Tabellen:Geen tabellen
K 1786.8Rituals
Rituelen
Tabellen:Geen tabellen
K 1787Confucian temple in Ch'ü-fu
Confucianistische tempel in Ch'ü-fu
Tabellen:Geen tabellen
K 1788Confucian temples in various places
Confucianistische tempels in diverse plaatsen
Tabellen:2 ►►►
K 1789Disciples' tablets in Confucian temples
Tabletten van discipelen in Confucianistische tempels
Tabellen:Geen tabellen
K 1790Confucianism as a religion
Confucianisme als religie
Tabellen:Geen tabellen
K 1795Kuan Yü
Kuan Yü
Tabellen:Geen tabellen
K 1796Yüeh Fei
Yüeh Fei
Tabellen:Geen tabellen
K 1798Other local cults
Andere lokale culti
Tabellen:Geen tabellen
K 1801Periodicals
Periodieken
Tabellen:Geen tabellen
K 1802Societies, conferences
Gemeenschappen, conferenties
Tabellen:Geen tabellen
K 1803Collections (Tripitaka etc. in sets)
Collecties (Tripitaka etc. in sets)
Tabellen:Geen tabellen
K 1804Selections
Selecties
Tabellen:Geen tabellen
K 1805Collected works of Chinese authors
Verzamelde werken van Chinese auteurs
See 1805.2-1805.8 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 1805.2Collected works of several Chinese authors
Verzamelde werken van diverse Chinese auteurs
Tabellen:Geen tabellen
K 1805.4Collected works of one Chinese author
Verzamelde werken van één Chinese auteur
Tabellen:Geen tabellen
K 1805.6Miscellaneous writings of several Chinese authors
Diverse geschriften van diverse Chinese auteurs
Tabellen:Geen tabellen
K 1805.8Miscellaneous writings of one Chinese author
Diverse geschriften van één Chinese auteur
Tabellen:Geen tabellen
K 1806Collected works of Japanese and other authors
Verzamelde werken van Japanse en andere auteurs
See 1806.2-1806.8 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 1806.2Collected works of several Japanese and other authors
Verzamelde werken van diverse Japanse en andere auteurs
Tabellen:Geen tabellen
K 1806.4Collected works of one Japanese or other author
Verzamelde werken van één Japanse of andere auteur
Tabellen:Geen tabellen
K 1806.6Miscellaneous writings of several Japanese or other authors
Diverse geschriften van diverse Japanse of andere auteurs
Tabellen:Geen tabellen
K 1806.8Miscellaneous writings of one Japanese or other author
Diverse geschriften van één Japanse of andere auteur
Tabellen:Geen tabellen
K 1807Bibliography
Bibliografie
Tabellen:Geen tabellen
K 1807.9Annotations
Annotaties
解題
Tabellen:Geen tabellen
K 1808Study and teaching
Studie en onderwijs
Tabellen:Geen tabellen
K 1809Encyclopedias
Encyclopedieën
Tabellen:Geen tabellen
K 1810Dictionaries
Woordenboeken
Tabellen:Geen tabellen
K 1812Compends; general treatises
Compendia; algemene verhandelingen
Tabellen:Geen tabellen
K 1812.5Compends and general treatises of Mahayana Buddhism
Compendia en algemene verhandelingen van Mahayana Boeddhisme
Tabellen:Geen tabellen
K 1813Theory and philosophy concerning Buddhism
Theorie en filosofie m.b.t. Boeddhisme
Tabellen:Geen tabellen
K 1813.1Theory and philosophy: Buddhology
Theorie en filosofie: Boeddhologie
Tabellen:Geen tabellen
K 1813.3Theory and philosophy: early Buddhism
Theorie en filosofie: vroege Boeddhisme
Tabellen:Geen tabellen
K 1813.8Inmei
Inmei
因明
Tabellen:Geen tabellen
K 1815Sūtra-pitaka - all unspecified sutras are placed here
Sūtra-pitaka - alle niet nader gespecificeerde sutras worden hier geplaatst
Tabellen:1 ►►►
K 1816Āgamas (Nikayās: Digha-, Majjhima-, Samyutta-, Ańguttara-, Khuddaka-)
Āgamas (Nikayās: Digha-, Majjhima-, Samyutta-, Ańguttara-, Khuddaka-)
Tabellen:Geen tabellen
K 1817Avadāna (Dhammapada, Jātaka, etc.)
Avadāna (Dhammapada, Jātaka, etc.)
Tabellen:Geen tabellen
K 1818Prajńāpāramitā
Prajńāpāramitā
Tabellen:Geen tabellen
K 1819Saddharmapundarika (Hokekyō, Lotus sutra)
Saddharmapundarika (Hokekyō, Lotus sutra)
法華経
Tabellen:Geen tabellen
K 1820Avatamsaka (Kegonkyō)
Avatamsaka (Kegonkyō)
華厳経
Tabellen:Geen tabellen
K 1821Ratnakūta
Ratnakūta
Tabellen:Geen tabellen
K 1822Mahāsannipāta
Mahāsannipāta
Tabellen:Geen tabellen
K 1823Nirvāna
Nirvāna
Tabellen:Geen tabellen
K 1824Collection of various sūtras (Vimalakirti, etc.)
Verzameling van diverse sūtras (Vimalakirti, etc.)
Tabellen:Geen tabellen
K 1825Mantrayāna or Tantrayāna
Mantrayāna of Tantrayāna
Tabellen:Geen tabellen
K 1826Spurious and apocryphal works
Onechte en ongeloofwaardige werken
Tabellen:Geen tabellen
K 1828Hīnayāna-vinaya
Hīnayāna-vinaya
Tabellen:Geen tabellen
K 1830Mahāyāna-vinaya
Mahāyāna-vinaya
Tabellen:Geen tabellen
K 1832Miscellaneous vinaya
Diverse vinaya
Tabellen:Geen tabellen
K 1834Expository works on sūtras
Verklarende werken over sūtras
Tabellen:Geen tabellen
K 1835Abhidharma
Abhidharma
Tabellen:Geen tabellen
K 1836Mādhyamika
Mādhyamika
Tabellen:Geen tabellen
K 1837Yoga
Yoga
Tabellen:Geen tabellen
K 1838Mantra, dhāram
Mantra, dhāram
Tabellen:Geen tabellen
K 1839Çastra (or Sāstra)
Çastra (of Sāstra)
Tabellen:Geen tabellen
K 1840General
Algemeen
Tabellen:Geen tabellen
K 1841Festivals, calendars
Festivals, kalenders
Tabellen:Geen tabellen
K 1842Assembly for preaching or worship
Bijeenkomst voor preek of aanbidding
Tabellen:Geen tabellen
K 1843Precepts, commandments
Geboden
Tabellen:Geen tabellen
K 1844Initiation into discipleship
Inwijding in volgelingschap
Tabellen:Geen tabellen
K 1845Prayers
Gebeden
Tabellen:Geen tabellen
K 1845.5Nenbutsu
Nenbutsu
念仏
Tabellen:Geen tabellen
K 1846Offering prayers and sacrifices to departed spirits
Aanbieden van gebeden en offers aan heengegane zielen
Tabellen:Geen tabellen
K 1847Dresses, furniture, sacred articles, etc.
Kleding, meubilair, heilige artikelen, etc.
Tabellen:Geen tabellen
K 1852Hymn-chanting and sūtra-reading
Hymne-gezang en sūtra-lezing
Tabellen:Geen tabellen
K 1854Ceremonies of repentance
Ceremonies van berouw
Tabellen:Geen tabellen
K 1855Buddhist life
Boeddhistisch leven
Tabellen:Geen tabellen
K 1856Pelgrimage
Pelgrimage
巡礼
Tabellen:Geen tabellen
K 1857General
Algemeen
Tabellen:Geen tabellen
K 1858Relation with Brahmanism and Hinduism
Relatie met Brahmanisme en Hindoeïsme
Tabellen:Geen tabellen
K 1859Relation with Confucianism
Relatie met Confucianisme
Tabellen:Geen tabellen
K 1860Relation with Taoism
Relatie met Taoïsme
Tabellen:Geen tabellen
K 1861Relation with Shintoism
Relatie met Shintoïsme
Tabellen:Geen tabellen
K 1862Relation with Christianity
Relatie met het Christendom
Tabellen:Geen tabellen
K 1863Relation with Mohammedanism
Relatie met Mohammedanism
Tabellen:Geen tabellen
K 1864Relation with other religions
Relatie met andere religies
Tabellen:Geen tabellen
K 1864.5Buddhism and science
Boeddhisme en wetenschap
Tabellen:Geen tabellen
K 1865Buddhist associations
Boeddhistische verenigingen
Tabellen:Geen tabellen
K 1866Buddhist education
Boeddhistisch onderwijs
Tabellen:Geen tabellen
K 1867Miscellaneous (narrative Buddhist literature for laymen)
Diversen (verhalende Boeddhistische literatuur voor leken)
Tabellen:Geen tabellen
K 1867.5Buddhist poetry, hymns
Boeddhistische poëzie, hymnes
Tabellen:Geen tabellen
K 1867.6Buddhist influence in literature
Boeddhistische invloed op literatuur
Tabellen:Geen tabellen
K 1868General treatises
Algemene verhandelingen
Tabellen:Geen tabellen
K 1869Satya-siddhi-śāstra (Ch'eng-shih, Jōjitsushū)
Satya-siddhi-śāstra (Ch'eng-shih, Jōjitsushū)
Tabellen:C ►►►
K 1870Abhidharma-kośa-śāstra (Chü-shê, Kushashū)
Abhidharma-kośa-śāstra (Chü-shê, Kushashū)
倶舎宗
Tabellen:C ►►►
K 1871Three Śāstra (San-lun, Sanronshū)
Drie Śāstra (San-lun, Sanronshū)
三論宗
Tabellen:C ►►►
K 1872Dharma-lakşaņa (Fa-hsiang, Hossōshū)
Dharma-lakşaņa (Fa-hsiang, Hossōshū)
法相宗
Tabellen:C ►►►
K 1873T'ien-tai, Tendaishū
T'ien-tai, Tendaishū
天台宗
Tabellen:C ►►►
K 1874Avatamsaka-sūtra (Hua-yen, Kegonshū)
Avatamsaka-sūtra (Hua-yen, Kegonshū)
華厳宗
Tabellen:C ►►►
K 1875Vinaya (Lü, Ritsushū)
Vinaya (Lü, Ritsushū)
律宗
Tabellen:C ►►►
K 1876Mantra (Chên-yen, Shingonshū)
Mantra (Chên-yen, Shingonshū)
真言宗
Tabellen:C ►►►
K 1877Pure Land (Sukhāvatī, Jōdoshū)
Reine Land (Sukhāvatī, Jōdoshū)
浄土宗
Tabellen:C ►►►
K 1878Yūzū nenbutsu shū, Jishū
Yūzū nenbutsu shū, Jishū
融通念仏宗、時宗
Tabellen:C ►►►
K 1879Shinshū
Shinshū
真宗
Tabellen:C ►►►
K 1880Dhyāna (Ch'an, Zenshū)
Dhyāna (Ch'an, Zenshū)
禅宗
Tabellen:C ►►►
K 1881Branches of Zen sect
Takken van de Zen sekte
禅宗各派
See 1881.1-1881.3 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 1881.1Rinzaishū (Lin-chi-tsung)
Rinzaishū (Lin-chi-tsung)
臨済宗
Tabellen:C ►►►
K 1881.2Sōtōshū (Ts'ao-tung-tsung)
Sōtōshū (Ts'ao-tung-tsung)
曹洞宗
Tabellen:C ►►►
K 1881.3Ōbakushū (Huang-pai-tsung)
Ōbakushū (Huang-pai-tsung)
黄檗宗
Tabellen:C ►►►
K 1882Nichirenshū
Nichirenshū
日蓮宗
Tabellen:C ►►►
K 1882.9Sōka gakkai
Sōka gakkai
創価学会
Tabellen:C ►►►
K 1883Other sects (Reiyūkai etc.)
Andere sektes (Reiyūkai etc.)
Tabellen:C ►►►
K 1884General works (history of a particular sect is grouped under that sect)
Algemene werken (geschiedenis van een specifieke sekte is gegroepeerd onder die sekte)
See 1868-1883
Tabellen:Geen tabellen
K 1885India
India
Tabellen:3 ►►►
K 1886Central and southern Asia
Centraal en zuid Azië
Tabellen:3 ►►►
K 1887China
China
中国
Tabellen:3 ►►►
K 1888Tibet, Mongolia
Tibet, Mongolië
Tabellen:3 ►►►
K 1889Korea
Korea
韓国、朝鮮
Tabellen:3 ►►►
K 1890Japan
Japan
日本
Tabellen:3 ►►►
K 1891Europe, America and other lands
Europa, Amerika en andere gebieden
Tabellen:3 ►►►
K 1893Biography of Buddha (Śākyamuni)
Biografie van Boeddha (Śākyamuni)
Tabellen:Geen tabellen
K 1894Biography of Buddha's disciples
Biografie van Boeddha's discipelen
Tabellen:Geen tabellen
K 1895Collective biography of monks and lay workers
Collectieve biografie van monniken en lekenwerkers
Tabellen:Geen tabellen
K 1896India: collective biography
India: collectieve biografie
Tabellen:Geen tabellen
K 1897India: individual biography
India: individuele biografie
Tabellen:Geen tabellen
K 1898China: collective biography
China: collectieve biografie
Tabellen:Geen tabellen
K 1899China: individual biography
China: individuele biografie
Tabellen:Geen tabellen
K 1900Tibet: collective biography
Tibet: collectieve biografie
Tabellen:Geen tabellen
K 1901Tibet: individual biography
Tibet: individuele biografie
Tabellen:Geen tabellen
K 1902Japan: collective biography
Japan: collectieve biografie
Tabellen:Geen tabellen
K 1903Japan: individual biography
Japan: individuele biografie
Tabellen:3 ►►►
K 1904Other countries
Andere landen
Tabellen:Geen tabellen
K 1905.1Geography and travels: general
Geografie en reizen: algemeen
Tabellen:Geen tabellen
K 1905.2Geography and travels: India
Geografie en reizen: India
Tabellen:Geen tabellen
K 1905.3Geography and travels: central and southern Asia
Geografie en reizen: centraal en zuid Azië
Tabellen:Geen tabellen
K 1905.4Geography and travels: China
Geografie en reizen: China
Tabellen:Geen tabellen
K 1905.5Geography and travels: Tibet
Geografie en reizen: Tibet
Tabellen:Geen tabellen
K 1905.6Geography and travels: Korea
Geografie en reizen: Korea
Tabellen:Geen tabellen
K 1905.7Geography and travels: Japan
Geografie en reizen: Japan
Tabellen:Geen tabellen
K 1905.8Geography and travels: other countries
Geography and travels: andere landen
Tabellen:Geen tabellen
K 1906General
Algemeen
Tabellen:Geen tabellen
K 1907India
India
Tabellen:Geen tabellen
K 1908Central and southern Asia
Centraal en zuid Azië
Tabellen:Geen tabellen
K 1909China
China
Tabellen:Geen tabellen
K 1910Tibet
Tibet
Tabellen:Geen tabellen
K 1911Korea
Korea
Subdivide by individual temples
Tabellen:Geen tabellen
K 1912Japan
Japan
Subdivide by individual temples
Tabellen:Geen tabellen
K 1912.1Japan: references
Japan: referenties
日本:参考
Tabellen:Geen tabellen
K 1912.2Japan: historical sources
Japan: historische bronnen
日本:史料
Tabellen:3 ►►►
K 1912.3Japan: general discussions, outlines
Japan: algemene discussies, overzichten
日本:総論、概説
Tabellen:Geen tabellen
K 1912.9Japan: miscellaneous
Japan: diversen
日本:雑
Tabellen:Geen tabellen
K 1913Other countries
Andere landen
Tabellen:Geen tabellen
K 1914General treatises
Algemene verhandelingen
Tabellen:Geen tabellen
K 1914.69Satya-siddhi-śāstra (Ch'eng-shih, Jōjitsushū)
Satya-siddhi-śāstra (Ch'eng-shih, Jōjitsushū)
Tabellen:Geen tabellen
K 1914.70Abhidharma-kośa-śāstra (Chü-shê, Kushashū)
Abhidharma-kośa-śāstra (Chü-shê, Kushashū)
倶舎宗
Tabellen:Geen tabellen
K 1914.71Three Śāstra (San-lun, Sanronshū)
Three Śāstra (San-lun, Sanronshū)
三論宗
Tabellen:Geen tabellen
K 1914.72Dharma-lakşaņa (Fa-hsiang, Hossōshū)
Dharma-lakşaņa (Fa-hsiang, Hossōshū)
法相宗
Tabellen:Geen tabellen
K 1914.73T'ien-tai, Tendaishū
T'ien-tai, Tendaishū
天台宗
Tabellen:Geen tabellen
K 1914.74Avatamsaka-sūtra (Hua-yen, Kegonshū)
Avatamsaka-sūtra (Hua-yen, Kegonshū)
華厳宗
Tabellen:Geen tabellen
K 1914.75Vinaya (Lü, Ritsushū)
Vinaya (Lü, Ritsushū)
律宗
Tabellen:Geen tabellen
K 1914.76Mantra (Chên-yen, Shingonshū)
Mantra (Chên-yen, Shingonshū)
真言宗
Tabellen:Geen tabellen
K 1914.77Pure Land (Sukhāvatī, Jōdoshū)
Pure Land (Sukhāvatī, Jōdoshū)
浄土宗
Tabellen:Geen tabellen
K 1914.78Yūzū nenbutsu shū, Jishū
Yūzū nenbutsu shū, Jishū
融通念仏宗、時宗
Tabellen:Geen tabellen
K 1914.79Shinshū
Shinshū
真宗
Tabellen:Geen tabellen
K 1914.80Dhyāna (Ch'an, Zenshū)
Dhyāna (Ch'an, Zenshū)
禅宗
Tabellen:Geen tabellen
K 1914.81Branches of Zen sect
Takken van de Zen sekte
禅宗各派
Tabellen:Geen tabellen
K 1914.82Nichirenshū
Nichirenshū
日蓮宗
Tabellen:Geen tabellen
K 1914.83Other sects (Reiyūkai etc.)
Andere sektes (Reiyūkai etc.)
Tabellen:Geen tabellen
K 1915Buddha icons
Boeddha ikonen
Tabellen:Geen tabellen
K 1915.5Mudiā
Mudiā
Tabellen:Geen tabellen
K 1916Portraits of founders of sects
Potretten van oprichters van sektes
Tabellen:Geen tabellen
K 1917Other pictures (wall paintings, mandalas, etc.)
Andere afbeeldingen (muurschilderingen, mandala's, etc.)
Tabellen:Geen tabellen
K 1918Sculpture and plastic arts
Sculptuur en plastic kunsten
Tabellen:Geen tabellen
K 1918.2Gardens
Tuinen
Tabellen:Geen tabellen
K 1919.7Miscellaneous
Diversen
See 6561-6563 for architecture
Tabellen:Geen tabellen
K 1919.8Buddhist art miscellany
Boeddhistische kunst varia
Tabellen:Geen tabellen
K 1920General
Algemeen
Tabellen:1 ►►►
K 1922.1Canonical works
Kanonieke werken
Tabellen:Geen tabellen
K 1922.2Charm
Amuletten
Tabellen:Geen tabellen
K 1922.24Secrets for understanding the canons
Geheimen om de canons te begrijpen
Tabellen:Geen tabellen
K 1922.27Portraits of deities and spirits
Portretten van godheden en geesten
Tabellen:Geen tabellen
K 1922.3Chronologies
Chonologieën
Tabellen:Geen tabellen
K 1922.4Rules for repentance and abstinence
Regels voor berouw en onthouding
Tabellen:Geen tabellen
K 1922.5Rituals
Rituelen
Tabellen:Geen tabellen
K 1922.6Ways of practicing occultism etc.
Manieren om occultisme e.d. te bedrijven
Tabellen:Geen tabellen
K 1922.7Ways of practicing alchemy etc.
Manieren om alchemie e.d. te bedrijven
Tabellen:Geen tabellen
K 1922.8Biographies
Biografieën
Tabellen:Geen tabellen
K 1922.9Eulogies
Lofspraken
Tabellen:Geen tabellen
K 1922.95Memorials to the gods
Monumenten voor de goden
Tabellen:Geen tabellen
K 1925Tai Hsüan
Tai Hsüan
Tabellen:Geen tabellen
K 1926Tai P'ing
Tai P'ing
Tabellen:Geen tabellen
K 1927Tai Ch'ing
Tai Ch'ing
Tabellen:Geen tabellen
K 1928Cheng I
Cheng I
Tabellen:Geen tabellen
K 1929Rituals and practices
Rituelen en praktijken
Tabellen:Geen tabellen
K 1930Apologetics
Geloofsverdedigingen
See 1930.1-1930.3 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 1930.1Relation with other religions
Relatie met andere religies
Tabellen:Geen tabellen
K 1930.2Relation with Confucianism
Relatie met Confucianisme
Tabellen:Geen tabellen
K 1930.3Relation with Buddhism
Relatie met Boeddhisme
Tabellen:Geen tabellen
K 1931Sects
Sektes
Tabellen:Geen tabellen
K 1932History
Geschiedenis
Tabellen:Geen tabellen
K 1933Biography of famous Taoists
Biografie van beroemde Taoïsten
Tabellen:Geen tabellen
K 1935Geography and travels
Geografie en reizen
Tabellen:Geen tabellen
K 1936Monasteries and temples
Kloosters en tempels
Tabellen:Geen tabellen
K 1937Taoist art
Taoïstische kunst
Tabellen:Geen tabellen
K 1938Miscellany
Varia
Tabellen:Geen tabellen
K 1940General
Algemeen
Tabellen:1 ►►►
K 1941Shintō philosophy, Shintō theology
Shintō filosofie, Shintō theologie
Tabellen:3 ►►►
K 1942Shintō as national polity
Shintō als nationale bestuursvorm
See 4772; see 4775; see 3409.5
Tabellen:Geen tabellen
K 1943Sacred treasures
Heilige schatten
Tabellen:Geen tabellen
K 1944Shrines and gods in general
Schrijnen en goden in het algemeen
Tabellen:Geen tabellen
K 1944.1History
Geschiedenis
Tabellen:Geen tabellen
K 1944.2Register of gods
Register van goden
Tabellen:Geen tabellen
K 1944.3Ranks of gods
Rangen van goden
Tabellen:Geen tabellen
K 1944.4Shrines in general
Schrijnen in het algemeen
Tabellen:Geen tabellen
K 1944.5Lists of shrines
Lijsten van schrijnen
Tabellen:Geen tabellen
K 1944.6Shrines established by imperial government
Schrijnen gevestigd door de keizerlijke regering
Tabellen:Geen tabellen
K 1944.71Nijūni-sha
Nijūni-sha
二十二社
Tabellen:Geen tabellen
K 1944.73Ichinomiya
Ichinomiya
一宮
Tabellen:Geen tabellen
K 1944.75Sōsha
Sōsha
總社
Tabellen:Geen tabellen
K 1944.77Shōkonsha, Yasukuni jinja
Shōkonsha, Yasukuni jinja
招魂社、靖国神社
Tabellen:Geen tabellen
K 1944.8Local shrines
Lokale schrijnen
Tabellen:Geen tabellen
K 1944.9Land of shrines
Domein van schrijnen
Tabellen:Geen tabellen
K 1945Individual shrines
Individuele schrijnen
Tabellen:Geen tabellen
K 1946Individual gods
Individuele goden
Tabellen:Geen tabellen
K 1947Sacred books
Heilige boeken
神典
Tabellen:Geen tabellen
K 1947.1Kojiki (Furukotobumi) Shinten
Kojiki (Furukotobumi) Shinten
古事記神典
Tabellen:Geen tabellen
K 1947.2Nihon shoki jindai no maki
Nihon shoki jindai no maki
日本書紀神代巻
Tabellen:Geen tabellen
K 1947.3Kogo shūi
Kogo shūi
古語拾遺
Tabellen:Geen tabellen
K 1947.4Sacred books: Norito
Heilige boeken: Norito
祝詞
See 1948.17
Tabellen:Geen tabellen
K 1947.5Sacred books: Harai
Heilige boeken: Harai
Tabellen:Geen tabellen
K 1947.6Yogoto
Yogoto
Tabellen:Geen tabellen
K 1947.7Senmyō
Senmyō
宣命
Tabellen:Geen tabellen
K 1947.8Saimon, Ganmon
Saimon, Ganmon
祭文、願文
Tabellen:Geen tabellen
K 1947.9Pseudepigrapha
Pseudepigrafen
疑偽神典
See 1947.91-1947.98 for subdivision. Documents wrongfully attributed to Shintoism.
Tabellen:Geen tabellen
K 1947.91Ise nisho kōtaijingū gochinza honen
Ise nisho kōtaijingū gochinza honen
伊勢二所皇太神宮御鎮座本縁
Tabellen:Geen tabellen
K 1947.92Jinnō jitsuroku
Jinnō jitsuroku
神皇實録
Tabellen:Geen tabellen
K 1947.93Shintō gobu no sho
Shintō gobu no sho
神道五部の書
Tabellen:Geen tabellen
K 1947.94Jinbekki
Jinbekki
神別記
Tabellen:Geen tabellen
K 1947.95Tenshoki
Tenshoki
天書記
Tabellen:Geen tabellen
K 1947.96Bettenjinki
Bettenjinki
別天神記
Tabellen:Geen tabellen
K 1947.97Jōki
Jōki
上記
Tabellen:Geen tabellen
K 1947.98Sendai kuji honki
Sendai kuji honki
先代舊事本紀
Tabellen:Geen tabellen
K 1948Rituals, divine service
Rituelen, godsdienst
Tabellen:Geen tabellen
K 1948.1Practice
Uitoefening
See 1948.11-1948.19 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 1948.11Rites and ceremonies
Rites en ceremonies
Tabellen:Geen tabellen
K 1948.12Sacraments, ordinances
Sacramenten, religieuze plechtigheden
Tabellen:Geen tabellen
K 1948.13Abstinence, fasting
Onthouding, vasten
Tabellen:Geen tabellen
K 1948.15Music
Muziek
Tabellen:Geen tabellen
K 1948.17Rituals, practice: Norito
Rituelen, uitoefening: Norito
祝詞
See 1947.4 and 1948.18
Tabellen:Geen tabellen
K 1948.18Composition of Norito
Compositie van Norito
祝詞作文
See 1947.4 and 1948.17
Tabellen:Geen tabellen
K 1948.19Rituals, practice: Harai
Rituelen, uitoefening: Harai
Tabellen:Geen tabellen
K 1948.2Furnishing
Inrichting
See 1948.23-1948.28 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 1948.23Furnishing: vestment and ornaments
Inrichting: gewaden en ornamenten
Tabellen:Geen tabellen
K 1948.24Furnishing: sacred tools
Inrichting: heilige instrumenten
Tabellen:Geen tabellen
K 1948.26Furnishing: sacrifice
Inrichting: offerande
Tabellen:Geen tabellen
K 1948.28Furnishing: paper or silk cuttings for hanging
Inrichting: papieren of zijden lappen om op te hangen
Tabellen:Geen tabellen
K 1948.3Ōnie no matsuri (great thanksgiving service after the enthronement)
Ōnie no matsuri (grote dankdienst na de kroning)
大嘗祭
See 1948.31-1948.39 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 1948.31Ōnie no matsuri: location
Ōnie no matsuri: locatie
大嘗祭
Tabellen:Geen tabellen
K 1948.32Ōnie no matsuri: purification
Ōnie no matsuri: purificatie
大嘗祭
Tabellen:Geen tabellen
K 1948.33Ōnie no matsuri: imperial messenger for collecting
Ōnie no matsuri: keizerlijke boodschapper voor collecteren
大嘗祭
Tabellen:Geen tabellen
K 1948.34Ōnie no matsuri: Yoshi no hōei
Ōnie no matsuri: Yoshi no hōei
大嘗祭
Tabellen:Geen tabellen
K 1948.35Ōnie no matsuri: prayers, music and dance
Ōnie no matsuri: gebeden, muziek en dans
大嘗祭
Tabellen:Geen tabellen
K 1948.36Ōnie no matsuri: furnishing
Ōnie no matsuri: spullen
大嘗祭
Tabellen:Geen tabellen
K 1948.37Ōnie no matsuri: vestments and ornaments
Ōnie no matsuri: gewaden en ornamenten
大嘗祭
Tabellen:Geen tabellen
K 1948.38Ōnie no matsuri: sacrifice and supplies
Ōnie no matsuri: offers en voorraad
大嘗祭
Tabellen:Geen tabellen
K 1948.39Ōnie no matsuri: waka and honbun
Ōnie no matsuri: waka en honbun
大嘗祭:和歌と本文
Tabellen:Geen tabellen
K 1948.4Ordinary divine service
Normale godsdienst
See 1948.41-1948.49 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 1948.41Ordinary divine service: calendar; festivals and fasts
Normale godsdienst: kalender; festivals en vastentijd
Tabellen:Geen tabellen
K 1948.42Ordinary divine service: Toshigoi no matsuri (prayer for abundant year, February 4)
Normale godsdienst: Toshigoi no matsuri (gebed voor een overvloedig jaar, 4 februari)
祈年の祭
Tabellen:Geen tabellen
K 1948.43Ordinary divine service: Kanname matsuri (thanksgiving, October 17)
Normale godsdienst: Kanname matsuri (dankdienst, 17 oktober)
神嘗の祭
Tabellen:Geen tabellen
K 1948.44Ordinary divine service: Niiname matsuri (harvest festival, November 23)
Normale godsdienst: Niiname matsuri (oogstfestival, 23 november)
新嘗祭
Tabellen:Geen tabellen
K 1948.45Ordinary divine service: Ōmitamafuri no matsuri (imperial requiem, November 22)
Normale godsdienst: Ōmitamafuri no matsuri (keizerlijk requiem, 22 november)
御鎮魂祭
Tabellen:Geen tabellen
K 1948.46Ordinary divine service: Ōtonohogai (prayer for the security of palaces)
Normale godsdienst: Ōtonohogai (gebed voor de veiligheid van paleizen)
大殿祭
Tabellen:Geen tabellen
K 1948.47Ordinary divine service: Shihōhai (new year service)
Normale godsdienst: Shihōhai (nieuwjaarsdienst)
四方拝
Tabellen:Geen tabellen
K 1948.48Ordinary divine service: Ōharae (purification)
Normale godsdienst: Ōharae (purificatie)
大祓
Tabellen:Geen tabellen
K 1948.49Ordinary divine service: Tsuina (exorcism)
Normale godsdienst: Tsuina (exorcisme)
追儺
Tabellen:Geen tabellen
K 1948.5Casual divine service
Informele godsdienst
Tabellen:Geen tabellen
K 1948.6Prayer and offering
Gebed en offerande
Tabellen:Geen tabellen
K 1948.7Ministry of dead
Diensten voor de doden
See 1948.71 and 1948.72 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 1948.71Ministry of dead: burial
Diensten voor de doden: begrafenis
Tabellen:Geen tabellen
K 1948.72Ministry of dead: worship of the dead
Diensten voor de doden: aanbidding van de doden
Tabellen:Geen tabellen
K 1948.8Divination and taboo
Vergoddelijking en taboe
Tabellen:Geen tabellen
K 1948.9Customs
Gewoonten
Tabellen:Geen tabellen
K 1949Sacerdotal officers
Priesters
Tabellen:Geen tabellen
K 1950Beliefs; testimonials
Geloven; getuigenissen
Tabellen:Geen tabellen
K 1951Apologetics; missionary work
Geloofsverdediging; missionariswerk
Tabellen:Geen tabellen
K 1952Sects
Sektes
宗派
Tabellen:Geen tabellen
K 1953Early shintoism
Vroege shintoïsme
Tabellen:Geen tabellen
K 1954Classical schools
Klassieke scholen
See 1954.1-1954.99 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 1954.1Buddhist shintō
Boeddhistische shintō
仏教神道
See 1954.11-1954.18 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 1954.11Tendai shintō
Tendai shintō
天台神道
Tabellen:Geen tabellen
K 1954.12Shingon shintō
Shingon shintō
真言神道
Tabellen:Geen tabellen
K 1954.13Goryū shintō
Goryū shintō
御流神道
Tabellen:Geen tabellen
K 1954.14Miwa shintō
Miwa shintō
三輪神道
Tabellen:Geen tabellen
K 1954.15Unden shintō
Unden shintō
雲傳神道
Tabellen:Geen tabellen
K 1954.16Tatsukawa shintō
Tatsukawa shintō
立川神道
Tabellen:Geen tabellen
K 1954.17Shūgen shintō
Shūgen shintō
修験神道
Tabellen:Geen tabellen
K 1954.173Shūgen shintō: Tōzanpa
Shūgen shintō: Tōzanpa
修験神道:當山派
Tabellen:Geen tabellen
K 1954.176Shūgen shintō: Honzanpa
Shūgen shintō: Honzanpa
修験神道:本山派
Tabellen:Geen tabellen
K 1954.18Hokke shintō
Hokke shintō
法華神道
Tabellen:Geen tabellen
K 1954.2Ise shintō
Ise shintō
伊勢神道
See 1954.25
Tabellen:Geen tabellen
K 1954.25Ise shintō: jingūkyō
Ise shintō: jingūkyō
伊勢神道:神宮教
Tabellen:Geen tabellen
K 1954.3Yoshida shintō
Yoshida shintō
吉田神道
Tabellen:Geen tabellen
K 1954.35Yamiya shintō
Yamiya shintō
已矢神道
Tabellen:Geen tabellen
K 1954.4Yoshikawa shintō
Yoshikawa shintō
吉川神道
Tabellen:Geen tabellen
K 1954.5Suika shintō
Suika shintō
垂加神道
Tabellen:Geen tabellen
K 1954.6Tsuchimikado shintō
Tsuchimikado shintō
土御門神道
Tabellen:Geen tabellen
K 1954.7Shirakawa shintō
Shirakawa shintō
白川神道
Tabellen:Geen tabellen
K 1954.8Fukko shintō
Fukko shintō
復古神道
Tabellen:Geen tabellen
K 1954.9Confucian shintō
Confucianistisch shintō
Tabellen:Geen tabellen
K 1954.95Mononobe shintō, Inoue shintō
Mononobe shintō, Inoue shintō
物部神道、井上神道
See 1965
Tabellen:Geen tabellen
K 1954.97Umetsuji shintō
Umetsuji shintō
梅辻神道
Tabellen:Geen tabellen
K 1954.98Fujikō
Fujikō
富士講
Tabellen:Geen tabellen
K 1954.99Others (Zakka shintō, Shingaku shintō, etc.)
Overige (Zakka shintō, Shingaku shintō, etc.)
Tabellen:Geen tabellen
K 1955Modern sects
Moderne sektes
All sects not specified under 1956-1969.3 are classed here.
Tabellen:1 ►►►
K 1956Shintō honkyoku
Shintō honkyoku
神道本局
Tabellen:Geen tabellen
K 1957Kurozumi-kyō
Kurozumi-kyō
黒住教
Tabellen:Geen tabellen
K 1958Shintō shūseiha
Shintō shūseiha
神道修成派
Tabellen:Geen tabellen
K 1959Taisha-kyō
Taisha-kyō
大社教
Tabellen:Geen tabellen
K 1960Jikkō-kyō
Jikkō-kyō
實行教
Tabellen:Geen tabellen
K 1961Fusō-kyō
Fusō-kyō
扶桑教
Tabellen:Geen tabellen
K 1962Taisei-kyō
Taisei-kyō
大成教
Tabellen:Geen tabellen
K 1963Shinshū-kyō
Shinshū-kyō
神習教
Tabellen:Geen tabellen
K 1964Ontake-kyō
Ontake-kyō
御嶽教
Tabellen:Geen tabellen
K 1965Misogi-kyō
Misogi-kyō
禊教
Tabellen:Geen tabellen
K 1966Tenri-kyō
Tenri-kyō
天理教
Tabellen:1 ►►►
K 1967Shinri-kyō
Shinri-kyō
神理教
Tabellen:Geen tabellen
K 1968Konkō-kyō
Konkō-kyō
金光教
Tabellen:Geen tabellen
K 1969Ōmoto-kyō
Ōmoto-kyō
大本教
Tabellen:Geen tabellen
K 1969.3Shūyōdan
Shūyōdan
修養団
Tabellen:Geen tabellen
K 1970History of Shintoism
Geschiedenis van Shintoïsme
Tabellen:3 ►►►
K 1971Biography of shintoists (including diaries, etc.)
Biografie van shintoïsten (inclusief dagboeken, etc.)
Subdivide by name
Tabellen:3 ►►►
K 1973Shintoist arts
Shintoïstische kunsten
Tabellen:Geen tabellen
K 1973.1Shintoist architecture
Shintoïstische architectuur
Tabellen:Geen tabellen
K 1974Shintō miscellany
Shintō varia
Tabellen:Geen tabellen
K 1974.6Possession and shintō
Bezetenheid en shintō
Tabellen:Geen tabellen
K 1974.7Women and shintō
Vrouwen en shintō
Tabellen:Geen tabellen
K 1975General
Algemeen
Tabellen:1 ►►►
K 1977Bible
Bijbel
聖書
See 1977.1-1977.9 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 1977.1Old Testament (and comments)
Oude Testament (en commentaren)
Tabellen:Geen tabellen
K 1977.5New Testament (and comments)
Nieuwe Testament (en commentaren)
Tabellen:Geen tabellen
K 1977.9Apocrypha, deuterocanonical books
Apocriefen, tweede-kanonieke boeken
Tabellen:Geen tabellen
K 1978Doctrinal theology, dogmatics
Doctrinale theologie, dogmatiek
See 1978.1-1978.9 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 1978.1God, unity, trinity
God, eenheid, drie-eenheid
Tabellen:Geen tabellen
K 1978.2Christology
Christologie
Tabellen:Geen tabellen
K 1978.8Creeds
Credo's
Tabellen:Geen tabellen
K 1978.9Apologetics and evidences
Geloofsverdediging en bewijzen
Tabellen:Geen tabellen
K 1979Rituals and practices
Rituelen en praktijken
Tabellen:Geen tabellen
K 1980Homiletic, pastoral and missionary work
Preek-, pastoraal- en missionariswerk
Tabellen:3 ►►►
K 1981Sects
Sektes
See 1981.1-1981.9 for subdivision
Tabellen:3 ►►►
K 1981.1Primitive and Oriental churches
Primitieve en Oosterse kerken
Tabellen:Geen tabellen
K 1981.2Roman catholic church
Rooms-katholieke kerk
Tabellen:Geen tabellen
K 1981.3Episcopal church
Anglicaanse kerk
Tabellen:Geen tabellen
K 1981.4Methodist church
Methodistenkerk
Tabellen:Geen tabellen
K 1981.5Presbyterian church
Presbyteriaanse kerk
Tabellen:Geen tabellen
K 1981.6Baptist, immersionist church
Doopsgezinde kerk
Tabellen:Geen tabellen
K 1981.7Congregational church
Congregationalistische kerk
Tabellen:Geen tabellen
K 1981.8Ecumenical council
Oecumenische raad
Tabellen:Geen tabellen
K 1981.9Other churches
Overige kerken
Tabellen:Geen tabellen
K 1982History; literature
Geschiedenis; literatuur
See 1982.1-1982.4 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 1982.1History and literature: early period
Geschiedenis en literatuur: vroege periode
Tabellen:Geen tabellen
K 1982.2History and literature: medieval period
Geschiedenis en literatuur: middeleeuwen
Tabellen:Geen tabellen
K 1982.3History and literature: early modern period (1540-1868)
Geschiedenis en literatuur: vroegmoderne periode (1540-1868)
Tabellen:Geen tabellen
K 1982.4History and literature: modern period (1868-)
Geschiedenis en literatuur: moderne periode (1868-)
Tabellen:Geen tabellen
K 1983Biographies; autobiographies
Biografieën; autobiografieën
Tabellen:Geen tabellen
K 1984Monasteries and monastic orders
Kloosters en kloosterorders
Tabellen:Geen tabellen
K 1985Church organizations and associations
Kerkelijke organisaties en verenigingen
See 1985.1-1985.5 for subdivision
Tabellen:Geen tabellen
K 1985.1Church and state
Kerk en staat
Tabellen:Geen tabellen
K 1985.2Church government, ecclesiastical polity
Kerkbestuur, geestelijke organisatie
Tabellen:Geen tabellen
K 1985.3Church associations
Kerkgenootschappen
Tabellen:Geen tabellen
K 1985.4Sunday schools
Zondagsscholen
Tabellen:Geen tabellen
K 1985.5Y.M.C.A.
Y.M.C.A.
Tabellen:Geen tabellen
K 1986Christian religious art
Christelijke religieuze kunst
Tabellen:Geen tabellen
K 1987Miscellany
Varia
Tabellen:Geen tabellen
K 1988General
Algemeen
Tabellen:1 ►►►
K 1989Muslim scriptures (Koran)
Islamitische geschriften (Koran)
Tabellen:Geen tabellen
K 1989.9Muslim theology
Islamitische theologie
Tabellen:Geen tabellen
K 1990.1Rituals and practices
Rituelen en praktijken
Tabellen:Geen tabellen
K 1990.2Apologetics; missionary work
Geloofsverdediging; missionariswerk
Tabellen:Geen tabellen
K 1990.3Sects
Sektes
Tabellen:Geen tabellen
K 1990.4History
Geschiedenis
Tabellen:Geen tabellen
K 1990.5Biographies
Biografieën
Tabellen:Geen tabellen
K 1990.6Geography and travels
Geografie en reizen
Tabellen:Geen tabellen
K 1990.7Mosques and tombs
Moskeeën en tombes
Tabellen:Geen tabellen
K 1990.8Muslim religious art
Islamitische religieuze kunst
Tabellen:Geen tabellen
K 1990.9Miscellany
Varia
Tabellen:Geen tabellen
K 1991Judaism
Judaïsme
Tabellen:C ►►►
K 1992Brahmanism, Hinduism
Brahmanisme, Hindoeïsme
Tabellen:C ►►►
K 1993Parseeism, Zoroastrianism
Parsisme, leer van Zarathoestra
Tabellen:C ►►►
K 1994New religion: Ananai-kyō
Nieuwe religie: Ananai-kyō
新宗教:三五教
Tabellen:Geen tabellen
K 1995Shinhŭng chonggyo (new religions)
nieuwe religies
新興宗教 (新宗教)
Subdivide by name
Tabellen:Geen tabellen
Harvard Yenching systematische catalogus - zoekmachine voor onderwerpen